Chmura Amazon – zarządzanie AWS

Chmura Amazon AWS udostępnia wiele sposobów zarządzania wymienionych poniżej:

AWS Management ConsoleNajpopularniejsza i najprostsza konsola graficzna dostępna od razu po zalogowaniu do konta w chmurze Amazon AWS. Początkujący użytkownicy rozpoczynający prace z małą ilością usług korzystają głównie z tej konsoli.

Command Line Interface CLIAWS CLI to interfejs linii komend dla zaawansowanych użytkowników usług AWS. Linia komend AWS CLI używana jest do szybkiego uruchamiania wielu usług, instancji vps EC2, sieci VPC, S3 itp.