Elwro
liczba publikacji: 9pierwszy wpis: 1 Sierpnia 2015ostatni wpis: 19 Lutego 2016

Historia polskich komputerów Elwro

Elwro część 1 – miał być telewizor, a wyszedł komputer

Pisząc historię znanych i cenionych firm produkujących komputery zauważyłem, że większość z nich powstaje zgodnie z pewnym schematem. Zakładał je genialny konstruktor-wynalazca, produkował najpierw drobne, elektroniczne "gadżety" by wraz z postępem technologicznym płynnie przejść na produkcję komputerów. Początkowo były to niezbyt skomplikowane maszyny co wynikało głównie z ówczesnych możliwości technologicznych.

Elwro część 2 – rusza produkcja seryjna

Choć maszyny Odra 1001 i Odra 1002 nie trafiły do produkcji seryjnej umożliwiły członkom zespołu konstruktorskiego Elwro nabycie nowych doświadczeń. Zespół konstruktorski ciągle skupiał się na udoskonaleniu maszyny i dążył do takich zmian konstrukcyjnych, by następny model maszyny cyfrowej zbudowany był już w oparciu o tranzystory produkcji krajowej oraz elementy, które gwarantowałyby większą niezawodność maszyny.

Także i dyrekcja zakładów Elwro wyciągnęła odpowiednie wnioski wynikające z budowy Odry 1001 i Odry 1002.

Elwro część 3 – pierwsza, seryjna Odra

Rozpoczęcie produkcji seryjnej lampowego komputera UMC-1 umożliwiło wrocławskim zakładom uruchomienie własnej linii produkcyjnej i zdobycie doświadczeń przy produkcji tak wymagających urządzeń jakim były nawet te bardzo wczesne komputery nazywane wówczas maszynami cyfrowymi lub matematycznymi. Komputer UMC-1 nie miał wielkiego wkładu w rozwój intelektualny ośrodka badawczego Elwro, gdyż zwyczajnie był maszyną technologicznie mniej zaawansowaną niż rodzime produkty - Odra 1001 i Odra 1002.

Elwro część 4 – Odra 1013 i 1103 ulepszamy to, co mamy

W poprzedniej części wspominałem o zakupie maszyny niemieckiej Zuse Z22 wraz z jakże cenną dla inżynierów Elwro dokumentacją. Zarówno maszyna jak i dołączona do niej dokumentacja zostały bardzo uważnie przestudiowane przez inżynierów i matematyków Elwro. Nowością w maszynie Zuse Z22 była użyta obok pamięci bębnowej nowocześniejsza, szybsza i mniej zawodna pamięć ferrytowa.

Co prawda wniosków tych nie udało się zrealizować w Odrze 1003, jednak już w trakcie jej produkcji rozpoczęto badania nad testowaniem owych nowości właśnie na modelu 1003.

Elwro część 5 – Odra 1204 „Lodówka”

Zakłady Elwro choć działające zgodnie z najlepszymi wzorcami firm zachodnich, były ciągle zakładem podlegającym pod gospodarkę centralnego planowania, a więc zarówno ich produkcja jak i kierunek rozwoju wyznaczane były przez państwo. Choć kadra inżynierska Elwro nie miała najmniejszych powodów do wstydu, produkcja Elwro trochę jednak kulała. Nie było w tym wielkiej winy samego Elwro, a głównie dostawców podzespołów niezbędnych do produkcji kolejnych maszyn i prac nad nowymi komputerami. Problem ten nie dotyczył tylko i wyłącznie gałęzi przemysłu komputerowego.

Elwro część 6 – ICL i umowa software'owa, podwaliny Odry serii 1300

Choć Odra 1204 była sukcesem Zakładów ELWRO dostrzegano, że komputer budowany w oderwaniu od światowych trendów związanych z programowaniem, staje się uboższy ze względu na oprogramowanie, a konkretniej, ze względu na jego brak. Programiści ELWRO starali się nadrabiać braki programowe, ale powoli stawało się oczywistym, że sytuacja gdy każdy nowy komputer wymaga pisania oprogramowania od samego początku stanowi istotny hamulec dla rozwoju konstrukcji ELWRO.

Elwro część 8 – najbardziej pracowita Odra 1305

Tłumaczenie otrzymanej od Brytyjczyków dokumentacji zajęło blisko rok. Rzecz wydaje się dosyć zabawna z dzisiejszego punktu widzenia, ale końcem lat sześćdziesiątych sprawa tłumaczenia z języka angielskiego na polski nie wyglądała tak różowo. Osób biegle władających językiem angielskim było zdecydowanie mniej niż obecnie, a i tłumaczenie skomplikowanych terminów technicznych nie ułatwiało zadania tym bardziej, że wiele słów i zwrotów związanych z informatyką nie miało jeszcze swoich odpowiedników w języku polskim.

Elwro część 9 – RIAD

Okres zimnej wojny nie sprzyjał rozwojowi informatyki w państwach bloku wschodniego. Początkowo, socjalistyczne maszyny niewiele ustępowały produktom z za żelaznej kurtyny, a niejednokrotnie nawet były lepsze niż produkty kapitalistyczne. Napięcia na linii wschód zachód i potęgujące się zagrożenie kolejną, światową wojną sprawiły, że postęp w zakresie techniki i elektroniki zaczął gwałtownie przyspieszać. Tego wyścigu nie były w stanie wytrzymać kraje bloku komunistycznego.