Źródła do Business Desktop Deployment 2007

Strona główna Aktualności

O autorze

Business Desktop Deployment (BDD) to zestaw wytycznych i narzędzi pomocnych w hurtowym wdrażaniu stacji roboczych opartych o Windows Vista. Przeznaczony jest dla firm i organizacji, które chcą zredukować czas instalacji systemów oraz wysiłki i koszty z tym związane poprzez zwiększenie poziomu automatyzacji całego procesu. Zestaw pozwala administratorom instalować systemy na wielu stacjach roboczych w sposób całkowicie nienadzorowany lub nadzorowany tylko nieznacznie.

BDD 2007 wydany został w styczniu 2007. Zawiera wytyczne, skrypty i narzędzia. Ponieważ klienci domagali się jeszcze większej niż oferowana przez zamknięte narzędzia BDD swobody i elastyczności, Microsoft zdecydował się udostępnić także kod źródłowy pozwalający wprowadzać własne modyfikacje adresujące specyficzne potrzeby.

Udostępniona w dziale pobrań witryny Microsoft paczka zawiera kody źródłowe do wszystkich narzędzi pakietu BDD 2007 i uwzględnia aktualizacje BDD wydane w czerwcu tego roku, których dokładny opis znaleźć można w biuletynie 937191.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że paczka z kodami źródłowymi nie jest kompletnym pakietem, a jedynie aktualizacją do niezbędnej instalacji samego BDD 2007. Co więcej, korzystając ze źródeł do modyfikacji narzędzi BDD należy mieć świadomość, że jest to rozwiązanie które ciągle dalej ewoluuje. W przypadku, gdy pojawią się nowe wersje BDD, własne narzędzia powstałe w wyniku modyfikacji starszych źródeł będą mogły wymagać przepisania do poprawnego funkcjonowania z przyszłymi wydaniami BDD.

© dobreprogramy