Przygoda Robinsona i jego towarzyszy – gry kooperacyjne

Dziś będzie inaczej niż zwykle. Dziś będzie trochę bardziej rozrywkowo. Zauważyłem, że ostatnio pojawiają się wpisy dotyczące gier „bez prądu”. Mowa oczywiście o grach planszowych i karcianych. Ostatnimi czasy widać renesans tego typu rozrywki, a same tytuły są liczne i każdy może znaleźć coś dla siebie. Ostatnio także pisze się, takie gry że dobrym prezentem między innymi na rożne święta, szczególnie od pań dla swoich mężów, chłopaków etc. jest konsola lub gra komputerowa.

Publikowanie filmów z YouTube — clou problemu

Z czego „grabi” nas YouTube

Przenośny podtytuł będzie się opierał między innymi na poniższym komentarzu do artykułu. Zaznaczam że wpis oddalił się nieco od treści artykułu http://www.dobreprogramy.pl/Wiralne-wideo-Tylko-z-oficjalnego-zrodla-b... l.Dla mnie dotyczył on przede wszystkim , tego, że nie zawsze jest korzystnie walczyć o wyłączność rozpowszechniania i zwielokrotniania filmów.

Niektóre problemy związane z wnoszeniem praw na dobrach niematerialnych do spółki z o.o.

Jednym z problemów, jakie wiążą się z wnoszeniem do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością różnorakich praw własności intelektualnej, jest często z ich nieuchwytny charakter. Skutkuje to w komplikacją w ocenie ich wartości. Problemy zdaje się powodować fakt, iż prawa takie same w sobie nie mają realnej (materialnej) postaci. Oznacza, to między innymi, że wycena musi bazować, nie tyle na samej treści konkretnego prawa, ale raczej na odniesieniu do uprawnień (korzyści), jakie ono ze sobą niesie (np.

Rewolucja w handlu internetowym

Pewnie jak wiele osób słyszało (lub przekonało się na własnej skórze) sprzedaż usług lub towarów konsumentom nie należy do najłatwiejszych. Trzeba bowiem brać pod uwagę nie tylko konkurencje, nie tylko tzw. gospodarkę nadmiaru, ale również liczne regulacje prawne, jakie się z tym wiążą. Obecnie w Polsce stoimy u progu rewolucji dotyczącej zasad i uregulowań dotyczących sprzedaży konsumenckiej. Dotyczy to nie tylko typowej sprzedaży w sklepach tzw. stacjonarnych, ale również zawierania umów na odległość (w tym za pośrednictwem sieci Internet).

Jeszcze o pobieraniu opłat (nie tylko) przez ZAiKS

Charakter odtwarzanych utworów

Wcześniej pojawiły się kontrowersje, w jakich sytuacjach należy opłacać tantiemy z tytułu publicznego odtwarzania utworów. W przywołanym sporze zasadniczo chodzi o fakt, kiedy odtwarzanie utworów znajdujących się w repertuarach OZZPA przynosi korzyści. Fakt ten bowiem jest o tyle istotny, gdyż zgodnie z ustawą brak odnoszenia korzyści zwalnia podmioty korzystające z utworów z obowiązku opłacania tantiem. Dokładne sformułowanie z ustawy to:

Porównanie dozwolonego użytku i licencji Creative Commons

Licencje Creative Commons są bardzo popularne. Jednak powoływanie się na nie nie zawsze jest konieczne. Dzięki instytucji dozwolonego użytku można bowiem zrealizować większość jej celów.

Różnice pomiędzy dozwolonym użytkiem a licencjami Creative Commons

Przeznaczenie utworu

Przeznaczenie wykorzystywanego utworu jest jednym z podstawowych warunków powoływania się na instytucję dozwolonego użytku.

Jak można "umieścić" pomysł, program(...) w działalności gospodarczej -cz. 2.

Prawa autorskie

Pierwszym stwierdzeniom należy przypomnieć, że prawa autorskie dzielą się na osobiste prawa autorskie do utworów oraz majątkowe prawa autorskie do utworów. Prawa osobiste są niezbywalne i nie mogą stanowić przedmiotu wkładu. Dlatego też należy skupić się na majątkowych prawach autorskich(dalej prawa autorskie). W związku z faktem, że prawa autorskie przedstawiają wartość ekonomiczną i są zbywalne, mogą stanowić przedmiot aportu. O zbywalności tych ostatnich stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o prawie autorskim.

41. 1.