Zachodnia prasa ostrzega przed polskimi szpiegami na szczycie NATO

Strona główna Aktualności
image

O autorze

Warszawski szczyt NATO to niewątpliwie najważniejsze w skali międzynarodowej wydarzenie polityczne w naszym kraju od lat, co uzasadnia skalę wdrożonych procedur bezpieczeństwa, możliwych do wykorzystania m.in. dzięki przyjętej na czas ustawie antyterrorystycznej. Jednak już teraz zachodnie media spoglądając bliżej na tę krykowaną z wielu stron ustawę zadają sobie pytanie – czy nie posłuży ona polskiemu wywiadowi do bezkarnej inwigilacji przedstawicieli państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego?

Brytyjskie wydanie serwisu Ars Technica podniosło ten problem, uświadamiając swoich czytelników co do natury polskiej ustawy antyterrorystycznej, dającej polskim służbom wywiadowczym prawo do szpiegowania kontroli operacyjnej wszystkich cudzoziemców przez nawet trzy miesiące bez zgody sądu. Kontrola taka obejmuje potajemny podsłuch, naruszanie osobistej prywatności czy nieautoryzowany dostęp do komunikacji elektronicznej.

Wypowiedź prezydenta USA Baracka Obamy, który w trakcie szczytu wypowiedział swoją opinię w kwestii polityki wewnętrznej Polski, trudną do zaakceptowania dla partii rządzącej (jak to określiła agencja AFP, „obawy co do stanu demokracji w Polsce”) nie wzięła się znikąd. Trudno oczywiście się spodziewać, by prezydent supermocarstwa sam z siebie szczególnie interesował się detalami polityki wewnętrznej średniej wielkości europejskiego kraju. Najprawdopodobniej słowa Obamy wynikają z dokumentu, jaki przed szczytem NATO wysłała do niego organizacja Human Right First, działająca na rzecz propagowania amerykańskiego rozumienia praw człowieka, sponsorowana m.in. przez Open Society Institute George’a Sorosa czy Ford Foundation.

List ten, szeroko cytowany w amerykańskich mediach, zawierał rekomendacje dla przedstawicieli USA i prezydenta USA w związku ze szczytem NATO w Warszawie, w szczególności zwracał kwestię na groźne dla zachodnich organizacji zapisy ustawy antyterrorystycznej, objaśniał też sytuację wewnętrzną w Polsce (w tym spór o Trybunał Konstytucyjny czy likwidację Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej i Ksenofobii).

W sprawie cyberbezpieczeństwa szczytu NATO (i cyberbezpieczeństwa w ogóle) wypowiedział się nawet pośrednio Microsoft, na łamach swojego bloga EU Policy. Jan Neutze, dyrektor polityk cyberbezpieczeństwa Microsoftu wyjaśnił, że od dostawców usług informatycznych nie można oczekiwać stawania po którejkolwiek ze stron konfliktów czy ułatwiania władzom państwowym naruszania bezpieczeństwa komercyjnych, publicznych usług informatycznych.

Przedstawiając swoje normy cyberbezpieczeństwa dla firm IT i władz państwowych, Jan Neutze zarazem przyznał, że dla wielu rządów takie podejście będzie trudne do przyjęcia. Mimo tego uważa on, że jedynie otwarty model współpracy, bazujący na wzajemnej weryfikacji ekspertów i korzystaniu z ustalonych kryteriów weryfikacji swoich działań, może nam wszystkim pomóc – świetnym przykładem zastosowania takiego modelu może być Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA).

Trzeba oczywiście pamiętać, że takie deklaracje nie pojawiają się znikąd, lecz zawsze są w interesie politycznym poszczególnych stron, zaś Amerykanie są akurat ostatnimi, którzy mogliby kogokolwiek krytykować za szpiegowanie sojuszników. W końcu w lutym tego roku na Wikleaks wypłynęły dokumenty ujawniające skalę amerykańskich operacji wywiadowczych prowadzonych przez NSA przeciwko politykom tej klasy co kanclerz Niemiec, prezydent Francji, komisarz ONZ ds. uchodźców, minister handlu Japonii, ambasador Włoch w NATO… i wielu innych. Wiele z tych dokumentów oznaczonych jest jako TOP-SECRET COMINT-GAMMA – to najwyższy poziom tajności, jaki kiedykolwiek pojawił w publicznym wycieku.

© dobreprogramy