280 mln EUR kary dla Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Unia Europejska nałożyła na Microsoft karę w wysokości 280,5 mln EUR za niedostosowanie się do wyroku sądu antymonopolowego, który wcześniej nałożył na firmę osobną karę o rekordowej wysokości 497 mln EUR (którą Microsoft w pełni zapłacił) oraz zobowiązał do ujawnienia konkurencji informacji na temat funkcjonowania niektórych mechanizmów systemu Windows.

Komisarze unijni twierdzą, że firma nie wywiązała się w sposób należyty z tego zobowiązania, Microsoft broni się argumentując że podjął olbrzymie wysiłki między innymi delegując do tego zadania ponad 300 pracowników i że ocena UE jest niesprawiedliwa. Kara 280,5 mln EUR obliczona została poprzez mnożenie 1,5 mln EUR za każdy dzień niedostosowania się do wyroku (187 dni licząc od 16 grudnia 2005). Unia ostrzegła przy tym, że cały czas naliczana kara może ulec zwiększeniu nawet do 3 mln EUR w przypadku dalszego braku współpracy ze strony korporacji.

© dobreprogramy
s