Zimbabwe bez Internetu

Strona główna Aktualności

O autorze

Zimbabwe nie będzie miało dostępu do Internetu. Jedyna firma zapewniająca afrykańskiemu państwu łączność satelitarną wycofała się ze współpracy. Jak informuje Washington Post, powodem do zerwania umowy między usługodawcą, firmą Intelsat, a państwową spółką TelOne było niewywiązywanie się tej ostatniej ze zobowiązań finansowych. Według szacunków, TelOne zalega z kwotą w wysokości 700 tys. USD.

Zaistniała w Zimbabwe sytuacja wydaje się być niedopuszczalną w obecnej erze komunikacji, jednak dla państwa zmagającego się z inflacją rzędu 1200 % , stopą bezrobocia 70 %, niedoborami zagranicznych walut oraz podstawowych środków do życia, dostęp do Inetrnetu nie jest sprawą priorytetową.

© dobreprogramy
s