Wieści z frontu: Angular 2 i webpack — lepsze komponenty

Angular 1,5 a następnie 2.0 wprowadził do swojego frameworka koncepcję komponentów.
Od tego czasu koncepcja ta mocno weszła w codzienne życie developerów frontendowych.
Ja się do takich nie zaliczam, ale coś tam czasem "na froncie" robię i jest pewna rzecz, która irytowała mnie od zawsze.

Kiedy tworzymy komponent, robimy to w ten sposób, żeby był on możliwie generyczny i autonomiczny. Prawda? Dla przykładu, gdybyśmy tworzyli komponent wizytówki użytkownika, przekazywalibyśmy go zapewne z zewnątrz, a nie pobierali w komponencie.
Stworzylibyśmy swój własny template i pliczek ze stylami.

Z resztą co tu dużo mówić. Wykorzystajmy angular cli i zobaczmy "co on na to".

ng generate component card

i mamy strukturę:

No i fajnie. Wszystko zamknięte w jednym miejscu. Style, html, logika. Super - możemy rozwijać nasz komponent niezależnie. Tak?
A czego jeszcze możemy potrzebować? Różnego rodzaju resourców.
Jakieś tło ładne, obrazek w html-u itd.
I tu zaczynają się schody, bo chcąc dodać jakiś "asset"od razu strzelamy sobie prosto w stopę i wychodzimy poza naszą ładną strukturę komponentu.

Dzieje się tak, ponieważ ścieżki do zasobów nie są relatywne- musimy się odnieść do korzenia projektu.

W scss będziemy mieli coś takiego:

  background: url(/assets/bg.jpg) no-repeat center center fixed;

a w html:

<img src="/assets/logo.png"/>

aby zachować jakiś podział zasobów, być może odwzorujemy w katalogu assets strukturę komponentów. No i mamy "ładne" rozproszenie informacji.

Możemy to tak zostawić, albo próbować coś z tym zrobić.
Ja jednak powalczę.
W standardzie z angularem 2 dostaliśmy webpacka. wykorzystajmy jego możliwości.

Zastanówmy się do czego dążymy
Chcemy zamiast :

  background: url(/assets/bg.jpg) no-repeat center center fixed;

mieć:

  background: url(./resources/bg.jpg) no-repeat center center fixed;

a zamiast

<img src="/assets/logo.png"/>

mieć:

<img src="./res/logo.png"/>

i NAPRAWDĘ zamknąć komponent w jednym miejscu.
Ok. to zacznijmy od sassów. Tu z pomocą przyjdzie nam resolve-url-loader.

https://www.npmjs.com/package/resolve-url-loader

zainstalujemy ten loader, a następnie dokonfigurujemy webpacka..... no tak, a gdzie webpack.config.js?
Nie ma. Na szczęście możemy wyciągnąć skrypty i configi poleceniem:

ng eject

OK. skoro mamy nasz plik konfiguracyjny, dla plików scss dodajemy nasz loader ( po sass-loaderze)

Po dododaniu konfiguracji powinno się nam udać załadować pliki lokalne z poziomu sassa.

Musimy jeszcze coś zrobić z HTML-em.
Tu z kolei mamy wbudowany template engine z angulara 2- nie wstrzykniemy tam rozwiązywania ścieżek relatywnych. Ale możemy go zastąpić html loaderem.
https://github.com/webpack-contrib/html-loader

Podobnie jak poprzednio, musimy go zainstalować i skonfigurować webpacka.
Zamienimy w tym celu raw loader na html loader w pliku webpack.config.js.

Ale niestety to nie wszystko.
Musimy jeszcze zmienić sposób ładowania templateów html.

w tym celu użyjemy (niestety) webpackowego "require".

do tego to się sprowadza w kodzie:

Zamiast


@Component({
  selector: 'app-first-page',
  templateUrl: './first-page.component.html',
  styleUrls: ['./first-page.component.css']
})

będziemy mieli

@Component({
selector: 'app-first-page',
template: require('./first-page.component.html'),
styleUrls: ['./first-page.component.css']
})

Oczywiście typescript "powie" nam że nie wie co to znaczy "require"
Poprawmy to. W tym celu w katalogu src dodamy plik declarations.d.ts z następującym wpisem:

declare function require(string: string): string;

no i powinno działać.
Teraz mamy prawdziwie zamkniety komponent. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nadal korzystać z globalnych assetów. Jest to wskazane w wielu wypadkach oczywiście. Ale często także bedziemy tworzyć komponenty, w któych będziemy wykorzystywać "prywatne" zasoby. Ot coś ala enkapsulacja.

Wbijaj na githuba i polookaj jak to wygląda w całości.

KLIK