O dźwięku i jego formatach słów kilka.Część 2

Witam

Ten wpis jest kontynuacją mojego wpisu o dźwięku.

Jako że poprzedni wpis miał tylko ogólnie zaznajomić nas z pojęciem jakim jest dźwięk teraz zajmiemy się bardziej dogłębnymi badaniami tego typu danych.

Sam idealnie czysty dźwięk w postaci "widzialnej" przedstawionej na wykresie wygląda jak sinusoida.

Dla przykładu taki sam dźwięk wydaje gitara na strunie A(oczywiście odpowiednio nastrojona).Czysty dźwięk który na wykresie zarysował by nam tak ładna fale raczej nie występuje w przyrodzie.

Z obserwacji naszego wykresu możemy już wywnioskować że dźwięk posiada 2 uniwersalne cechy: amplitudę i okres(o wiele łatwiej posługiwać się jego odwrotnością czyli częstotliwością 1/T).

Mając już przed oczami "wygląd" naszego dźwięku zajmijmy się sposobem w jaki komputer zapisuje go na dysku czyli tkz. digitalizacja dźwięku.

Biorąc pod uwagę to że nasz komputer nie jest we stanie zapisać dźwięku w postaci ciągłej przeprowadza się taki proces jak próbkowanie.Ogranicza się on do zapisu wartości sygnału mierzonego co jakiś stały odcinek czasu, określony przez częstotliwość próbkowania (sampling rate). Wartości te nie mogą być dowolne - są one zaokrąglane do najbliższej dozwolonej liczby. Dokładność tego zapisu określa rozdzielczość próbkowania.Na wykresie wygląda to tak.

Warto tutaj wspomnieć o tym,że im większa rozdzielczość(liczba bitów) i częstotliwość(liczba Hz)to z większa dokładnością dźwięk zostanie zapisany.

Młody człowiek potrafi usłyszeć dźwięki, na które składają się częstotliwości pomiędzy 20, a 20 kHz, a wraz z wiekiem zakres ten dodatkowo się zmniejsza. Z powyższych względów, przez lata standardową częstotliwością próbkowania było 44.1 kHz, czyli z pewnym zapasem dwukrotnie więcej niż maksymalna częstotliwość słyszalna przez człowieka.Częstotliwość próbkowania i częstotliwość słyszalna przez człowieka to dwa różne pojęcie i nie należy ich mylić. Za proces konwersji dźwięku z postaci analogowej na cyfrową odpowiedzialne są przetworniki analogowo-cyfrowe (AC-ADC) a za konwersje z wersji cyfrowej na analogowa przetworniki cyfrowo-analogowe(CA-DAC).