Serva — runda II czyli instalacja poczciwego XP przez LAN

Na wstępie chciałem podziękować wszystkim czytelnikom, a może i czytelniczkom? ;) Za ciepłe przyjęcie mojego wpisu o instalacji Windowsa Visty lub późniejszego przez PXE, napisałem tam, że jeśli będzie zainteresowanie opiszę jak wykonać taką instalację w przypadku WIndows XP, a ponieważ kilka zapytań o to się pojawiło w komentarzach oddaję w Wasze ręce obiecany opis.

Kilka uwag zanim zaczniemy

Po pierwsze zakładam, że osoby chcące instalować XP za pomocą programu serva przeczytały mój poprzedni wpis, jeśli nie, to w tym miejscu do tego zachęcam, ponieważ opiszę tylko różnice pomiędzy przygotowaniem środowiska pod XP w porównaniu do tego co przedstawiłem dla systemów NT 6x. Ponadto w toku opisywanego procesu będziemy musieli skorzystać z apletu group policy editor, który dostępny jest tylko w systemach w wersji pro, tak więc prawdopodobnie opisywana procedura nie zadziała na systemach takich jak Windows 7 Home Premium czy Windows XP home.

Do biegu ! Gotowi ! Start ! - Zaczynamy.

Zaczynamy podobnie jak poprzednio od pobrania i rozpakowania archiwum z serva, po rozpakowaniu tworzymy wewnątrz folderu SERVA folder ROOT a następnie uruchamiamy aplikację i konfigurujemy ustawienia serwera DHCP oraz TFTP tak jak to opisałem w poprzednim wpisie. Dla przypomnienia zamieszczam screeny z konfiguracji na zakładce DHCP i TFTP.

Również tym razem po dokonaniu odpowiednich zmian zamykamy aplikację i sprawdzamy czy w folderze ROOT została utworzona odpowiednia struktura.Dla przypomnienia powinna ona wyglądać mniej więcej tak:

W folderze ROOT widzimy folder WIA_RIS, wchodzimy do niego i tworzymy nowy folder np. XP_PRO, do którego kopiujemy zawartość płyty instalacyjnej Windows XP. Musimy teraz udostępnić folder nadrzędny dla folderu WIA_RIS, w naszym przypadku jest to folder ROOT jako udział sieciowy o nazwie WIA_RIS_SHARE, dlatego wracamy do głównego folderu SERVA, klikamy prawym przyciskiem myszy na folder ROOT i wybieramy właściwości a następnie zakładkę udostępnianie i klikamy na przycisk udostępnianie zaawansowane tak jak widać na poniższym screenie.

Po kliknięciu przycisku zaawansowane zaznaczamy pole Udostępnij ten folder a w polu nazwa udziału wpisujemy WIA_RIS_SHARE, tak jak widać to na poniższym screenie


oraz klikamy na przycisk uprawnienia, a następnie sprawdzamy czy dla grupy wszyscy w kolumnie zezwalaj zaznaczone jest pole odczyt, tak jak pokazuje screen poniżej.

. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w przypadku wcześniej opisywanej instalacji visty udostępnialiśmy folder WIA_WDS o tyle teraz udostępniamy folder ROOT, czyli folder nadrzędny dla WIA_RIS, to nie błąd, tak po prostu musi być.

To niestety jeszcze nie koniec,ponieważ Windows XP nie potrafi uwierzytelnić instalatora za pomocą użytkownika i hasła, aby instalacja zadziałała musimy utworzyć tzw. Null Session Share, poniżej opiszę jak to zrobić stosując Windows 8.1 pro w roli serwera PXE, sądzę jednak, że analogicznie będziemy postępować jeśli serwerem będzie komputer z Windows 7 czy vista.

Tworzenie Null Session Share

Zaczynamy od otwarcia edytora rejestru, najprościej to zrobić poprzez kombinację Win+R, wpisać regedit i w razie potrzeby potwierdzić komunikat UAC. Po otwarciu edytora rejestru przechodzimy do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\ Następnie w prawej części okna klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję Nowy a następnie wartość ciągu wielokrotnego. Nowo utworzonej wartości nadajemy nazwę NullSessionShares następnie dwukrotnie klikamy na nią i w otwartym oknie "edytowanie ciągu wielokrotnego" w polu Dane wartości wpisujemy WIA_RIS_SHARE, powinno to wyglądać mniej więcej tak.

Jeśli wyskoczy nam komunikat jak poniżej


możemy go bezpiecznie zignorować klikając na OK. To jeszcze nie koniec modyfikacji w rejestrze, musimy jeszcze wyłączyć restrykcje w zakresie NullSessionShares, w tym celu przechodzimy do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\ i w prawej części okna rejestru klikamy na restrictanonymous i wartość ustawiamy na 0, tak jak widać to na poniższym screenie.

Następnym krokiem jest restart usługi serwer w tym celu naciskamy Win+R i wpisujemy services.msc, następnie na liście usług odnajdujemy usługę serwer, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję uruchom ponownie, tak jak widać to na poniższym screenie:


.
Po zrestartowaniu usługi serwer musimy jeszcze dokonać zmian w group policy editor, w tym celu ponownie wywołujemy okno uruchom za pomocą Win+R i tym razem wpisujemy gpedit.msc, następnie Najpierw musimy ustawić dostęp do sieci tak, aby ustawieniami dostępu z grupy wszyscy byli objęci użytkownicy anonimowi. W tym celu w aplecie gpedit.msc przechodzimy do Konfiguracja Komputera>Ustawienia Systemu Windows>Ustawienia Zabezpieczeń>Zasady lokalne>Opcje zabezpieczeń, następnie na liście po prawej stronie odnajdujemy opcję Dostęp Sieciowy: Zezwalaj na stosowanie uprawnień Wszyscy do anonimowych użytkowników, klikamy na nią dwukrotnie i w oknie, które się pojawi klikamy na włączone, tak jak widać na poniższym screenie.

Następnie odnajdujemy opcję Dostęp sieciowy: Udziały, do których można uzyskać dostęp anonimowy i po kliknięciu na nią dwukrotnie sprawdzamy, czy na liście udziałów, do których możliwy jest dostęp anonimowy znajduje się udział WIA_RIS_SHARE, jeśli nie dopisujemy go i klikamy na przycisk OK, właściwy stan wspomnianej opcji pokazuje poniższy screen.

. Kolejną rzeczą jaką musimy ustawić to poziom uwierzytelniania sieci LAN robimy to klikając na opcję Zabezpieczenia sieci: Uwierzytelnianie LanManager i z rozwijanego menu wybieramy pozycję Wyślij LM i NTLM - użyj zabezpieczeń NTLM w przypadku negocjacji i klikamy na OK a następnie zamykamy gpedit.msc Właściwy stan opcji przedstawia poniższy screen.

Teraz musimy wyłączyć udostępnianie chronione hasłem, w tym celu otwieramy panel sterowania>Sieć i Internet>Centrum Sieci i Udostępniania i w lewej części okna klikamy na Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania tak jak pokazałem na screenie.


W otwartym oknie odnajdujemy na samym dole opcję wyłącz udostępnianie chronione hasłem i zaznaczamy ją, tak jak to pokazałem na poniższym screenie i klikamy na przycisk Zapisz Zmiany

Na koniec wprowadzanych zmian musimy włączyć konto Gość w systemie Windows, w tym celu w panelu sterowania klikamy na "Konta i Bezpieczeństwo Rodzinne>Konta Użytkowników>Zarządzaj innymi kontami" i klikamy na konto Gość a następnie w otwartym oknie na przycisk "włącz" zgodnie z tym co pokazałem na screenie.

Odpalamy

Po tych wszystkich zmianach uruchamiamy ponownie serva i widzimy, że w oknie głównym indeksowana jest cała masa plików. powinno to wyglądać mniej więcej tak:

Teraz pozostaje nam uruchomić komputer, na którym chcemy zabootować instalację Windows XP. Jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze to po chwili powinniśmy zobaczyć charakterystyczne logo WIndows XP z szarym paskiem ładowania tak jak tu


i po chwili rozpocznie się właściwa instalacja.

Oczywiście podobnie, jak poprzednio w przypadku instalacji Windows Vista i tym razem możemy dograć w razie potrzeby brakujące sterowniki do kart sieciowych, robimy to w katalogu D:\SERVA\ROOT\WIA_RIS\winxp\$OEM$\$1\Drivers\NIC