Znowu Prokom...

Strona główna Aktualności

O autorze

Umowa offsetowa z USA związana z zakupem samolotów F-16 zawiera 44 projekty, które będą realizować polskie firmy. Spośród spółek IT największy kawałek tego tortu przypadnie Computerlandowi i Prokomowi. W ramach wynegocjowanych już zobowiązań offsetowych spółki wezmą udział w budowie systemu łączności Tetra, systemu na potrzeby Rejestru Usług Medycznych (RUM) oraz wdrożą system powiadamiania ratunkowego i zarządzania kryzysowego dla wybranych służb i jednostek administracji.

Źródło: eGov.pl

© dobreprogramy
s