Zmiana ikony programu zainstalowanego z paczki SNAP. [Linux]

Wprowadzenie

Developerzy Ubuntu coraz większy nacisk kładą na rozwój paczek Snap. Z pomocą wspomnianej technologii można w łatwy sposób, jednym kliknięciem myszki instalować wybrane programy. Lista dostępnych w ten sposób aplikacji ciągle wzrasta, ale jest jeden istotny problem, który może drażnić wiele osób.

Programy zainstalowane z paczek snap nie integrują się z systemowym motywem ikon. 

Canonical zapowiada, że wspomniany wyżej problem zostanie w przyszłości rozwiązany i pracują nad tym. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi, a w tym czasie trzeba sobie jakoś radzić. W tym wpisie przedstawię sposób na ręczną zmianę wybranej ikony oraz jej nazwy. Zrobię to na przykładzie programu Gimp. 

Konkrety

  • Pliki które musimy edytować znajdują się w poniższym katalogu:
    /var/lib/snapd/desktop/applications
  • Uruchamiamy terminal i przechodzimy do wybranego folderu przy pomocy polecenia cd

cd /var/lib/snapd/desktop/applications
  • Następnie wpisujemy ls by wyświetlić listę plików w folderze. Znajdują się tutaj pliki .desktop wszystkich programów zainstalowanych ze snapów.

ls
  • Otwieramy wybrany plik. W naszym przykładzie będzie to Gimp, a edytorem tekstowym Gedit. Do edycji pliku konieczne są uprawnienia administratora więc używamy sudo i wpisujemy swoje hasło.

sudo gedit gimp_gimp.desktop
  • Edytujemy plik. Szukamy wersu ze ścieżką prowadzącą do pliku graficznego ikony. Zastępujemy ścieżkę adresem pliku, którego chcemy użyć.
    Zainstalowane motywy ikon domyślnie znajdują się pod adresem /usr/share/icons, ale możemy użyć dowolnej wybranej grafiki. Po wszystkim zapisujemy zmiany.

Zmiana nazwy

Niektóre programy domyślnie mają zbędnie długie nazwy. W przypadku Gimpa jest to "Edytor obrazów GIMP". Myślę, że wystarczy po prostu "GIMP". Naprawmy to!

Analogicznie jak w przypadku ikony otwieramy plik gimp_gimp.desktop i szukamy linijki "Name" ze swoim językiem. Trzy słowa zastępujemy jednym. Gotowe!

Dodatek

W podobny sposób możemy również edytować ikony programów zainstalowanych w tradycyjny dla linuxa sposób. Lokalizacja plików .desktop dla tych programów to:

/usr/share/applications