Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    X

Ezoteryczne Jezyki programowania

Praktycznie każdy programista zna języki takie jak C++ czy Delphi, jednak nie każdy wie o istnieniu tak zwanych ezoterycznych języków programowania. Jako, że uważam to za ciekawostkę wartą pokazania, zademonstruje (z pomocą cioci Wiki) kilka takich właśnie języków.

CLWNPA - Compiler Language With No Pronounceable Acronym (kompilowany język o niewymawialnym skrócie), inaczej INTERCAL
Denerwuje Was zimno kodu C++? Ten rozkazujący ton, zrób to wyświetl tamto, okropne. I tutaj z pomocą przychodzi nam INTERCAL Jest to język uprzejmy, jednak nie lubi nadmiaru lizustwa. Dlatego też, część instrukcji musimy poprzedzić prośbą ("PLEASE"), inaczej zostaniemy uznani za prostaków i program się nie wykona. Jednak uwaga-gdy za często będziemy prosić, zostaniemy uznani za lizusów ;)
A oto przykładowy program w tym języku: DO ,1 <- #13 PLEASE DO ,1SUB#1 <- #234 DO ,1SUB#2 <- #112 DO ,1SUB#3 <- #112 DO ,1SUB#4 <- #0 DO ,1SUB#5 <- #64 DO ,1SUB#6 <- #194 DO ,1SUB#7 <- #48 PLEASE DO ,1SUB#8 <- #22 DO ,1SUB#9 <- #248 DO ,1SUB#10 <- #168 DO ,1SUB#11 <- #24 DO ,1SUB#12 <- #16 DO ,1SUB#13 <- #214 PLEASE READ OUT ,1 PLEASE GIVE UP Jak widać na pierwszy rzut oka, program ten wyświetla "Hello World" ;) Co ciekawe język ten jest uznawany za pełnoprawny język w którym można rozwiązać każdy algorytm z którym radzi sobie komputer. Jednak program który w C++ wykonuje się w pół sekundy, INTERCAL'owi zajmie około 17 godzin. Cóż-za uprzejmość trzeba płacić ;)

Brainf**k
Nazwę ocenzurowałem, jednak język ten w pełni zasługuje na taką. Jest to jeden z najbardziej minimalistycznych języków kompletnych (czyli tak jak wyżej-mogących rozwiązać każdy algorytm). Posiada on jedynie 8 instrukcji:
> zwiększa wskaźnik o 1
< zmniejsza wskaźnik o 1
+ zwiększa o 1 w bieżącej pozycji
- zmniejsza o 1 w bieżącej pozycji
. wyświetla znak w bieżącej pozycji (ASCII)
, pobiera znak i wstawia go w bieżącej pozycji (ASCII)
[ skacze bezpośrednio za odpowiadający mu ], jeśli w bieżącej pozycji znajduje się 0
] skacze do odpowiadającego mu [

Jak widać mamy tu nawet pętle while-nieźle, nie?
A tutaj program Hello World-stawiam soczek każdemu kto rozgryzie to bez pomocy źródeł wiedzy typu wiki czy google ;)

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

Whitespace

W większość języków białe znaki są ignorowane. Jednak, by nie poczuły się urażone powstał język który ignoruje wszystko co nie jest białym znakiem. I tak oto przykładowy kod może wyglądać w ten sposób: Na szczęście edytory kodu Whitespace posiadają kolorowanie składni-bez tego mogłoby być ciężko.

Shakespeare

Denerwuje Was ubogość języków typu Pascal? Kto nazwał to językiem? Kilka słów na krzyż, 0 gramatyki, porażka. Na szczęście pisząc programy można się też "odhamić". Cały kod pisany jest niczym dramat Williama Szekspira. I tak oto mamy tytuł, listę postaci (stosów), które mogą ze sobą rozmawiać zmieniając sobie wartości, a dzięki pytaniom mamy możliwość używania instrukcji warunkowych.
A oto kod na Hello World: Romeo, a young man with a remarkable patience. Juliet, a likewise young woman of remarkable grace. Ophelia, a remarkable woman much in dispute with Hamlet. Hamlet, the flatterer of Andersen Insulting A/S. Act I: Hamlet's insults and flattery. Scene I: The insulting of Romeo. [Enter Hamlet and Romeo] Hamlet: You lying stupid fatherless big smelly half-witted coward! You are as stupid as the difference between a handsome rich brave hero and thyself! Speak your mind! You are as brave as the sum of your fat little stuffed misused dusty old rotten codpiece and a beautiful fair warm peaceful sunny summer's day. You are as healthy as the difference between the sum of the sweetest reddest rose and my father and yourself! Speak your mind! You are as cowardly as the sum of yourself and the difference between a big mighty proud kingdom and a horse. Speak your mind. Speak your mind! [Exit Romeo] Scene II: The praising of Juliet. [Enter Juliet] Hamlet: Thou art as sweet as the sum of the sum of Romeo and his horse and his black cat! Speak thy mind! [Exit Juliet] Scene III: The praising of Ophelia. [Enter Ophelia] Hamlet: Thou art as lovely as the product of a large rural town and my amazing bottomless embroidered purse. Speak thy mind! Thou art as loving as the product of the bluest clearest sweetest sky and the sum of a squirrel and a white horse. Thou art as beautiful as the difference between Juliet and thyself. Speak thy mind! [Exeunt Ophelia and Hamlet] Act II: Behind Hamlet's back. Scene I: Romeo and Juliet's conversation. [Enter Romeo and Juliet] Romeo: Speak your mind. You are as worried as the sum of yourself and the difference between my small smooth hamster and my nose. Speak your mind! Juliet: Speak YOUR mind! You are as bad as Hamlet! You are as small as the difference between the square of the difference between my little pony and your big hairy hound and the cube of your sorry little codpiece. Speak your mind! [Exit Romeo] Scene II: Juliet and Ophelia's conversation. [Enter Ophelia] Juliet: Thou art as good as the quotient between Romeo and the sum of a small furry animal and a leech. Speak your mind! Ophelia: Thou art as disgusting as the quotient between Romeo and twice the difference between a mistletoe and an oozing infected blister! Speak your mind! [Exeunt] Świetny, prawda? Wartości możemy przypisywać za pomocą rzeczowników i przymiotników. Brzydkimi słowami odejmujemy 1 od wartości, zaś ładnymi dodajemy 1. Od teraz nazywając kogoś świnią, miejcie na uwadze ze zmieniacie jego wartość o 1 w dół ;)

Malbolge

Ostatni z języków na dziś to Malbolge. To jest język dla prawdziwych programistów nie dla, cytując Roberta, "Dzieciaków-mieciaków". Jego instrukcje są wręcz zaszyfrowane. Dokładniej rzecz biorąc, nasz kod zamieniany jest na ASCII, na którym wykonywane są przeróżne operacje arytmetyczno logiczne. Aby nie było za łatwo-operacje te są zależne od miejsca znaku w kodzie. Język ten uważany jest za zbyt trudny dla człowieka, dlatego też do napisania Hello World zastosowano specjalny algorytm. A oto wynik działania tego algorytmu, czyli kod Hello World: (=<`:9876Z4321UT.-Q+*)M'&%$H"!~}|Bzy?=|{z]KwZY44Eq0/{mlk** hKs_dG5m_BA{?-Y;;Vb'rR5431M}/.zHGwEDCBA@98\6543W10/.R,+O< Chcecie coś jeszcze bardziej skomplikowanego? Oto najbardziej zaawansowany program stworzony w tym języku (99 Bottles of Beer): b'`;$9!=IlXFiVwwvtPO0)pon%IHGFDV|dd@Q=+^:('&Y$#m!1S|.QOO=v('98$65aCB}0i.Tw+QPU'7qK#I20jiDVgG S(bt<%@#!7~|4{y1xv.us+rp(om%lj"ig}fd"cx``uz]rwvYnslkTonPfOjiKgJeG]\EC_X]@[Z<R;VU7S6QP2N1LK-I ,GF(D'BA#?>7~;:9y16w43s10)p-,l*#(i&%e#d!~``{tyxZpuXsrTTongOkdMhg`Hd]ba`_^W@[ZYXW9UNSRQPOHMLK J-++FE''<A$?>=<;:387xw43s10/(-&m*)('&}${d!~}|^zyxwvutmVqpiRQlkjiKafedc\E`_^@\[ZYX;V9NMRQ42NG LK.IH*F?DCBA$#>7~;{{8xx5uu2rr/oo,ll)ii&f|e"!aw`{z\r[vXnmVTpongPkNihgJ_dcFa`B^]\UZ=RWV8TSLQ4O N0LE.IHA)E>'BA:?!7~5|38y6/v321q).-&m*)i'&%|{d!~}_{zs\wvutsUqTonPlOjiKgJedFbE`_A]@[Z<X;VU7S6Q P22GL/JIB+FEDC%;@?>7~;:987w5v32r0)p-,+k)('~g$#"b~w|uz]xwvutsrqTinQlOjLhgfeH]bE`CB]\>ZSXWVUTS RQPON1LE.I,+*((&&$$""~~||zzxxv4u210/(-n+l)(i&g$ddy~}`u^]\ZvutVlUjSQQOOdMKgfeG]F[DBB@@>><<:VU T6L5JO200EJ-HG*E>'B%$9>=<|4{2y05v321r).o,mlj(igg|#d!~}`uz]x[ZotWUUjoRmlkNibKJIGGEEZ_B]\?Z=XW PU876442NM/KD-B+))''%%##!!}}{{yyw5v32s0q.-&+l)j'hff{"caav{^yxwZutslUpSnQOOdiLgfHHcba`Y^A\?Z= ;;PU8SRQ4ONMLEJ-,+))''%%##!=<;{3z1xvvttrrppnnll#j!&g$#d!b}|{zyr[vYtsrTjShQfkNihgJedcba`Y^A\? Z=;WV9TSRQPOHM0K.-++)ED&B;$9"~<;:z2y0wuussqqoom+ljj!&%$dzcx}`{zy\wvutsrqjSnQPNNLhgIedG\EZCA] \[=S<Q:886644220L/JIHA*)(&&$@?!=6}4{yywwuus10/o'n%lj('&f|ezcaa__]][wvuWmVkTRnQlkNLLaJIHFbE`_ B]@U>Y<;P9775533H1/KJ,HA*?(&&$$">=<|4{2ywwu321q)p'nl*k('gg${"c~a`^z]xwvYtmrUpSRPlOMMbK`IGGEE Z_^]?U>S<::8866442200.JIH*@)>C&A@?"=<5|{8y65vtt10/(-n+lk"'&%e{dyb``^^\\ZvutVlUjSQmlkMcLaJHHF bECCX]\[=S<Q:886R5PON1LKJCH+F)(=BA@"8!6}{{2y0543s+r)pnnlljjhhffddbb`|_zyx[vutslUTSQQOOMihgI_ H]FDDBB@@>><XWV8N7L5331MLK-C,A*(D'BA$""=<;:927xwvt2s0/p-n+*)('~%f#dcaa__]y\ZZotsrTjShQOkjiKa J_HFFDDBB@@>><X;99NS6QPO2MLKJIHA*E('%%:#8=~;:9z7654321*/p-,m*k(hh}$#dyb}`{zy[qZoXVVTTRnmlNdM bKIIGGEECCAA?[>YXWP9T76K42200.JI+G@)>'%A@?!7~5|zzx654t,s*qo-n+*jj!h%fec!b}|{^s\[vYWWlqTonQlO jchKfIHFFDDB^]\>T=R;P9NS6QPO2MLE.-,*FED&<%:#!!}}{{yyw543s+r)pnnl*kii~%f#"caa|{zsx[ZutVrkTinQ lkNiLgfe^cFEDYBW\[=YR;P977553O200EJIH*@)>C&$$9>!<;|9z7654-tsrppnnll#('&f|ezca}|{]s\qZXtsrTjS hQOOMihgI_H]FDDB^A\[><<WVUTSLQ43NM/KD-BG*ED'B%@?>=<5:{zy0wuussqqoomm$ki'hff{"c~}`{t]\wvuWmVk pSnmPNNcLKfIGG\aD_^A\?T=<;99775QPO1G0E.,HG)E>'<%#?"~~5:98x0w.ussq/pnn%*k('hff#z!ba|{z\r[puXs rUpSnglONihgI_H]FDDYBW\[Z<R;P977553311//--++))'CBA#9"7<}:9z7x54-t1rq(ommkkiiggeecca}|{]s\qZX tsrTjShQOkjiKaJ_HFFDDB^A\[==XWVOT7R542N1LKJ-HGF?D'B%$""7~5|zzxxv43s1*q(ommk)jhh}$e"!~a|{zyr[ vYXVVTTRRPPNNLLJJHH]FD`_A]V?TY<WVU8SRQPOHM0K.-++))''%%#?"~~5:9y70w.us1r/.-n+*)('~%fedbbw`u^\ xwvXnWlUSSQQOOMMKKIIGGEa`_AW@UZ=XW:U8SRQPONG0/.C,*FED&<%:#!!}}{{yywwuussqqo-n+*k(!h%f#"!aw`u ^\\ZZoXVrqpRhQfOMMKgfeG]F[DBB@\[Z<R;P97S6QP22GL/J-,*F)DCB%:?"!~||zz1x/432r*q(ommkkiiggeeccaa _{^yx[vYtmVqTSQQOOMMKKIeHFF[`_A]V?T=;;9977553O2MLK.IHAF)('%%##!=~||3876v.u,sq/pnn%*)(h~g|ecc aa__]][[YuXsrUSSnmleNMhgfH^G\aD_^A\?ZYXQ:98M644220LK-IB+@)''%%#?>=}5|3zxxv4u21r/p-,+*#(i&g$# c!~av_t][[YutsUkTiRPPNNLLJJHHFFDDB^A\[Z=XWVUTM6Q43HM0..CH+FE''BA@?>=6;|9z765u-t+0q.-,m*)('&% |#dcb``uzy[wpYnWUUSonmOeNcLJJHHFFDDBB@\?ZY<W:UTSRQPOH1L/.,,**(D'%%:?>=}5|3zxxvvttrrppn,m*)ii &%$#"!~}v{^y\wvuWmVkpSnmlOjihgfedc\aD_BAV[Z<XQ:OT7RQPI2M0/--++)EDC%;$9"~~||zz1xvv-trrppn,m*) (!hg$#c!xav_]yxwYoXmVTTRRPPNjihJ`I^GEECCAA??=Y<::OT7RQ4O2G0K.-BGFE'=&;$9"7<}:98y6/4ut10/o'n% *kii~%f#"c~a|{t]x[ZXXVrqpRhQfOMMKKIIGGEECCA]@[Z<<WVUNS6Q431M0KJI,GFE>C&%$""7~|:9y70w.us10/o' n%ljjhhffddb~a|{^\\wvutmVUTRnQlkNiLgfed]FE`_A]V?TY<WV977RQPONMF/.I,**?D'BA$?"=<;:981x5vussq/ .-m%l#jh&%$dzcxa_{zy[qZoXVrqpRhQfOMMKgJHH]ba`BXAV?=Y<WV88SRQPONMFK.I,+)E(CBA$?>=<;:927x5vuss qqo-,+k#j!hffddbb``^^s\qZXXVVTpSQQfkNihg`IHcbaCYBW\?==RW:UT755J321FK.IH+F)>'B%$9"~~||zzxxvvt 210p(o&mkki'&%e{dyb``^z]xwvYtmrUTSQmlkMcLaJHdcbDZCXA?[><<QVUT6L5J31MLK-C,A*((&&$$""~<}:9zxx5 4-tsrp.o,+l)j'&}f#d!~}_u^s\ZZXXVrqpRhQfOMihJf_H]FDDB^]\>T=R;99775Q4ON00KJIBG*E('%A$?>=~;:927 xwvttr0/.n,m$)('g}f{"c~}`{^yxwvoXsVUSShQOkjLhaJ_HFba`BXAV?=YX:VO8M644220L/JI++FEDCB;@#>!<;:z 2y05v321r/.-,+$)j'hgeeccaa__]][wZXXmVkTiRPPNjMhgfIdcba`_XA@?==;;9977L5J31MLK-C,A*((&BA@"8!6} {{y765u-t+rppn,m*)j'h%$#"!~}v{^y\[YutsUkTiRPPNNLhgfH^G\ECCAA??==;;9UTS5K4IN1LKJC,G*)''%%#?>= }5|3zxxvvttrrppnnl*k('gg|e"c~a__ty\wvuXmVUTinmlNdMbKIedFb[DYB@\?==RWVU7M6K42N1LK.,,G@E('&$@# >=~;|927xw4uss*/.n,%l#(i&%f#d!~w`{^][[YYWWlUjonmOeNcLJJHHFFDDB^A\[==XWVOT7R542N1LKJ-HGF?D'&% :?"=<}:3z7xwuussqqo-,+k#j!h}fddb~}_{t]r[YYWWUqpoQgPeNLLJJHHFFDDBB@@>Z=XWV9N7R54I2GLKJ,B+@)'' %%#?>=}5|3zx654t,s*qoommkkiig%f#"bb}v{^y\wvuWmVkpSnmlOjchKJIGGEaD_^A\?ZYR;V986RQP2H1F/--++)) ''%%##!=~;:zz765.3t1rq(-,+k#j!&g$#"c~}|uz]x[ZXtsrTjShQOOMMKKIIGGEECCAA?[><<QV9TSR5PONMF/.-+G FE'=&;$""~~||zzxxvvttrrp.o,+ljj'&%$#z!ba|_]]rwZutWrUponmlejMLKIIGGEECCX]\[=S<Q:8TSR4J3H1F/DI ,GF)D'BA@?>=6}|9zxx/432r*q(o&mk)j'&g$e"!~}|{zsx[vYXVVTponPfOdMbKIIGG\ECCAA??=YXW9O8MR5PONG0K .I,**?D'BA@9"=~}4{yywwuussqqoommkki'h%$ddyb}`_ty\ZZotsrTjShmPkjiLaJIHFba`BXAV?==;;9977553311 //-IHG)?(=B%@?"=~;49z7x543s+r)pnnl*)(h~g|ec!b``uzyxZpYnWUqpoQgPeNLLJJHHFFD`C^]??ZYR;V986R5PO N1LKD-,+))''%%##!=<;{3z1xvvttrrppn,mkk"'&f${dy~a|{^\\wvunsVUpSQQfkNihKfIdcb[`C^A\[Z<R;PUT6RQ 4I2GL/JIH+FEDC<%@#"~~|:98x0w.ussqqoommkkiigge#"!aw`uz]xwYYtsrqpinQlOjMKK`eHcbaD_^]\[TY<;:O86 R5PO2MF/J-,A*((&BA@"8!6}{{yywwu3trr).-,l$k"igge#dbbw|{z\r[pYWsVqpRRgPkNMKgJedcF[D_B]\>ZS<QV9 TS55POH1L/J-++@E(CBA$?>7~;|{y76v4-t+rp.-,l$k"iggeecca}`{z\\wvunsVqTonPleNchKfedGba`Y^A@?==;W VU7M6K42N1//DIHG)?(=&$$""~~||zzxxv4u21rpp-,+*#ji&geez!b}|_z]xwvunWrUpSQQfkjiKaJ_HFbE`_AA\[ZY XQV9T764P3NML/JIHGF?D'&%##!=<;{3z1x/v-2s0/p-n+*)('&}f#d!b``uz][[pYnsrqSiRgPNNLLJfedF\EZCA]\[ =S<Q:886644220L/JI++FEDCBA@9>!<}:{yy05v321r/.-,+*)"'hg$e"!b``{zyxwvutmVqToRPlkNihgfedcb[DCBW @>><<::8TSR4J3H1//--++))''%A@?!7~5:{87x5.u2s0/o-&m$)j'&ff{"c~a|_]]rwZutsVkpSnQPeNchgfH^G\ECC AA??==;;997S6QPO2MF/J-,A*((&&$$""~~||zzxx/4u210q.-&+l)jig%$d"ybw|_zyx[vunsVUTRnmlNdMbKIIGGEa `B^W@U><<::88664PON0F/DI,GF)D'BA@9"=~}4{yy0wuus10/o'n%ljjh&%$dzcxa__]][wvXtmVkTRRPPNjMhgIIdc baZ_B]@[ZY;Q:OT7RQP3NMLKDI,+FED&<%:#!=<|:3z1xvvttrrppnnlljjh&g$#d!b}|{zyr[vYXVrqpRhQfOMMKKII GGEECCAA??=Y<WV88SRQPONGL/J-HGF(>'<A$?>=~;:9876/4utsq/pnn%*)i'~g|ec!b}|_z]xwvutsrkToRQOkjiKa J_HFFDDBB@\?==RWV8TM6K42NML.D-B+))'C&A@""=<;:9876/4u2s0/o-&m$)j'&%f#"!~}|{zsx[vuXsVqSShmlOdM hKJ_HFFDDBB@\[Z<R;P977553311//--++)E(CBA:#"!6}{{yyww.us10/o'n%ljjhhf$#"bxav_]yxwYoXmVTTRRPPN NLhKfeHFF[DC^]\>T=RW:UT7R5J32M0KJ-++F?D'&A@">7~5:{87xvv32+rq.omm$)j'&g$e"!xa|_^\xwYunWlUSonm OeNcLJJHHFFDDBB@@>Z=XW99TSRKP3N10.J-HGF)DCB;@#"!6}{{y765u-t+rppn,+*j"i~geeccaa__]][wZutWUUpo nmfONihgI_H]bE`_B]@[ZYXQ:9T755JO200E.CHGF(>'<A$?>!<}:9876/4utsq/.-m%l#jhhf$#c!xav_]][[YuXsrU pSnmlkjchKJIGGEa`_AW@U><<::8TS5QJ3H1/KJI+A*?(&&$@#>=~||9876543,1rq.-m+$k"'h%$e"c~}|{zyxqvYXs VTTinmlNdMbgJedGbE`_^]\[ZYR;:9775QPO1M0EJ-HG*E>'B%$9"~~||zzxxvvttrrppn,m*)ii~%f#d!b``uz]xwvY nsVqTSQQOkjiKaJ_HFFDDBB@@>><<::886R5PON1LE.-H+))>'<A@?!7~5|z8y65v3t10).onmkkiiggeec!~}_u^s\Z ZXXVrqSohQfOMMKKIeHcbE`C^]V[>Y<;P977553311//--++)EDC%;$9"7~5:{876w432+rqpnn%lj('g%|ezcaa__]y \wvYtWrqpohmPkNMKKIIGGEECCAA??==;W:88MR5PON1LKJIHA*)(=&$$">!<;|zz765432+0qpo&+*)i!h}fd"!~`v_ t][[YutsUkTiRPPNNLLJJHdGbaD_B]\[ZYXQV9T76KP3NM//JIHGFED=&A$#8=~||3876v.u,1r/.-n+*)('&%|edcx} |^zs\qZXXVrqSohQfkNihKf_HGF[`_^@V?TY<::OT7RQ4OH10K.IH+F)>'B%@#!=<}4{z765u-t+r).o,+l)j'~%fedb ~a__ty\wvYtWrkpSRQfkNLLafIdcFaD_^W@?Z=;;PU8SR533NMLEJ-,G*((=B%@?"=~;:927xw43s10q(-,+k#j!hffd db~}_{t]r[YYWWUUSSQQOkNihKfIdcbaZCBA?[><<QVU7SL5J311//--++))''%%#?"=<}{{87654-2srqo-n+*k(i&% $#"y~a|_^sxwYunWlUSSQQOkjiKaJ_HFFDDBB@@>><<:V9TSR5PONMLKD-,+@)>C&$$9>!<;|92yx543s+r)p'n%lj(i &%f#zc~a`u^\\ZZXXVVTTRRPPNNLLafIdcbEZ_B]@?=Y<::OT7RQP3HM0K.-BG*((=B%@?>!<5|{z1xvvt2sqq(-,+k# j!hffddbb``^^\\ZvuWslUjoRmlOMMhg`eHGbECCX]@[Z=X;VUNS6Q4O200EJ-++@E(CBA$?>=6}:{8yww.3t10pp-,+ *#(i&g$eccx}`{zy\wvutmrUpSnQOOdiLJJ_dGba`C^]\[ZS<W:U866KP3NM//JIHGFE>C&A$?"~~5:{876w43210/(- n+l)jhh}$eccx}`{zy\wvutsrqjSnQlOMMbgJedFFa`_^]\[ZSX;V9T755JO2MLK.IHGFEDCB;@#"!6}{{y765u3t+0q .-n+$k(i&geez!b``uz]xwvYnWrUpSQQfkNihJJe^cFaD_B@@UZ=XWV9TMR5P3200..,,**((&&$$""~<;:z2y0w.3t1 0/p-,%l)jiggeecca}|{]s\qZXXVVTponPfOdMKgfeG]F[DBB@@>><<:V9TS55PONGL/J-H+))>C&A@?"=<;49zy6w43 tr*qp-n+*kii~g$e"ca}|_t]x[vuWslUjoRmlNNibgJeHcFDDY^A\[Z=XQV9T76K4INML.D-B+))''%%##!!}}{9z765 v32+rqp'nllj('&f|ezca}|{]s\qZXtsrTjShmPkjMKKfed]bEDCA]@[Z=X;VUTMR5P320LKJ,B+@)''%%##!!}}{{yy wwu321q)p',m*)(i&%$#zc~a|{]yr[pYWsVqpohQlOjMKK`I^cbD`YBW\?ZYX;PU8S653311//--+GFE'=&;$""~~|:9 y70w.ussqqo-n+*)j!&g$e"!~`v{zyx[voXWrUpoRmPkdMhKJHdGEEZ_^]?U>S<:VUT6L5J311//--++))''%A$?>~~; :38y6wvt2s0/.o,+$)j'hgeeccaa_{zy[qZoXmVTTRRPPeNLLJJHdGba`C^]\U>=X;VU86L5P32GLKJ,B+@)''%%##!= ~||3876v.u,sqqo-,+k#j!&g$#ccx}`{^y\ZZotWrqpShmPkNMKK`edFb[DYB@@>><<::88664PON0F/D-BG*EDC&A:# "!}}{{yyw543s+r)p'n%*k('h%f#"y~a|_^\\ZZXXmrqpRhQfOMiLJJ_dcEaZCXA?[ZY;Q:O8664PO1MF/DI,GFE(CBA :#"=~||38y65v3,srq(-n+*k(i~%f#dcaav_t][wvuWmVkTRRPPNNLLJJHHFFD`CAAV[>YXW:UN7R542N1//D-BG*((= B%@?>!<;49z7x5vtt+r).-,l$k"'h%$#d!~w|_z]\ZZoXVrqSohQfOMMKgfeG]F[DBB@@>ZYX:P9N75QPO1G0E.,,**( (&B%@?!!<;:3z7xwu3t10/p-,+$kj'h%$ecc~}|{ty\wZutVrkTinQlkMMhgfed]FaD_B@@UZ=XWV9TSRQPI21LKJ,B+ @)''%%##!!}}{{yyw5v32sqq.-,+*)"'hg$#"bxav{^yx[vYtsrqpohmPONchKII^cFa`C^W@?Z=;;PU8SR5PI2M0/D- ++)EDC%;$9"~~||z876v.u,sqqoommk)j'&ff{d!ba_{^yxwZoXWVkTinmlNdMbgJedGbE`Y^A@?=YXW9O8M6442NM/K D-B+))''%A$?>!<}:38y6wv-21q/(o&mk)(h&}f{dbb``^^\\ZZXXVVTpSnmOOjihafIdGFD`C^]\?ZYXQV9T7R533HM LK-C,AF)DCB%@?>=6}|{2ywwuuss*q(om+*)i!h}fddbb``^^\\ZvYtsVTTonmlkdiLKJHdGbaD_B]\[ZYRW:U87L5J3 H1/KJI+A*?D'BA@9"!<}{{2765u-t+0q.-n+l#jih}f{dy~a|{^y\qZuXWlUjonmOeNcLJfIdcbE`Y^A\?><<::88664 PON0F/D-++))'CB$@9"7~||zzx6w432s0).onmk)(h&}f{db~}|^t]r[YYWWUUSSQQOOMMKgJHH]bE`_B]@[ZS<W:977 L53ON0LE.C,**((&B%@?>!<;:38y6w432r*/.-,m*)('~gf#d!~a|_zyxwpYXWUqpoQgPeNLLJJHHFFDDBB@@UZ=XW:U 8SRQPOHM0/.,HG)E>'<%#?"~~5:98x0w.ussq/p-,m*k('&%${"c~a`u^\\qZotWrqSSnmlkjibKfIdcbDZCX]@[ZY<W VUTSRK4O21//--++)E(&&;@?!=6}4{yywwuussq/p-,+$kjiggeec!~}_u^s\ZZXtsUqjShQOkNihKII^cFEDY^]\>T= RW:UT7R5JO21L/JI,G*E>'&A$?>!<}:3z7xwu321q)p'nlljjhhffddbb``^zyxZpYnsVqpRRmlejMhKfIGG\aD_^]@[ ZSX;:977553311//--++)E(&&;@?>~6}49z76w4u210)po,mkk"'h%$ecc~}|{ty\[vuWslUjoRmlOjMhgfe^cFaDCXA ?[><<Q:O8MRQP2H1F/--++))''%%##!!};|987x54321*qp-n+*ki!hgfd"!~`|_ty\wvYtmVqTSQmPkjiLafIHG\ECC AA??==RWVU7M6K42NML.D-B+))'CBA#9"7~||zzxxvvttr0q.-nll)"ih%fddy~a|{^y\wpYXWUUSonmOeNcLJJHHFba `BXAV?==;;997S6QP311LKDI,+*(D'BA$?"=<5:{z7x54uss0/.'n+l)jh&%f#"!xa`{z\xqZotWrqTRRmlkjchKJeHF F[`C^]@[>YXWVOT7R542200..,HGF(>'<%:#8!}}{987w/v-2sqq(-n+*)j'&%$#zcb}`{z]x[vutsrqjoRQlOjiLgJe dcba`Y^A@?=YXW9O8M6K4I20L/--BGFE'=&;@#>=~;|9876543,s0qpnnlljjhhffddbb`|_]]rwZutVVqponmlkjchK fIdcbDZCX]@[ZY<WVUTSRQPIN1L/.,HGF(>'<%:#!!}}{{2ywwuussq/pnn%*k('&}f#d!b``uz]xwvoXsVUjonPlkNc LafedF\EZCAA??==;;997SRQ3I2G0..,H+FED'<%$#!!};:9y1x/vttrrppnnlljjh&g$#dbb}v{^]\ZvYtsVqTohmPO NchgIe^G\EC_^]?U>SX;VU8S6QPI210..,,*FED&<%:#!!}}{{yywwu3t10qoo,+*#(ihge#d!~a|_zyxqvYtWVTTinm OkdMbKIedFbaDY^]\>T=R;997SR4PI2G0..,HG)E>'<A$?>~~;:981x5vus1r/.-n+*)(!hg$e"!b``{zyxwpuXsVqTR nmPkjihg`eHcFa`B^W@UZ=XW99TSRQPOH1L/J-++@E(CBA$?>=<;:3zy654t,s*/p-,m*#jih}$#"b~av{^yx[voXWVT TRRPPNNLhgfH^G\ECCA]\[=S<QV9TS644IN10K.,,AF)DC&A$9>!~;|98y6w4-ts0q.-n+l)"i&gfd"!~`v_t]r[pYWs VqpoRmlejMLKIIGGEECCAA??==;W:88MRQP2H1FK.IH+F)DCB;$?"!6;|zz16w43ss0/.-&+l)j'hff{"c~}|_zyxwpu XWVTpSQQfOdMbgfeG]F[DBB@@>><<::88664P311FKJI+A*?D'BA$?"=<;:92yx54t2+r).o,+l)"i&gfd"!~`|_ty\w vuXmrUTShQOOMMKKIIGGEECCAA?[ZY;Q:OT7RQ4O2MF/.-B+@EDC%;$9>!<;|9z76/4uts*qoommkki'&f${dyb`|{]y r[pYWsVqpSnQlkdiLKJ_dcbDZCXA??==;;99775QPO1G0E.,,*F)''<A@?!7~5|z8y65vtt10/(onmk)j'&g$e"!~w`_ zyxZpYnWUUSonmOeNcLJfedF\EZCXA??=Y<WV977RQPOHM0/J-++@E(CB%@#>=<;49zyxvvttrrp.-,l$k"iggeeccaa __]][wvuWmVkpSnmPkNihgfe^GbEDYBW\[Z<R;P97S6QPO2MLKJIHAF)D'&$$""~~||z876v.u,sqqoom+*j(!h}fddb b`|_zyx[vutsrqjoRQlOMMbgfeG]F[`C^]@[T=<WV8TS6K4IN1LK.IB+*)'CBA#9"7~||zzx654t,s*qoommkkiigge# d!~a__t]\wvXtmVkpSnmPkNcLKJHHFFD`_^@V?T=;WVU7M6K42200..,,**(D'BA$""=6;|{zx6w43t1r/(-nmljjhhf fd"caav{zy[qZoXVrqpRhQfOMMKgJHH]ba`BXAV?=Y<WV977RQJ321/K.IH+F)DC<%@#"7~||zzxxvvtt+0qoo&+l)(' h%$#z!b}`_]][[YYWWUqTRRglkMibK`IGcFa`_B]\[TY<W:9N7L533HMLK-C,A*((&&$$""~~||zzx6wuu,1r/.nn+*) (!h%f#"!aw`uz]xwvYtsrqjSRQOkjiKaJ_H]F[DBB@@>Z=XW:U8SRQPOHM0/.,,**((&&$@?>~6}4{yyw5vtt+0/.n&m $kiig%$#cybw|_]]rwZutWrUponmlkdMhgJeHcEEZ_^AV?Z=XW9UN7LQ422GL/JIHA*E('%%##!!}}{987w/v-trrppn nlljjh&g$#ccx}`{^yxZvoXmrUponQfkNMLaJHHFba`BXAV?==;WVU7M6K4220L/--BGFE'=&;@#>=~;|92y6wvttrrp .-,l*k"'h%$#d!~w|_^yxZvoXmrUSShmPkjMhKfed]FaD_^]?U>S<::8866442200..,H+FE''BA@?8=~;|{y7x543t1 0/.',m*kjh&geez!b}|{t]\wZXXmrqpRhQfOdMKgfeG]F[DBB@\[Z<R;P977553311//-I,**?D'BA$""7~}:98x0w.3 t10q.o&m*kjhhf$#"bxav_]][[YYWWUUSSQmPkjLLg`eHcFaDBBW\?ZYX;VOT7R54I2GLKJ,B+@)''%A$""7<;:z2y0w uus1r/.-n+*#jihf$e"!b``{zyrwZYXmrUSShmlkMcLaJHHFFDDBB@\?==RW:UT7R5PONGL/J-,**(DCB$:#8!};:9y1 x/vttrrppnnlljjh&geez!b}|^^yxwvoXsVqpoQgPejMhgfIdcbaZCB]@[Z=;;VUTSRKP3N1LK-IB+@E(CB$$?>=<;:3 z7x5vtt+0q.-,m*)('&%|e"!b}`{]]rwvYnWVUSSQQOOMihJf_H]bE`_B]V?Z=<Q:8T755JON0LE.C,*F)DC%%:?"=~; :9y1x/4u210q(-nml#jh&g$#dbb}|uz]\wvuWmVkpSnmPkNihafIdGFDDBB@\?==R;PUTS5K4I200.JIH*@)>'%%##!= <|:3z1xvvttr0q.-mm*)(!h%f#"!aw`uz]xwvYtsrkTSRPPNNLhgfH^G\ECCAA??==;;997S6QP311LKJIBG*)DCB$:# 8=~;:{8y6543,1rqp'nl*)i'~g|ec!~}_u^s\ZZXXVVTTRRPPNNLhKfeHcFa`_^]V?>Y<WV97M6542NML.J-BG*ED'B; $?"!}}{{y76v43t+0/o-&m$kiig%fddy~}_{t]rwZutVVkpSnQPNjMhgfI^cFE`CAAV[ZY;Q:OT755JO2ML/J-HA*)D' BA$""=<5:{8y654t,10/.o,+$)jihffddbb``^^\\ZZXXVrqpRhQfkNLLafIdcFaD_^]V?>YXW9O8M6442200.JIH*@) >'%A$?>!}}:98705vutr0q.-n+l)('&}$e"cbw`^zyxZpYnWUUSonmOeNcLJJHdcEaZCXA??==;W:UT66QPONMF/J-HG F(>'<A$?>=~;:9870w4ut+0/o-&m$kiiggeeccaa__]yxwYoXmrUponQlkjihg`eHcFECCX]@>>SX;VUT7RQPONMFK.I ,+@E(&&;@?>~6}49zxx/4u210)p-n+ljj!&g$#"yb}`_t][wvuWmVkTRRPPNNLLJJHHFFDDB^A\[Z=R;:97SRQ3I2G0. .,,**((&&;$">=};4{2yw5v32s0q.',m*k('g%|ezcaa__]][[YYWWUUSSQmPNNchKfeGGbaZC^A\[Z<R;PU8SRQ4ONG 0/JIH*@)>'%%:?>=}5|3zx654t,s*qo-n+*k(i&%${"cb}|{]s\qZXXmrqSohQfkNihKfIdcb[`CBAV?=YXW9O8MR5PO 200KJIHA*)(=B%@?"=~;:981xwvt210p(o&+l)(i&}f#dcaa__]][[pYWWUqpRngPeNLLJfedF\EZCAA??==R;9U8SRQ 4IN10/--++)E(CB%##>7~}|3876v.u,sqqoommkkiig%$#cybw|_zy\wZunWVUSoRPPejiKg`I^GEECCAA??=YXW9O8M 64P3NM0..IHAF)('%A$?>!<}:927x5vussqqoom+*j(!h}fddb~}|^t]r[pYnWUqTonPPkjibKfIdcbDZCX]@[ZY<WVU N7653ONM/K.CH+FE(C&A@?>7<}|{yywwu321q)p'nlljjhhf$#"bxav_]][wZXXmrqpRhQfOMMKgJedGbE`_^]\U>=X; VU86L5P32GL/JIHA*E('<%:#8=~;:9z16wvus10p.-n%*)i'~g|ecca}`^^sxwYunWlUSoRmlOjMhaJIHFba`BXAV?== ;WV8TM6K4220LKJ,B+@)''%%##!!};|98yww43,1rq.omm$)j'&g$e"!x}`{^yxwYoXmVTTRRPlkjLbK`IGcbaCYBW@> ><<::88664P3NM//JIHA*E(C&$$9>!<;:{876/vutrrppn,m*)jhh%$#"y~a`_tyxwYoXmVTTRnmlNdMbKIIGGEECCA] @[Z=X;VUTSLQ4O21//-IHG)?(=&$@?>~6}4{yywwuussqqo-n+*jj'&%$#zc~a`^z]xwvYtsrqpiRmPkjiKaJ_HFF[DY B@\[=YR;PU8SRQJ321/K.,,AFED&<%:#!!}}{{yywwuussq/p-,mkk"'hgfd"c~}`{^sx[ZYWsrqSiRgPNNLLJJHHFFD `_^@V?T=;;9U8SR5P3NMLKJC,+*((&&$$""~~5:9y70w.3t10q.o,+*)('~%fe"caav_ty\ZZotWrqToRmlkjihafIdG F[DBB@@U><XWV8N7L53311//--++))'C&$$9>!<;:{8765432+rqpnnl*)(h~g|eccaa__]][[YutsUkTinQlkNibKJe HFF[`C^]@[T=X;:88M64PON0F/D-++))''%%##!!};|98xx/4u2s0qoo&+l)('h}$edcx}|^zy\qvYtsVqTohQlOjMKK `eHcbDD_^W\?Z=X;99NS6QPO2MLEJ-,G*((=BA#?8!6;|98y6w432+r/p-nll#(i&%ee"!~}v{^y\wZXXmrUponQlkji bgJIdGbaD_B]\[ZYR;VU8S6Q332MLKJIB+F)D'%%:?"=<||987654-2s0q.omm$)j'&%f#"!~}|uz]x[vYWWlqpoQgPe NLLJJHHFFDDBB@@>><X;VUTM65PON0F/D-+GFE'=&;$">=};4{2ywwuussqqoommk)('g}f{"c~}`{^s\wZYWsrTpiRg lOjiKKf_dGbE`CAAV[>YXW:UNS65P311FKJ,HA*?D'BA$?"=<5|9z7xvv-2s0/oo,+*#(i&g$eccx}`{zy\wvunsVUpS QQfkjiKaJ_dGbaD_B]\[ZS<W:U866KP3NM//JIHGF?D'B%@#!!6;|987x54321*/po,+*j"i~ge#"b~w`u^\\ZZXXVVT TRRPPNNLhKfeHcFa`_^]\U>Y<W:88MR5PO11LKJIHGF?D'B%@#!!6;|987x543210/(-nm*kii~%fddybw|{z\r[puXs rUpiRmPOMMbgfHd]F[DBB@\[Z<R;P977553311//--++)E(CBA$9"!~5|zzxxvv-21q/(o&mkkiiggeeccaa_{^yx[YY tmrUTonmOeNchKfeHcFaZ_B]@[><<QVUT6L5JO2MLK.IHA*)(&BA@"8!6}{{yywwuussqqoommk)j'&gee"!~w|_^y\Z ZotWrqToRmlkdiLgJIGGEa`_AW@U><<::8866442200.JIH*@)>C&A@?"=<;:3z7xwuussqqoommkk"iggeec!b``uzy xZpYnsVqpoRmlkjibgJIH]FDDY^]\>T=R;9977553311//--++)EDC%;$9>!<;|9z765432+rq.o,+l)j'&%$#"!x}`_ ^s\ZZXXVVkTRRPlkMibK`IGGEECCAA??=Y<::OT7RQ4O2MLKJIHGF?(CB%@#>~~5:9z1x5vussqqoommk)('g}f{dbb` `^^\\ZvYWWlqTonmfONiLgfIdG\aDC^A\[>Y<QV9875QPO1G0E.,,**((&&$$""~~||z876v.u,1r/.o,m*#j'h%fddy ~a__t]r[puXsrqTonglONiLJJ_dGEEZ_B]\?Z=XWVO8S6Q422GL/--BG*EDC&A@?>7<}|{yywwuussqqoom+ljj!h}$e "!b}`{zyxwpYtWrUSShmPNNchKfedGba`_^]V[>=<:VUT6L5J311//-IHG)?(=&$$""~~||z8yww.321q)p',m*)j'h% $#"!~}v_z]x[YYnsVTTinQlkjMhgfedcbaZ_BA@U>S<QVUT6L5JO2ML/JC,G*)>'%%:?>=}5|3zxxv4uss*/.n,%l#jh hffddbb``^^\x[YYnsVqpoRgPONLLJfedF\EZCAA?[Z<XQ:O86644220L/JI,**E>C&%@#!!6;|98y6w4-2sr/.-m%l# jhhffddbb``^^\\ZZXXmrUSShmlkMcLafIdcFaD_^W@?><<::88664422G0..,,*F)''<A@?!7~5:{87x5v321*/p-n+ ljj!&%$dzcxav_ty\wvuXsrqpiRQlOMMbgJHH]bE`_B]@[ZYXWPU8S65331MLK-C,A*(DCB$:#8!}}{{yywwuussq/p- ,+l)('&%${dc~a__ty\ZZotWrqToRmlkjihg`eHcFECCXAV[ZY;Q:OT755JO2MLK.IHGFEDCB;$#>!}}49z76w4-ts0q oo&+l)(i&g|#d!ba__]][[YYWWUUSSQQOkNLLafedF\EZ_B]\[>YR;:U8SR5P3NMFK.I,+@)''%%:?>=}5|3zxxvvttr rppnnllj('&f|ez!b}|{^yxwpYtWVkTinQlkjcLKfIGG\aDBBW\?ZY<W:OT7R542200EJIH*@)>'%%##!!}}{{yywwu3 21q)p',m*)(i&}fe"caav{^\\qvYtsVqTonglOjMLJJHHFFDDB^]?[T=R;997755331MLK-C,A*(D'BA@#>=<5|{8yww .3trr).o,+l)j'&%${"cba__]yxwYoXmVTponPfOdMKKIIGGEECCA]@[Z=;;VUTSRQJO210.J-HG*E(CBA@?>7<}:{zx xv43s1*q(om+*)i!h}fddbb``^^\\ZZXXVrUponQlkjihgf_HGFD`_A]V?T=;;9UTS5K4I200..,,**((&&$@#>=~;4{ z7xvv-2s0/p-&m*kjhhffddbb``^^s\ZZXXVrUSShmlkMcLafIdcbEZ_BA\[Z<R;P977553311//--++))'C&$$9"7<} :9z7x5.u2s0qoo&+ljj!&g$#"c~}v{^]xwvXnWlUSonmOeNcLJJHHFFDDBB@@>><<:V9TS6Q4ONMF/J-H+))>C&$$9>! <;:{8765.3tsr)pnn%*)(h~g|#dbbw|_zy\wZutsrqjSnQlOMMbgJHH]bE`_^A\[ZYXWPU87644220LKJ,B+@)''<%## !!}}{{yy05v32s0)p-nmkki'&f${dyb`|{]yx[putVrkTiRPlkMibK`IGGEECCAA??=Y<WVU8M6Q4311//--B+)ED&B; $9"~~||zzxxv432r*q(-n+*)j'~%fedbb``uzyxZpYnWUUSSQQOOMMKKIIGcbaCYBW\?ZY<W:UTM65P3NM0K.IHG@E(' &$@#!!6;:9y1x/vttrrppnnlljjhhffd"c~}`{^yxwvoXsVqTRRglOMMbgJedcFa`_^]V[>=XWV8N7L53ONM/K.CHGF( >'<A$?>!<}:98765.u2s0qoo&+ljj!&g$#"c~}|{zyxqvYtWrqpRhQfkNihg`IdGF[DBBW\[=YR;P977553311//--+G FE'=&;@#>=<}4{8yxvvttrrppn,+*j"i~ge#"!aw`u^s\qZXtWrqpSnglONMKKIIGGEECCAA??==;WV8TM6KP311FK.I H+F)DC<%$?"=<}:{876/4ut10/o'n%ljjhhffddbb``^^sx[vuXsVqpongPkNiLJJ_dGEEZ_B]\[>YXWVUNS65P311FK .,,AF)DC&A$?>=<;:3z7x5vtt+0qoo&+l)('h%$#"!~}v{^y\[YYnWUUSonPleNcLJJHdGba`YB]@[ZY;Q:O866K4IN1 LKJC,+F)''<A$""7~5:98x0w.3t10qoo&+lk(igg|#d!~a|_ty\[ZXXVVkponPfOdMKKIIGGEECCAA??==;WVU7M6KP3 NM0K.IB+F)(&&$@?!=6}4{yywwuussqqoom+*)i!h}$e"!~a|{ty\[ZoXVVTTinQlkNiLgfe^GbE`CAAV[><<QV9TSR5 PONMFK.I,+))'CBA#9"7~|:98x0w.ussqqoommkki'h%$dd!~}|{zsx[vYXVrUponQlkjihg`eHcFECCAA??TYXW9O8M 6442200..,,**(DCB$:#8!};|987x543210/(o,ml#jh&%e#zcxa__]][[YYWWUUSSQmlkMcLaJ_dGba`C^]\[ZYXWPU 8S6QP2NG0E.,H+FED=&%@#!!6;|zz16w43t1r)p-nmkkiiggeeccaa__]][wvuWmVkpSnmlOjchKJeHFF[`CAAV[>YX; V9TSL5P3N1//DI,**?D'BA@#>=<5:{8yxvv-trrp.-m+$k"igge#d!~``{zyxwpuXsVqpoQgPejMhgfIdcba`Y^A@[ZY ;Q:O86R533HML.JC,A*((&&$$""~~||zzx654t,s*/p-,m*k('&%$#zc~a`^^\\ZvuWslUjSQQOOMMKKIIGGEaDBBW\? ZYX;VUTSRQPIN10/D-++))>C&A@#>!<;:98765.u2srp.-,l$k"iggeeccaa__]][[YutsUkTinQlkjcLgJI^cbD`YBW @>Z=XWV9NS6Q4311F/--+GF(D=&;$">=<|4{2ywwuussqqo-n+*)j'~g$e"!a}v_t][[YutsUkTiRPPNNLLJJHH]FDDB B@\?ZYX;VUNS6Q4311FKJI+A*?(&&$$""~~||zzxxvvt2sqq(-n+*)j'&%|ed!b}|_z]xwvunsVqTSQQOOMMKgJHH]ba C_^AV[Z<XQ:O866442200..,H+FED'BA@?>7~}:{87x5v3210/.',ml)('g}f{dbb``^^\\ZZXXVVTponPfOdiLgfIdG ba`_^]\U>Y<W:88MR533H1FK.IHG*EDCBA@?>7<}:9z7x5uu,10q(onm$ki'&%e{dyb``^^\\ZvutVlUjSQQOOMMKKIe HFF[`C^]@[T=X;VUT6L5J31M0..C,AFED&<%:?"~~5:{876w.utsqq(ommkkii~%$#cybw`^^\\ZZXXVVTpSnmPkNibg JeHGEECCAA?[Z<XQ:O866442200..,HGF(>'<A$?>=~;:3zy6wuu,1rpp',m*)j'h%$#z!b}`{zy[qZoXVrqpRhQfOMM KKIIGGEECCAA??=Y<WVU8SRQPI21L/--BG*((=B%@?"=~;:98705v3tsqqo-,+k#j!hf$#"bxav_]][[YYWWUUSSQmPk jiLgfedcb[DC^A??TY<::OT7RQ4O2MLKJIHG@E(C&A@?!7~5|z876v4u,10/o'n%*k('&g$#"!~}|{t]\[pYWsrqSoRg lOjiLg`IdGFDDBB@@>><<::O866442N1//DIHG)?(=B%@?>!6;|9zyww.3trr).-,l$k"ig%$#cybw`^^\\ZZXXVVTTR RPlOMMbgJedcFaZCBAV?TY<WV9T7RQJO2M0/--++)ED&B;$9"~<;:z2y0wuussqqoo&mkk"'h%$#d!~}v_^y\wvYWmVU pSQQfkNLLafIdcFaDY^A@?==;;997SRQ3I2G0..,,**(D'%%:#8=~||3876v.u,1r/.o,m*#jihffddbb``^zyxZpYnW UqpoQgPeNcLaJHdGbaD_B]\UZ=X;VUT6L5J31MLK-C,A*((&&$$""~~||zzxxv4u210q.-,%lk(igg|#dbbw|_zy\wZu tsrkpSnQPNjihJ`I^GEaDBBW\[=YR;P9775QPO1G0E.,,**((&&$$">!<;:{87654-ts0qoo&+ljj!&g$#d!b}|{zyxq vYtWVkTRRPPNNcLafedF\EZCAA??==;;997755331M0KJIB+*EDC%;$9"~<}{{2y0543s+r).omm$)j'&g$ezc~a`^^\ \ZZXtsrTjShQOOMMKKIIGGEaD_^]@[TY<;:8866442NM/KD-B+))''%%##!!};:z81x/4u21r/p-,%l)j'hff{"caav{ ^yxwZutslqToRQOOdihgI_H]FDDBB@@>><<::88664P311FK.IHG*EDCB;$#>!<;|9z76543,1rq.o,+lj"i&g$#"b~a v{^yxwpYXWUqpoQgPeNLLJJHHFFDDBB@@>><X;99NS6QP3N1F/.-++))''<%#?>~<5|3zxxvvttrrp.-,l$k"'h%$e"c ~w|_^][[putsUkTiRPlkjLbK`IGcbD`YBW@>><<::8866442N1//DI,GF)D'BA:#"!}}{{yy0wu32r0)p'nlljjhhffd "!~`v_ty\wvYtWrqpinQPkjiKaJ_HFbECCXAV[ZY;Q:OT755JO2ML/J-HGFE>'&%##!!}}{{yyww.ussqqo-nll#('&f |ez!b}|_z]xwvutmrUTSQQOkjLhaJ_HFbaC_^AV[Z<XQ:O86RQP2H1F/--++))''%A$?>!<}:98765.ut10p.'n%*kii ~g|#d!~a|_zyxwvutmrUpoRmPkMMbgfI^GFEC_^]?U>S<::8866442200..,H+FE(C<%@#"7~5:98x0w.us10/o'n%lj jh&%e#zcxa__]][[YYWWUqpoQgPejMhgfI^GFEC_B@@UZ=XW:U8SLQ4O21F/--BG*((=BA@"8!6;|987x54-ts0qoo&+ ljj!&g$#d!b}|{ty\wZYWWUUSSQQOOMMKKIIGcbD`YBW\?==RW:UTS6QPONG0/J-HG*E(CBA@?8=~;|987w5v-2s0/.' nmljj!&%$dzcxa_{zy[qZoXVrqSohQfOMMKKIIGGEECCA]\[=S<QV9TS6Q4I2M0KJI+A*?(&&$@?>~6}4{yyw543s+r) pnnlljjhhffd"c~}|_zsx[ZuXVVkpSQQfOdMbgJedGbE`_XA\?Z=;;PU866KP3NML/JIHAF)D'&$$">=<|4{2ywwu321 q)p'nlljjhhff{"c~}|_zyxwpYtWVTTRRPPNNLLJJ_dcbDZCXA??==;;99775Q4ONM0KJIHG@E('BA@"8!6}{987w/v- trrppnnlljjhhffddb~a|{^y\wvutsrkToRQOkNLLaJ_H]ba`BXAV?==;;9977553311//-I,GFE>'B%$""~~||z876v .u,sqqoommkkiig%f#"!bw|_z]\ZZoXVrqpRhQfOMMKKIIGGEECCAA?[><<QV9TSR5PI2M0/-IH*F?(=&$$""~~||zzx 6wuu,s*qoommk)j'&%f#"y~a`_]yxwYoXmVTpSQQfkjLhaJ_HFFD`_^@V?T=;;997755331M0KJ-H+FED=&A$?"~~5:{ yy05v321r/.-,%*kji~geeccx}`{z]x[vutsrkToRmPNNchKII^cFa`_B]\[ZYXQV9TS6Q4O11FKJ-B+F)(&&$$">=<| 4{2yw543s+r)pnnlljjhhf$e"!~w`_z][[puXVVkTinQlkNLLafIHcbD`YBW\?ZY<W:OT7R5P311FKJ,HG*?D'BA@#>7 ~;|{yywwuussqq(-,+k#j!hffddbb``^^\x[vutWrqjoRmPOMihgI_H]FDDB^]\>T=R;9977553311//--BG*EDC&A@? 8!~}4{2ywwuus10p.'n%ljjhhffddbb``^zyxZpYnsVqpSnQlkjibgJIdcbDZCXA?[><<Q:OTSR4J3HM0..CH+FE(C&A @?>=6}|{yywwuussqqoo&mkkiig%fddy~}|^t]rwZutWrUponmlkdiLgJedFb[DYB@\[Z<R;P977553311//--++))'C &A@?"=<;:9870wv32r0)p'nl*kii~%f#"c~w`_^\\ZZXXVVTTRRPPNNLhKII^cbaCYBW\?ZY<W:OT7R54220LK-IB+@) ''%A@?!7~5|zzxxvvttr0q.-,m*#ji&geez!b``uz]xwZuXsrkpSnQPNjihJ`I^GEECCAA??==;;99775Q422GL/JIH+ FED=&A$#8!6;|9870wv3trr).omm$)j'&g$ez!b}`_]]rwvuWmVkTRRPPNjihJ`I^GEECCAA??=Y<::OTSR4J3HM0KJI ,G@)(C&$$9>!}}49z76w4u21*/ponlljjh&geez!~}_u^s\ZvutVlUjSQQOOMMKKIeHcbECC^]\[TY<;:8T7RQ4O2MLK JCH+FE(C&A##8=<}4{8y65u3,10/.'nml#jhhff{"!~`v_t][[YutsUkTiRPPNNLLJJHHFFD`C^]@[>S<;V977LQ4ON1 //JCHGF)D&&;@#>=~;|92765vussq/.-m%l#jhhf$#"bxav_]y\ZZoXW2qjiR.-e=)KgJ%^]F!~C}W@[ZY;WPbTSqK#m 2k}ih,gTF)bPO%:"K7I54zW7gvv-sr*N.'JI[6FE&fUeAR>P+u:9[[pYW3lkS/.QyON*bKJ%dcF!m_^W@>-<;W:sN6%4 ]n[MjEWz,GFd'&s`#L]~6;|WW7UBeuc1qNpLJIk6FEgD1{zyQ=|*:([775WVrUSoAQ,Od*KJJ%HFF!!}}|?.Z=;QPtTq %4o31kj/WIyfSRbC<`MLo\<|k{2V0fv-Qb=q.o&JH#G4~V$Bdy>P_;](x8vH5"3UpSh.fe=ib(J%7cF!`2B{i.Z<wuPt 'qLQn"2~YK-hBG)ccC<NM]K7}|Y{i1U/Ad2sO/LoJIkZFEhf$TA!~>+{]]88Y6XslT0B.zl,=<;(J%d]F!`}BW@yyY+d tO8Mq5PINkjih-BTecQCa`qp>J~5XzW165eR,bO/L^m8[6j'D%UBdc>}`N^9x&vonF2qCSRmf>M*;J&8^]\n~}}@?[xY +:Pt8S6o]3l~Y..,,*@RQ Kto napisze coś jeszcze bardziej skomplikowanego? ;) 

Komentarze

0 nowych
4lpha   10 #1 18.04.2011 21:41

Świetny wpis!
Brainfuck ma najlepszą nazwę, ale ta nazwa bardziej pasuje do Malbolge'a.

Ludvick   8 #2 19.04.2011 00:11

Kapitalny tekst! Niesamowite, co może wymyślić istota ludzka (to, oczywiście, w stosunku do przedstawionych języków, nie do wpisu, chociaż temat naprawdę nietypowy).

kubut   19 #3 19.04.2011 00:23

W najbliższych dniach przedstawię drugą porcję równie dziwnych języków :)

StawikPiast   11 #4 19.04.2011 00:31

Ok, a teraz po co to?
nie pisze o twoim wpisie, tylko o jezykach. Sa kompletnie nizrozumiale i bezuzyteczne. po jaka cholere ktos je twozy (jedyne co mi przychodzi do glowy to zaliczenie jakiegos przedmiotu). Jest to klasyczne marnotrawienie zasobow i czasu.

kubut   19 #5 19.04.2011 00:36

Sztuka dla sztuki ;)
Podejrzewam że chodzi tu o specyficzne poczucie humoru, być może połączone z ambicjami stworzenia czegoś mocno nietypowego + dużo wolnego czasu. Zastosowania to one nie mają żadnego, zresztą twórca CLWNPA sam przyznał ze jednym z założeń języka było maksymalne utrudnienie pracy programiście (choć jeśli porównać z Malbolge, to mu słabo wyszło zrealizowanie tego założenia) :P

zboj87   4 #6 19.04.2011 00:45

@StawikPiast
Choćby jako ciekawostka. Równie dobrze mogę zapytać po co piszesz w blogu o grupach? Dla mnie to bezużyteczne. Znajdzie się jednak grono, które zainteresuje to zagadnienie.

Vifon   5 #7 19.04.2011 02:41

Shakespeare mnie zabił. Muszę w wolnej chwili poczytać jak on działa.
Z tymi językami ezoterycznymi jest taki problem, że ciężko dostać działający interpreter. Czegoś do Whitespace'a szukałem dłuższy czas temu i niestety nic nie znalazłem. Teraz stwierdziłem, że popiszę w Brainfucku i było o tyle śmiesznie, że nie mogłem się zdecydować, którego interpretera użyć, więc... napisałem kolejny. Chyba będę musiał to samo zrobić z Whitespace'em.

Czekam na kolejną porcję dziwactw, bo o ile Whitespace i Brainfuck znałem, to reszty już nie.

PS: Tak, to jest doskonała pora na pisanie interpreterów dziwnych języków.

  #8 19.04.2011 09:13

Zastanawam się.... jak można napisać cokolwiek w whitespace?

Vifon   5 #9 19.04.2011 11:10

Jak tak teraz się przyjrzałem, to ten "edytor kodu Whitespace" wygląda podejrzenie podobnie do Vima. ;)

Druedain   14 #10 19.04.2011 11:50

Fajna ciekawostka z tego typu językami. Moim faworytem jest nie wspomniany tutaj język Piet (nazwą nawiązujący do Pieta Mondriana – malarza, o którym nie mam za wiele do powiedzenia, prócz tego, że malował kreski i kwadraty (tak jestem ignorantem nie kumającym sztuki nowoczesnej)), gdzie przykładowy kod programu stanowi grafika: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Piet_Program.gif – program drukuje słowo Piet (w teorii, bo nigdy nie testowałem tego), http://itsanimesh.com/wp-content/uploads/2009/11/piet_pi_big.png – program drukujący przybliżoną wartość Pi.

Gdzieś czytałem, że w Malbolge'u pierwszy sensowny program (może Hello World?) powstał dobrych kilka lat po powstaniu jego semantyki, do czego przyczynił się rozwój algorytmów genetycznych (nie mam pojęcia co to jest, ale cytując za Wikipedią poczułem się mądrzejszy... Dobra już wiem co to jest, ale polecam zainteresowanym po prostu sięgnąć po encyklopedię (np. Wikipedię)).

etam   10 #11 19.04.2011 11:53

A pro po brainfucka, to znalazłem kilka ciekawych rzeczy:
1) kod rysujący zbiór Mandelbrota (wygenerowany przy użyciu preprocesora c) http://esoteric.sange.fi/brainfuck/utils/mandelbrot/
2) kompilator do brainfucka zrobiony w LLVM http://www.remcobloemen.nl/2010/02/brainfuck-using-llvm/

G.Gn7Ex   6 #12 19.04.2011 13:40

No... widać(zwłaszcza po "Malbolge" ), niektórzy specjalnie uwielbiają utrudniać i komplikować sobie (i ewentualnie komuś) życie! ;-]

No ale z drugiej strony nie wiele się różnią od sposobów w jakim są zapisywane licencje(np. EULA Micro$hitu - a jeśli ktoś coś zrozumie to zaraz się bulwersuje)!

No ale ciekawy wpis! ;-]

tomasz154   2 #13 19.04.2011 14:41

@StawikPiast
Jakiekolwiek hobby też jest bezużyteczne i jest klasycznym przypadkiem straty czasu i pieniędzy.
Po co hodować rybki, to tylko bezduszne stworki, które nawet się nie odzywają. Po co odrestaurowywać stary motor, to tylko kupa żelastwa i i tak za kilka lat się rozleci. Po co włazić na Mount Everest, skoro można się przeziębić albo spaść. Po co...? A czy jeśli widzisz, że ktoś robi którąś z w/w czynności to mówisz mu: "palnij się w łeb, marnujesz zasoby, usiądź na ławeczce i se posiedź, a pieniądze zainwestuj"?

A jednak ludzie miewają hobby. Marnują swoje zasoby i dobrze im z tym.

Ale zbaczam z tematu. Te języki można traktować jako żart. To nie są kolejne Javy, C szarpy i inne ABAP-y. Sądzę, że ich tworzenie nie trwało latami. Być może dla ludzi którzy je stworzyli było to banalne zadanie, być może nie, ale tworząc je czegoś się nauczyli.
Jednak nie sądzę, żebyś miał jakiekolwiek prawo do krytykowania ich poczynań.

Pozdrawiam i życzę więcej poczucia humoru :-)

Jaahquubel_   13 #14 19.04.2011 14:45

@Druedain
"tak jestem ignorantem nie kumającym sztuki nowoczesnej"
Nie, po prostu jesteś normalny.

Te języki to tylko zabawki. A jak kiedyś w normalnym użyciu były karty perforowane? To dopiero coś.

Jaahquubel_   13 #15 19.04.2011 14:47

A jeszcze jedno mi się przypomniało.
Fajnie się programowało maszyny Turinga. Jakieś tabelki, krzaki w zeszycie...

IuEnLaMondo   3 #16 19.04.2011 15:28

Heh, ciekawa gimnastyka mózgu napisać coś w takim języku... jedni wolą sudoku, a inni Whitespace... swoją drogą potrafię różne teksty robić w Brainf*ck'u :D Tutaj przykładowo mój nick: http://wklej.org/id/515605/txt/ (niestety kod nie usprawniany, ani optymalizowany, w żaden sposób, bo... nie chce mi się teraz ^^), kompilatory są w sieci (dla GNU/Linux'a jest jeden taki, wolny nawet :D) możecie sprawdzić, jak chcecie

G.Gn7Ex   6 #17 19.04.2011 15:33

@tomasz154
Akurat nie do końca się z Tobą zgodzę z tym, że każde hobby jest bezużyteczne. Niektóre hobby może być użyteczne lub posłużyć użyteczności. Np. jeśli ktoś ma hobby jakim jest programowanie to dzięki temu ćwiczy swoje umiejętności co w przyszłości może zaowocować np. tym, że napisze naprawdę użyteczny program z którego także inni będą korzystać.

A nawet jeśli jakieś jest bezużyteczne(choć to akurat w tym przypadku jest pojęciem względnym) to i tak ono dostarcza temu komuś przyjemności/rozrywki i przynajmniej ma jakieś zainteresowanie oraz kolejny sens w życiu.

tomasz154   2 #18 19.04.2011 16:26

@G.Gn7Ex
Ależ ja zgadzam się z Tobą! Moją intencją było przerysowane pokazanie podejścia a'la StawikPiast vel "po co coś robić skoro można tego nie robić" ;-)

djfoxer   19 #19 19.04.2011 17:12

Chyba nic jednak nie przebije języka LOLCODE.
http://pl.wikipedia.org/wiki/LOLCODE

np. otwarcie pliku:

HAI
CAN HAS STDIO?
PLZ OPEN FILE "LOLCATS.TXT"?
AWSUM THX
VISIBLE FILE
O NOES
INVISIBLE "ERROR!"
KTHXBYE

matzu   5 #20 19.04.2011 17:16

@djfoxer

dobre, uśmiałem się :)

kamil_w   11 #21 19.04.2011 17:59

Hmmm... ciekawe jak się pisze w tym całym Whitespace. Bardzo mnie to intryguje.

Ludvick   8 #22 19.04.2011 20:49

@kamil_w
po prostu wstawiasz iles tam spacji, kompilujesz, a później już tylko testy... testy... testy... optymalizacja i wypuszczasz KamilOffice, na ten przykład... :)

Ludvick   8 #23 19.04.2011 21:47

Przy okazji, w tekście jest kod "99 Bottles of Beer" w języku Malbolge. Kod "99 Bottles of Beer" w około 1400 językach programowania można znaleźć na stronie http://99-bottles-of-beer.net.

kubut   19 #24 19.04.2011 23:27

@Ludvick - Przyznam bez bicia, że właśnie z tej strony wziąłem kod na ten program. Nie jestem aż tak świetny, by napisać go samemu ;)

kuba144   5 #25 20.04.2011 20:53

jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w brainfucku to na stronie pl.spoj.pl może się zarejestrować i w challenge jest zadanie: https://pl.spoj.pl/problems/BFEVIL/
Do tego jeszcze gdzieś w kategorii średnie jest coś na BF ;)

Mikra   4 #26 24.04.2011 21:41

Te ezoteryczne języki powstały chyba tylko po to, żeby z przyjemnością wrócić do tradycyjnego, wyuczonego języka programowania:)

  #27 25.04.2011 00:43

@Jaahquubel_ | 19.04.2011 14:45 #14

Te języki to tylko zabawki. A jak kiedyś w normalnym użyciu były karty perforowane? To dopiero coś.

Eee tam. Już Feynman opowiadał, jak w Alamo podczas prac nad budową bomby atomowej, inżynierowie szybko nauczyli się wyłapywać błędy w kartach perforowanych i korygować je cyrklem. To w końcu narzędzie "tresuje" swojego użytkownika który z czasem zostaje "geekiem" ;)

wysher   1 #28 25.04.2011 18:25

Kilka lat temu urzekł mnie ezoteryczny język programowania dla... Orangutanów. Protoplastą języka Ook jest wspomniany język Brainf**k. :)