25 milionów euro na badanie jakości Open Source

Strona główna Aktualności

O autorze

Komisja Europejska przeznaczy w ramach Szóstego Programu Ramowego 25 milionów euro na określenie i ocenę jakości otwartego oprogramowania.

Projekt będzie koordynowany przez brytyjską firmą Sirius specjalizującej się w Open Source. Wezmą w nim udział także eksperci z innych firm, uczelni oraz społeczności OSS. Jednym z celów jest opracowanie narzędzi i sformalizowanych procedur pozwalających firmom poprawnie oceniać jakość otwartych rozwiązań i wybrać najbardziej odpowiednie a programistom lepiej spełniać oczekiwania użytkowników.

Przedsięwzięcie KE składa się z czterech mniejszych projektów. Pierwszym z nich jest QualIPSO, który potrwa cztery lata a będzie nad nim pracować 30 podmiotów. Ma na celu szersze spojrzenie na kwestię jakości oprogramowania, nie tylko otwartego. Drugi projekt, FlossMetrics, powołano aby udokumentować bieżący stan wiedzy o sposobach oceny jakości. Ustalenia te zostaną wykorzystane w projekcie QualOSS, który ma za zadanie stworzenie odpowiednich narzędzi służących ocenie jakości oprogramowania. Z kolei Sqo-OSS ma pomóc opracować narzędzia na podstawie nowych pomysłów na ocenę jakości.

Przy ocenie jakości oprogramowania proponowane jest branie pod uwagę takich czynników jak aktywność programistów, rodzaje dostępnego wsparcia technicznego czy przyrost funkcjonalności.

© dobreprogramy
s