e-podpis na dywaniku

Strona główna Aktualności

O autorze

Zdaniem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), konieczna jest nowelizacja Ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych aktów prawnych, które przyspieszą jego stosowanie. Tymczasem niektóre poważne agencje państwowe kwestionują legalność dokumentów w postaci elektronicznej.

W uwagach przekazanych na ręce przewodniczącego podkomisji ds. łączności i nowoczesnych technik informacyjnych, PIIT stwierdza m.in. że nowelizacja ta jest nieodzowna szczególnie w kontekście pełnego otwarcia polskiego rynku na konkurencję z krajów Unii Europejskiej, które nastąpi 1 maja 2004 r.

Tymczasem cały sektor publiczny, przyzwyczajony do papieru i pieczątek z tuszem, niechętnie zareagował na podpis elektroniczny. Są nawet przypadki sporządzania przez poważne agencje państwowe opinii prawnych kwestionujących legalność aktów administracyjnych w postaci elektronicznej. W opinii zespołu ekspertów PIIT przy dzisiejszych technikach skanowania i obróbki komputerowej to właśnie dokument papierowy nie stanowi żadnej istotnej przeszkody dla fałszerzy.

PIIT przypomina, że UKIE już dawno sformułował opinię o niezgodności z traktatem akcesyjnym przepisu powierzającego podmiotowi zależnemu od NBP funkcji centralnego roota. Oznacza to, że jako niezgodny z traktatem przepis ten przestaje z mocy prawa obowiązywać, co jest równoznaczne z niemożnością świadczenia usług przez polskie podmioty certyfikacyjne.

© dobreprogramy
s