dobraprezentacja

Dobra prezentacja powinna być poprawna merytorycznie i językowo. W internecie można znaleźć dodatkowe wskazówki i sugestie, które należy wziąć pod uwagę. Trzeba również pamiętać, że "diabeł tkwi w szczegółach". W tym wpisie chciałbym się skupić na technicznym aspekcie wykonania prostej prezentacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na detale.

Podczas przygotowywania prezentacji należy cały czas pamiętać, aby była ona czytelna i nieprzeładowana treścią, ponieważ naszym zadaniem jest przedstawienie w ciekawy sposób tematu, a nie obdarowywanie słuchacza lekturą do przeczytania. Nie należy też przesadzać z kolorami i efektami przejścia między elementami prezentacji, tak aby nie przyprawić odbiorcy o zawroty głowy;) Niech zatem naszym mottem stanie się sentencja architekta Miesa van der Rohe Less is more.

Środowiskiem w którym zostanie wykonana prezentacja będzie LaTeX. Nazwa ta kilkakrotnie już pojawiała się na łamach tego bloga. Osoby które nie wiedzą czym jest LaTeX odsyłam do ulubionej wyszukiwarki internetowej. LaTeX jest bardzo obszernie omówiony w internecie, również na polskich stronach. Przejdźmy zatem do szczegółów.

Dlaczego LaTeX, a nie PowerPoint?

... bo diabeł tkwi w szczegółach. Oto kilka prostych przykładów.

1. Problem z odczytaniem pliku zapisanego w nowszej wersji pakietu biurowego niż ta, która zainstalowana jest na danym komputerze. Rozwiązaniem tego problemu jest przenośny format dokumentu, czyli PDF. W takim formacie zostanie utworzona prezentacja.

2. Niska jakość grafiki wektorowej (pliki EPS) umieszczonej na slajdach.

3. Trudności z umieszczeniem większej ilości wzorów matematycznych i numeracji.

4. Brak opcji kolorowania składni fragmentów kodu.

5. itp

Z punktu widzenia przysłowiowego "humanisty" nie są to istotne kwestie, ale dla osoby o ścisłych zainteresowaniach, która np. napracowała się przy wektorowym rysunku, schemacie, wykresie itp. jakość ma znaczenie.

Do wykonania prezentacji wykorzystamy klasę Beamer. Zacznijmy zatem od wpisu:

\documentclass{beamer}

Następnie wybierzmy szablon prezentacji, np.

\usetheme{Rochester}

i zdefiniujmy jego kolorystykę:

\usecolortheme[RGB={103,168,28}]{structure}

Dodajmy obsługę języka polskiego:

\usepackage[cp1250]{inputenc} 
\usepackage[T1]{fontenc} 
\usepackage[polish]{babel}

Załóżmy, że w prezentacji znajdzie się fragment kodu w języku Python. Aby pokolorować składnię kodu dodajmy następujące wiersze:

\usepackage{listings,bera}

\definecolor{keywords}{RGB}{218,100,13}
\definecolor{comments}{RGB}{111,181,54}
\lstset{language=Python, keywordstyle=\color{keywords}, commentstyle=\color{comments}\emph}

Następnie zdefiniujmy kolory poszczególnych elementów slajdów

\definecolor{fore}{RGB}{0,0,0}
\definecolor{back}{RGB}{255,255,255}
\definecolor{title}{RGB}{255,255,255}

i zastosujmy je do prezentacji

\setbeamercolor{titlelike}{fg=title}
\setbeamercolor{normal text}{fg=fore,bg=back}

Mając gotową preambułę możemy przystąpić do tworzenia poszczególnych slajdów. Zacznijmy od strony tytułowej:

\title{dobra\textbf{prezentacja}}
\subtitle{Przykład prezentacji wykonanej w LaTeX-u}
\author{www.dobreprogramy.pl/iluzion}
\date{28 września, 2010}

Podstawowa część prezentacji ma postać:

\begin{document}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

% Kolejne slajdy

\end{document}

Po dodaniu kilku przykładowych slajdów prosta prezentacja może wyglądać w ten sposób:

- tex
- PDF