Czy jestem osobą przedsiębiorczą? W jaki sposób zamierzam stać się specjalistą informatycznym?

Wstęp

W dzisiejszych czasach ważne są umiejętności takie jak planowanie, organizacja pracy oraz szybkie podejmowanie decyzji. Innymi przydatnymi atutami są m.in. komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole. Ludzi, których cechują te atuty, nazywamy osobami przedsiębiorczymi. Uważam, że posiadając większość z tych przymiotów, jestem osobą przedsiębiorczą.

Wybór ścieżki edukacji


Jednym z najważniejszych powodów, dzięki którym mogę uważać się za osobę przedsiębiorczą jest ciągłe dążenie do celu, jakim jest praca jako specjalista informatyczny. Od lat zajmuję się systemami komputerowymi hobbystycznie, wybierając szkoły i organizując projekty, rozwijam moje umiejętności i zdobywam niezbędną mi wiedzę. Jednym z przykładów mojego dążenia do celu jest wybór szkoły średniej oraz odpowiedniego profilu. Ze względu na korelację matematyki i fizyki z informatyką i radiokomunikacją(o której jeszcze wspomnę) wybrałem profil matematyczno-fizyczny. Klasa ta, w liceum imienia Tadeusza Kościuszki była moim pierwszym wyborem. Pomimo, że jest to trudny kierunek, nie poddaję się i zamierzam wykorzystać szansę, jaką jest nauka tychże przedmiotów.

Edukacja samodzielna


Poza wyborem szkoły, innym przykładem konsekwentnej realizacji mojego planu jest samodzielna edukacja techniczna. Biorąc udział w internetowych spotkaniach informatycznych, zdobywam wiedzę i umiejętności, niezbędne mi w przyszłości zarówno podczas wykonywania wyspecjalizowanych zadań z zakresu m.in. sieci komputerowych, administracji systemami informatycznymi opartymi na kernelu uniksowym, a być może programowaniu? Czas pokaże jaką drogę wybiorę. Oprócz informatyki, rozwijam także inną pasję, jaką jest radiokomunikacja. Przez pół roku przygotowywałem się do stosownego egzaminu na uprawnienia operatora i 3 grudnia 2017 roku, zdałem tenże egzamin z wynikiem 90 % z części teoretycznej i 100 % z części praktycznej. Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z pewnością pomoże mi w realizacji mojego postanowienia.

Praca w zespole

Osoba przedsiębiorcza musi posiadać umiejętność pracy w zespole. Zarówno w szkole, jak i podczas prac grupowych w klubie radiowym wykazuję zaangażowanie i chętnie realizuję projekty grupowe, wymagające takich cech jak odpowiedzialność, elastyczność i komunikatywność. Z kolei podczas nauki nowych rozwiązań technicznych współpracuję z osobami o znacznie wyższych kompetencjach, co wydaje się niełatwe, jednakże okazuje się zaskakująco proste – gdy nie zaburzam hierarchii w grupie i wypełniam swoje zadania, edukacja staje się dużo prostsza i bardziej owocna.

Podsumowanie

Podsumowując, uważam, że spełniam wymagania, pozwalające mi stwierdzić, że jestem osobą przedsiębiorczą. Potrafię szybko podjąć trudne decyzje, zdefiniować soje plany, cel oraz sposób realizacji. Do realizacji planu, jakim jest praca jako specjalista informatyczny jest zarówno nauka w szkole, jak również samodzielna edukacja techniczna. Umiem również pracować w zespole, nie tworząc wielkich konfliktów m.in. dzięki komunikatywności i zaradności. Uważam, że dzięki tym atutom, realizacja mojego planu będzie o wiele prostsza.