LN IO — moduł z wyprowadzeniami IO dla Banana PRO

Moduł LN IO w porównaniu do Digital czy HUB-32IO jest tylko prostą płytka z odpowiednio wyprowadzonymi pinami pod różnego rodzaju moduły LCD oraz złączami SPI, UART, i2s i i2c. Oprócz tego na module znajdziemy potencjometr do sterowania kontrastem wyświetlacza LCD, 8 diod , 8 wyprowadzeń GPIO oraz cztery przyciski.

Moduł posiada wyprowadzone po dwa złącza SPI, UART (komunikacja + zasilanie) oraz jedno złącze dla I2C (również z zasilaniem). Wyprowadzony jest również komplet pinów dla i2s. 8 wyjść oraz 8 diod (użyte gpio.0 - gpio.7). Na module dostępne są dwa złącza dla ekranów LCD1602 oraz LCD12864.

Jedną ważną rzeczą przy podłączaniu ekranu i sterowaniem nim należy przełączyć zworki z LED na LCD. 8 zworek przełącza nam gpio (0-7) pomiędzy diodami a LCD.

Przykładowy program (używając biblioteki WiringBP) wyświetlający tekst na ekranie LCD 2x16 przy użycia złącza LCD1602.


#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#include <lcd.h>

int main(void){
int disp1;
wiringPiSetup () ;
printf ("Test LCD na LN IO\n");
disp1=lcdInit(2,16,4,21,23,4,5,6,7,0,0,0,0);

delay(1000);
lcdPosition(disp1, 0, 0);
lcdPuts(disp1, "Pozdrowienia dla");

lcdPosition(disp1, 0, 1);
lcdPuts(disp1, "DobreProgramy.pl");

return 0 ;
}

Kompilacja programu


gcc -Wall -o test3 testlcd.c -lwiringPi -lwiringPiDev

Program wyświetla podany w programie tekst na ekranie LCD.

Więcej informacji o sterowaniu LCD za pomocą WiringPi/BP

Jak już wspominałem na początku wpisu jest to prosty moduł wyprowadzający tylko wyjścia gpio z Banana PRO w dość wygodny sposób. Na pewno ułatwi podłączenie układów oraz gotowych modułów komunikujących się przez i2C czy SPI, głównie początkującym użytkownikom. Same złącza dla ekranów LCD uważam za trafiony pomysł, dzięki czemu w prosty sposób bez kabelków podepniemy ekran i szybko nim posterujemy.

Sama biblioteka WiringPi/BP warta jest osobnych wpisów dlatego w wolnej chwili przygotuje takową serię, dzięki której będziecie mogli sterować GPIO w Raspberry Pi jak również w Banana Pi/PRO