Oh-my-zsh - ułatwiamy pracę z powłoką

Oh-my-zsh jest narzędziem umożliwiającym konfigurację powłoki zsh. Dzięki niemu mamy łatwy dostęp do wielu motywów oraz wtyczek. Temat samego zsh był zresztą na blogu już poruszany.

Zalety

Narzędzie oh-my-zsh dodaje nam do zsh kilka ciekawych funkcji:


  • autokorekta poleceń - gdy wpiszemy złe polecenie powłoka sama podpowie nam właściwe
  • prostsze przechodzenie między katalogami - np. zamiast 'cd /usr' wystarczy '/usr'
  • wygodniejsze podpowiadanie użytych już poleceń - gdy wpiszemy 'ls'+góra, terminal podpowie nam tylko te komendy, które zaczynają się na 'ls'

Pluginy

Dzięki oh-my-zsh możemy skorzystać z kilkudziesięciu pluginów - gotowych skryptów i aliasów, które uproszczą nam pracę w terminalu.
Przykładowe wtyczki:


  • git, svn - ułatwiają pracę z systemami kontroli wersji
  • debian, yum, archlinux, macports - tu znajdziemy aliasy dla menedżera pakietów
  • perl, ruby, rails, rvm, django - specyficzne aliasy i skrypty dla różnych języków i środowisk

Wszystkie pluginy znajdują się w katalogu ~/.oh-my-zsh/plugins/.
Aby wybrać niektóre z nich, zmieniamy w pliku .zshrc tablicę plugins:

plugins=(git textmate ruby osx rails3 rvm)

Dostępne są także 'extra' pluginy: lol (śmieszne aliasy) oraz nyan.

Motywy

Motywy to gotowe pliki konfiguracyjne, które pozwalają nam dostosować wygląd powłoki.

Wszystkie motywy znajdują się w katalogu ~/.oh-my-zsh/themes/
Aby zmienić motyw ustawiamy w pliku .zshrc zmienną:

ZSH_THEME = "wybranymotyw"

Przegląd większości motywów możemy zobaczyć tutaj: https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/wiki/themes

Instalacja

Aby zainstalować narzędzie oh-my-zsh musimy mieć w systemie powłokę zsh oraz system kontroli wersji git (instalator kopiuje pliki za pomocą 'git clone'). W Mac OS X te programy są już wbudowane w system, a w Linuxie wystarczy je tylko doinstalować:

sudo apt-get install zsh git

Następnie pobieramy plik tools/install.sh ze strony projektu, a następnie uruchamiamy go.
Jeżeli mamy zainstalowany wget:

wget --no-check-certificate https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O - | sh

Po instalacji zmieniamy domyślną powłokę (jeżeli nie została już wcześniej zmieniona) na /usr/bin/zsh w preferencjach terminalu lub za pomocą chsh