10 milionów Internautów w Polsce

Strona główna Aktualności

O autorze

IAB Polska opracowało raport pt. "Internet 2004. Polska, Europa i świat" dotyczący rynku internetowego w ubiegłym roku. Z raportu dowiedzieć możemy się, jak wzrasta liczba osób, które korzystają z Internetu. Na całym świecie dostęp do tego medium ma już ponad 813 milionów ludzi. Niekwestionowanymi liderami w skali globalnej są Szwecja oraz Holandia. Odpowiednio: 74 % i 66 % Internautów.

W naszym kraju w okresie od grudnia 2003 do grudnia 2004, przybyło przeszło milion nowych Internautów. Obecnie 23,5 % naszych obywateli posiada dostęp do sieci Internet. Według szacunków, obecnie w Polsce liczba użytkowników Internetu sięga 10 milionów.

Polscy Internauci to osoby dobrze wykształcone o wysokim statusie społecznym i majątkowym. Wykształcenie wyższe posiada 16 % użytkowników. Ponadto dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i uczniowie szkół pomaturalnych (22 %). W ostatnich latach zmieniała się także proporcja korzystania z sieci przez kobiety i mężczyzn. W połowie 1999 roku wśród internatów było 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6 %), a obecnie stosunek ten wynosi odpowiednio 55 i 45 %

Polski Internet w dalszym ciągu pozostaje medium dużych aglomeracji i obszarów o dobrze rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Województwa z największą liczbą Internautów to mazowieckie (21 %), śląskie (15 %), małopolskie (9 %), dolnośląskie (8 %) i wielkopolskie (8 %).

Z raportu IAB wynika, że coraz częstszym miejscem korzystania z Internetu staje się dom. Jak pokazują badania prowadzone od 2000 roku przez TNS OBOP, w ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób korzystających z sieci w domu podwoił się i wyniósł na koniec 2004 roku 70 proc. Coraz mniejszą grupę stanowią osoby łączące się z siecią z pracy (spadek z 36 proc. do 24 proc. w ciągu 4 lat).

Pełną treść raportu zobaczyć będzie można na stronie www.tezmedium.pl

© dobreprogramy
s