Zarządzanie informacją a produktywność przedsiębiorstwa

Strona główna Aktualności

O autorze

Pod tym hasłem, 22 listopada rozpoczyna się cykl bezpłatnych seminariów Microsoftu z rozwiązań bazujących na platformie Microsoft Office System. Podczas roadshow w 10 największych miastach Polski, prezentowane będą zastosowania technologii Microsoft dla firm z sektora Średnich i Dużych Przedsiębiorstw.

Seminaria są kierowane do menedżerów, kierowników projektów, analityków, projektantów, członków grup projektowych, szefów zespołów, administratorów oraz innych pracowników działów IT, nadzorujących lub zarządzających projektowaniem systemów informatycznych, decydujących o doborze oprogramowania istotnego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za zarządzanie zmianami w systemach informatycznych, dobór rozwiązań i technologii, służących do optymalizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach oraz wdrażających systemy informatyczne.

Podczas każdego seminarium zostaną ujęte nastepujące tematy: Wprowadzenie do Microsoft Office System, Usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej poprzez wdrożenie systemu obiegu informacji i platformy pracy zespołowej funkcjonującej w oparciu o współpracę aplikacji Microsoft Office 2003 i SharePoint Portal Server 2003, Efektywne zarządzanie projektami na skalę przedsiębiorstwa (EPM - Enterprise Project Management), a także Usprawnienie procesu komunikacji poprzez wykorzystanie Microsoft Office 2003 i technologii XML do automatyzacji przepływu danych. Na zakończenie każdego seminarium zostaną rozlosowane nagrody i upominki dla uczestników.

Ogranizatorzy, z powodu ograniczonej liczby miejsc, proszą wszystkich zainteresowanych o jak najszybszą rejestrację. Rejestracja zostanie zakończona w przypadku wyczerpania się wolnych miejsc. Szczegółowe informacje, terminy i miejsca spotkań, agenda oraz linki do elektronicznej rejestracji znajdują się na specjalnej stronie informacyjnej.

© dobreprogramy
s