100 najbardziej wkurzających ficzerów Ubuntu, 100 najprzydatniejszych ficzerów w Fedorze i odwrotnie - No 100

Natchnął mię do notki opis walki blogera Szmitasa z Ubuntu-pomoc.org z niewzruszalnymi domyślnymi ustawieniami indicatora. Zamiast jednak wywalać kopertę, zastosowałem inną stategię i wywaliłem z koperty Evolution. Skorzystałem z linijki kodu krążącej po necie, niesłusznie uważanej za ustanawiającą Gmaila w Ubuntu jako domyślnego przy pisaniu e-maili. W istocie ustanawia ona Gmaila otwieranego w Firefoksie jako domyślnego. Dowód to, że wszyscy przepisują a nikt nie czyta. Kod leci:

perl -MURI::Escape -e '$to = shift;$to =~ s/^mailto://i;exec("opera", "https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&cmid=22&to=".URI::Escape::uri_escape($to) );' '%s'

Jak może widać, ta wersja jest zmieniona z stosunku do netowej i dostosowana do mojej domyślnej przeglądarki - Opery.
Oprócz wpisania tego kodu w odpowiednim miejscu w "Preferowanych programach", utworzyłem sobie byłem z niego aktywator "NapiszWyślij" na pulpicie, chcąc sprawdzić, czy tak też działa. Działa.
Jak kto nie używa Opery może z powrotem wpisać

"firefox"

na miejsce
"opera"

lub co bądź (byle z sensem).
Korzystając z powyższego kodu, wywaliłem Evolution z koperty. W walce skorzystałem z doświadczeń NetBita opisanych na jego blogu na Ubuntucentrum.net.

Nie wdając się w sens tego, co uczyniłem (można wydedukować z bloga NetBita), uczyniłem tak:

sudo cp '/home/fffatman/Pulpit/NapiszWyślij.desktop' '/usr/share/applications/'

sudo gedit /usr/share/indicators/messages/applications/evolution

zmieniłem linijkę

/usr/share/applications/evolution.desktop

na
/usr/share/applications/NapiszWyślij.desktop

sudo reboot

Działa i działać będzie do najbliższej aktualizacji albo do wyrzucenia przeze mnie wszystkich pakietów 'indicator-*', bo szmelc to, za 30 do 45 minut.

...
Tekst nocą przekomponowany.