R - podstawowe funkcje matematyczne cz. 2, wykresy

Część podstawowych operacji matematycznych jest już za nami. Pora poznać kolejne, które ułatwią nam budowanie bardziej skomplikowanych wzorów.

Funkcje trygonometryczne

 • sinus: sin(x)
 • cosinus: cos(x)
 • secans: 1 / cos(x)
 • cosecans: 1 / sin(x)
 • tangens: tan(x)
 • cotangens: 1/tan(x)

Jako przykłady pozwolę sobie na przygotowanie kilku wykresów. Tworzenie ich w języku R przypomina mocno zasady panujące w matlabie.

R - podstawowe funkcje matematyczne cz. 1

W poprzednim poście poznaliśmy podstawowe operatory arytmetyczne i logiczne. Pora przystąpić do kolejnej części podstaw, czyli prostych funkcji matematycznych. Oczywiście określenie proste jest bardzo trudne do sprecyzowania ponieważ każdy jest na zupełnie innym poziomie z matematyki. Załóżmy jednak, że jest to poziom matura/początek studiów.

Zaokrąglenia

 • wartość bezwzględna: abs(x)
 • zaokrąglenie: round(x, digits = n)
 • zaokrąglenie do n cyfr znaczących: signif(x, digits = n)
 • zaokrąglenie w dół: floor(x)

R - podstawowe operacje

Język R możemy stosować do przeprowadzenia banalnych obliczeń matematycznych. Wydawać się może, że są to zbędne informacje lecz nie da się bez nich rozpocząć prawdziwej przygody z R. Zapraszam do krótkiego wstępu do języka statystyki i nie tylko.

Podstawowe operatory arytmetyczne:

 • przypisanie: <-
 • dodawanie: +
 • odejmowanie: -
 • mnożenie: *
 • dzielenie: /
 • dzielenie całkowitoliczbowe: %/%
 • modulo: %%
 • potęga: ^ lub **
Przypisanie:x <- 5

Dodawanie: