Windows 10 od podstaw: Pozyskiwanie obrazu systemu

Spis treści:


  1. Wprowadzenie
  2. Pozyskiwanie obrazu systemu

Pozyskać system operacyjny w dzisiejszych czasach można na kilka sposobów, mniej lub bardziej legalnych. Jednakże z uwagi na fakt propagowania legalności przedstawię tu sposób w 100% legalny. Wykorzystamy w tym celu narzędzie firmy Microsoft: Windows Installation Media Creation Tool znajdujący się tutaj lub na stronie Microsoft Windows 10.

W pierwszym etapie po uruchomieniu narzędzia będziemy musieli chwilę poczekać, gdyż przeprowadzi ono analizę platformy.

Po tym etapie wyświetlona zostanie licencja, którą należy przeczytać, a następnie zaakceptować.

Po jej zaakceptowaniu zostaniemy poproszeni o dokonanie wyboru. Aby pobrać nośnik należy wybrać jak na poniższym screenie.

Naszym oczom ukazuje się okno z wykrytymi na etapie uruchomienia ustawieniami dotyczącymi języka, wersji systemu oraz jego architektury. Aby dostosować ustawienia należy odznaczyć w [1] oraz dokonać stosownych wyborów w [2].

Dostępne są następujące wersje systemu:


  1. Windows 10
  2. Windows 10 Home Single Language
  3. Windows 10 N

Jeśli chodzi o architekturę systemu program pozwala pobrać trzy rodzaje obrazów:


  1. Wersja 32-bitowa (x86)
  2. Wersja 64-bitowa (x64)
  3. Oba - Wersja zawierająca obie architektury, tj x86 i x64.

Po dokonaniu wyborów należy kliknąć Dalej. W przypadku, gdy poddawaliśmy wykryte ustawienia modyfikacjom, program wyświetli komunikat.

Aby kontynuować pobieranie należy kliknąć przycisk OK. Aby dokonać modyfikacji wybranych opcji - należy kliknąć w przycisk Anuluj.

Po zatwierdzeniu dokonanych wyborów zostaniemy poproszeni o dokonanie ostatniego już wyboru:

W przypadku wybrania opcji Plik ISO zostaniemy poproszeni o wskazanie lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik. Program rozpocznie przygotowywanie składników, oraz pobieranie obrazu. Proces ten jest uzależniony od przepustowości posiadanego przez nas łącza internetowego.

Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlona odpowiedni ekran.