Porządek na pulpicie (Mac OS X)

Kiedy masz bałagan na pulpicie, a chcesz, żeby twoje biurko było nie zaśmiecone to warto napisać skrypt, który będzie za nas segregował pliki do odpowiednich folderów. Jest to bardzo pomocne, ponieważ wszystko będzie zautomatyzowane i po każdym zalogowaniu widzimy piękny, czysty pulpit.

Zacznij od otwarcia AppleScript Editor (Script Editor w systemach starszych od Snow Leopard). Znajduje się w folderze Narzędzia wewnątrz katalogu Aplikacje (w starszych systemach od Snow Leoparda jest w Aplikacjach). W oknie, które się pojawi, wklej następujące trzy wiersze:

tell application "Finder"
	move items of (ścieżka do pulpitu) to folder (ścieżka do dokumentów)
end tell

Jeśli klikniesz przycisk Uruchom, wszystkie pliki zostaną przeniesione do Dokumentów. Wybierz polecenie Zapisz jako z menu Plik, podaj nazwę skryptu (np. Czyszczenie) i zmień format pliku jako aplikacja. Zapisz go w bezpiecznym miejscu, gdzie ktoś przypadkowo nie usunie. Osobiście mam wewnątrz katalogu Dokumenty katalog o nazwie Skrypty, w którym trzymam wszystkie moje "skrypciki" :-).

Następnym krokiem jest sprawienie, aby skrypt uruchamiał się za każdym razem kiedy wyłączamy komputer. Jest to dość trudne do wykonania, a polega na wykorzystaniu wielu komend terminalowych. Zamiast tego, jest dużo łatwiejszy sposób, aby uruchomić skrypt podczas logowania. Nie ma to dużego znaczenia czy podczas uruchamiania czy przy zamykaniu ;) Wystarczy przejść do Ustawień systemowych i kliknąć na Konta. Wybierz konto z listy po lewej, a następnie kliknij kartę Uruchamianie. Możesz teraz kliknąć przycisk plus (+) przycisk i znaleźć skrypt lub po prostu przeciągnąć skrypt z okna Findera na listę.

Teraz przy każdym włączeniu komputera, cały bałagan na Pulpicie zostanie automatycznie przeniesiony do folderu Dokumenty.

Powyższy skrypt jest bardzo prymitywny. Oto pomysł na wersję bardziej skomplikowaną. Zamiast dumpingu wszystko do katalogu dokumentów, skrypt tworzy folder, który w nazwie zawiera dzisiejszą datę (np. "Pulpit 13/01/2010") i umieszcza pliki w tym folderze.

set foldername to ("Pulpit " & short date string of (current date))
set docsfolder to (ścieżka do dokumentów) as string

tell application "Finder"
	if not (exists folder (docsfolder & foldername)) then
		make new folder at docsfolder with properties {name:foldername}
	end if
	move items of (ścieżka do pulpitu) to folder (docsfolder & foldername)
end tell

Alternatywnie, skrypt sprawdza rozszerzenia plików na pulpicie, i przenosi je do katalogu filmów, zdjęć, aplikacji czy dokumentów, np. pliki ".doc" przeniesie do Dokumentów. Jeśli czujesz się na siłach, możesz zmodyfikować skrypt, pod twoje widzimisię (ustawić dodatkowe rozszerzenia, dodać nowe foldery).

tell application "Finder"
	set desktopFolder to (ścieżka do pulpitu)
	set musicFolder to (ścieżka do muzyki)
	set appsFolder to (ścieżka do aplikacji)
	set picsFolder to (ścieżka do zdjęć)
	set moviesFolder to (ścieżka do filmów)
	set docsfolder to (ścieżka do dokumentów)
	
	set musicExt to {".mp3", ".aac"}
	set appsExt to {".dmg", ".sit", ".app"}
	set picsExt to {".jpg", ".gif", ".tif", ".png", ".psd"}
	set moviesExt to {".avi", ".mpg", ".mov", ".m4v"}
	set docsExt to {".pdf", ".txt", ".doc", ".xls", ".key", ".pages"}
	
	set allFiles to files of desktopFolder
	repeat with theFile in allFiles
		copy name of theFile as string to FileName
		
		repeat with ext in musicExt
			if FileName ends with ext then
				move theFile to musicFolder
			end if
		end repeat
		
		repeat with ext in appsExt
			if FileName ends with ext then
				move theFile to appsFolder
			end if
		end repeat
		
		repeat with ext in picsExt
			if FileName ends with ext then
				move theFile to picsFolder
			end if
		end repeat
		
		repeat with ext in docsExt
			if FileName ends with ext then
				move theFile to docsfolder
			end if
		end repeat
		
		repeat with ext in moviesExt
			if FileName ends with ext then
				move theFile to moviesFolder
			end if
		end repeat
	end repeat
end tell

To już wszystko, mam nadzieję, że skrypt będzie pomocny.
Pozdrawiam!