Własność intelektualna, a prowadzenie działalności gospodarczej.
liczba publikacji: 3pierwszy wpis: 19 Grudnia 2013ostatni wpis: 7 Października 2014

W miarę krótkie i skrótowe wprowadzenie do tematyki aportów, udziałów i spółek powiązane z patentami, prawem autorskim, etc.

Jak można "umieścić" pomysł, program(...) w działalności gospodarczej -cz. 1.

Poniższy(e) wpis(y) mają za zadanie przybliżyć, jak można "umieścić prawa własności intelektualnej w firmie". W pierwszej kolejności dotyczył on będzie ogólnej kwestii tj. wkładów do spółek kapitałowych. Stanowi rodzaj teoretycznego wstępu. Kolejne wpisy będą dotyczyć już konkretnych praw(autorskich, znaków towarowych etc.). Ostatni wpis będzie zawierał również, krótkie zestawienie alternatywnych sposobów w tym wykorzystania wspomnianych praw przez podmioty inne niż spółki kapitałowe.

Jak można "umieścić" pomysł, program(...) w działalności gospodarczej -cz. 2.

Prawa autorskie

Pierwszym stwierdzeniom należy przypomnieć, że prawa autorskie dzielą się na osobiste prawa autorskie do utworów oraz majątkowe prawa autorskie do utworów. Prawa osobiste są niezbywalne i nie mogą stanowić przedmiotu wkładu. Dlatego też należy skupić się na majątkowych prawach autorskich(dalej prawa autorskie). W związku z faktem, że prawa autorskie przedstawiają wartość ekonomiczną i są zbywalne, mogą stanowić przedmiot aportu. O zbywalności tych ostatnich stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o prawie autorskim.

41. 1.

Niektóre problemy związane z wnoszeniem praw na dobrach niematerialnych do spółki z o.o.

Jednym z problemów, jakie wiążą się z wnoszeniem do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością różnorakich praw własności intelektualnej, jest często z ich nieuchwytny charakter. Skutkuje to w komplikacją w ocenie ich wartości. Problemy zdaje się powodować fakt, iż prawa takie same w sobie nie mają realnej (materialnej) postaci. Oznacza, to między innymi, że wycena musi bazować, nie tyle na samej treści konkretnego prawa, ale raczej na odniesieniu do uprawnień (korzyści), jakie ono ze sobą niesie (np.