Programy naprawcze Apple — Telefony

Absolutnie każda firma branży IT zaliczyła w swojej historii kilka tak zwanych "wtop". Nie chodzi tu o jakiejś nieudane produkty, ale produkty z wadami w takiej skali, że ... trzeba interweniować.Oczywiście i Apple nie jest tu bez grzechu i problemy z urządzeniami ozdobionymi logiem nadgryzionego jabłuszka w przeszłości zdarzały się wielokrotnie.

Naturalnie użytkownicy dążą do tego, aby producent urządzeń, w których jakaś wada jest częsta i nagminna, naprawiał je nawet po okresie gwarancyjnym. Producent nie zawsze jest tym zainteresowany, choć Apple co jakiś czas wdraża programy naprawcze związane z ujawnionymi w trakcie eksploatacji wadami swoich urządzeń.

Poniżej postanowiłem przedstawić programy, z których użytkownicy najczęściej korzystają, sposób usunięcia wad, warunki oraz to, co często jest najważniejsze — czas.

iPhone 6s i 6s Plus

Nieco zabawnym może się wydać fakt, że Apple uruchomiło program naprawczy do modeli telefonów z 2014 roku, jednak nie dotyczy to wszystkich egzemplarz tego modelu. Pewna parta telefonów została wyposażona w wadliwie wykonany moduł zasilania, co może skutkować tym, że telefon wyłączy się i nie uruchomi ponownie. Program został uruchomiony, gdyż wada ta może się ujawnić w egzemplarzach pochodzących mniej więcej z końca okresu produkcji oraz egzemplarzy, które nawet całkiem niedawno trafiał do użytkowników w związku z wymianami gwarancyjnymi lub pogwarancyjnymi. Apple ograniczyło program do urządzeń posiadających nie więcej niż 2 lata. 

Warunkiem niezbędnym do obsługi telefonu w ramach tego programu naprawczego jest fakt, by na podstawie numeru seryjnego kwalifikował się on do naprawy. Można to sprawdzić wpisując numer seryjny telefonu na stronie wsparcia Apple, oraz to by usterka rzeczywiście wystąpiła, a więc telefon się nie uruchamia. 

Telefon nie może nosić nieautoryzowanych ingerencji wewnątrz oraz śladów kontaktu z cieczą. Jednak niektóre uszkodzenia, jak np. pęknięty wyświetlacz, nie dyskwalifikują telefonu do naprawy przez autoryzowane serwisy Apple.

W przypadku tej usterki telefon jest wymieniany w całości przez Apple na urządzenie wolne od wad. Zgodnie z zasadami Apple, dostajemy ten sam model, w tym samym kolorze i o tej samej pojemności. Nie ma możliwości wymienienia telefonu na inny model.

Ponieważ na podstawie diagnostyki serwis samodzielnie podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu urządzenia do wymiany, naprawa może być zrealizowana nawet w ciągu 2-4 dni roboczych. 

Program wymiany ekranu w Apple Watch

Program ten także dość często pozostaje w zainteresowaniu użytkowników, choć najczęściej szukają oni tą drogą sposobu na wymianę rozbitego ekranu w swoim zegarku.

Usterka kwalifikująca zegarek do naprawy polega na liniowym pęknięciu wzdłuż zgięcia krawędzi ekranu. Co ważne, ekran zegarka ani obudowa nie powinny mieć śladów mechanicznego uszkodzenia. Problem może dotyczyć tylko aluminiowych modeli Apple Watch 2 i Apple Watch 3.

Proces naprawy polega na wymianie zegarka na wolny od wad. Z uwagi na fakt, że żaden serwis autoryzowany w Polsce nie ma możliwości wymiany zegarka we własnym zakresie, proces naprawy polega na wysłaniu zegarka do Centrum Serwisowego, a następnie Centrum Serwisowe odsyła sprawny zegarek.

Czas niezbędny do naprawy to około 5-10 dni.

Problem z baterią iPhone 6s

Problem ten związany jest z telefonami wyprodukowanymi pomiędzy wrześniem a październikiem 2015 roku, a objawia się wyłączanie się telefonu pomimo naładowania baterii. Program ten jest aktywny od strony formalnej, choć od strony praktycznej... już dość sporadycznie zdarza się, aby telefony z tą usterką trafiały do serwisu.

Jedynymi wymogami Apple jest brak uszkodzeń mechanicznych telefonu oraz brak śladów kontaktu z cieczą. Telefon musi mieć oryginalną baterię pochodzącą z pierwotnego montażu. Warunkiem niezbędnym jest też kwalifikacja telefonu na podstawie numery seryjnego, co można potwierdzić na stronie wsparcia Apple.

Telefon nie może być także już po wymianie baterii — zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej. W przypadku wcześniejszej, odpłatnej wydany baterii, można ubiegać się o zwrot kosztów.

Naprawa polega na wymianie samej baterii i powinna być zrealizowana w ciągu 1-2 godzin.

Brak zasięgu iPhone 7

Program ten dotyczy iPhone 7, który trafiał głównie na rynek USA, rzadziej na rynek Azji i Ameryki Południowej. Usterka objawia się brakiem możliwości zalogowania do sieci GSM a w lewym, górnym rogu ekranu zamiast nazwy sieci i kresek zasięgu, pojawia się komunikat "No Service" oraz trójkąt ostrzegawczy. Jeśli wejdziemy w Ustawienia telefonu oraz zakładkę "To urządzenie", telefon nie będzie posiadał także numeru IMEI.

Zgodnie z założeniami programu naprawczego, warunkiem niezbędnym do realizowania naprawy są wspomniane powyżej symptomy. Telefon nie może mieć śladów kontaktu z cieczą, choć niewielkie uszkodzenia mechaniczne (np. pęknięty wyświetlacz) nie jest przeszkodą. Jak wykazuje praktyka, Apple stosuje ten program także do telefonów przeznaczonych na rynek europejski, o ile taka usterka w nich się ujawni (sporadycznie się zdarza).

Proces naprawy polega na wymianie całego telefonu na wolny od wad. Ponieważ naprawa ta jest realizowana przez Centrum Serwisowe Apple, może zająć ona od 5 do 10 dni.

Problem z Multitouch iPhone X

Problem związany jest z nieprawidłową pracą funkcji dotyku w ekranie iPhone X. Objawiać się to może stałym lub okresowym brakiem ekranu na dotyk, lub jego samodzielnym działaniu bez interakcji z użytkownikiem. Apple wprowadziło tu ograniczenie czasowe — usterka musi się pojawić nie później niż 3 lata od daty pierwotnego zakupu telefonu, a więc niektóre egzemplarze mogą już się nie kwalifikować do naprawy w ramach programu naprawczego Apple.

Apple wprowadza tu także zasadę, że usterka powinna zostać potwierdzona przez pracownika serwisu autoryzowanego, a sam telefon nie może mieć śladów uszkodzeń mechanicznych lub śladów kontaktu z cieczą. Oczywiście wyświetlacz musi pochodzić z dostarczonego do serwisu egzemplarza telefonu.

Naprawa telefonu polega na wymianie wyświetlacza na nowy, jednak ciężko tu precyzować czas naprawy. Niektóre egzemplarze Apple kwalifikuje do wymiany wyświetlaczy przez serwis autoryzowany — wówczas naprawa zajmuje parę godzin. Inne egzemplarze muszą zostać wysłane do Centrum Serwisowego Apple, wówczas czas naprawy zajmuje od 5 do 10 dni.