Platforma PortableApps.com - ukryte funkcje

Czym jest Portable app??

Portable app to program, który możesz nosić przy sobie na urządzeniu przenośnym i używać na dowolnym komputerze z systemem Windows. Gdy dysk flash USB, przenośny dysk twardy, iPod lub inne przenośne urządzenie jest podłączone do komputera, masz dostęp do oprogramowania i danych osobowych tak samo jak na twoim komputerze. Przy odłączaniu urządzenie, żadne z twoich danych osobowych nie pozostanie na PC. Główną aplikacją PortableApps.com jest platforma przypominająca strukturą menu start z systemu Windows. Sama Platforma zawiera kilka ukrytych funkcji których nie można ustawić z poziomu aplikacji, a które mogą poprawić wygląd i wygodę użytkowania...

Edycja pliku PortableApps.ini

Aby włączyć poniższe funkcję należy dodać do pliku PortableAppsMenu.ini w sekcji [DisplayOptions]] dany wiersz. Plik znajduje się w katalogu X:\PortableApps\PortableApps.com\Data ("X:" oznacza miejsce instalacji platformy). Żeby dana funkcja zaczęła działać należy zrestartować platformę...

1.Wyłączenie ikony na pasku zadań w Windows 7

Wyłączenie tej funkcji sprawi ze nie będzie wyświetlana ikona na pasku zadań (działa tylko w Windows 7).

Windows7TaskbarIcon=false

2.Włączenie stałego widoku

Włączenie stałego widoku sprawi, że platforma nie będzie się automatycznie ukrywana gdy nie jest aktywna i gdy uruchamiana jest aplikacja portable z niej.

RemainVisible=True

3.Minimalizowanie podczas uruchamiania

Platforma uruchomi się zminimalizowana.

StartMinimized=True

4.Włączenie "Fade Menu"

Włączenie "Fade Menu" sprawi że platforma podczas minimalizacji/maksymalizacji będzie stopniowo "gasnąć.

FadeMenu=True

5.Pokaż pojedynczą ikonę aplikacji

W menu można ustawić wyświetlanie tylko jednej ikony wielu aplikacji np. w OpenOffice.org Portable

ShowSingleIconForMultiIconApps=true

Wyłączenie automatycznej zmiany języka

Można wyłaczyć automatyczną zmianę jezyka przez dodanie w pliku PortableAppsMenu.ini sekcji o nazwie [Localization]] a następnie wiersza

DisableAppLanguageSwitching=true

Szybka zmiana tapety

Platforma PotrableApps.com ma wbudowaną funkcję zmiany tapety. Działa ona na tej zasadzie, że kiedy Platforma zostanie uruchomiona tło pulpitu zostanie automatycznie zmienione na wybrane przez nas do zakończenia pracy platformy. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy zapisać wybraną tapetę w postaci pliku BMP (kodowany w trybie RGP) do X:\Documents\Pictures (gdzie "X:" oznacza miejsce instalacji platformy) pod nazwę pliku portableapps_wallpaper.bmp. Następnym razem po uruchomieniu PortableApps.com Platform, tło zostanie automatycznie wykorzystane. Możesz również dodać plik portableapps_wallpaper_wide.bmp, który będzie automatycznie stosowany na panoramicznych wyświetlaczach...

Źródło: PortableApps.com Platform and Suite Support