mpFirma dla Geodezji mpFirma dla Geodezji

Strona główna Windows Archiwum Programy archiwalne
Pobierz program

mpFirma dla Geodezji to kompleksowe rozwiązanie wspierające prowadzenie firm geodezyjnych. Posiada zestaw funkcjonalności przydatnych przy prowadzeniu dowolnej firmy usługowej, takich wystawianie faktur, rachunków, paragonów, wprowadzanie faktur zakupowych itp., ale wyposażony został także w specjalny moduł Roboty. Moduł ten umożliwia wprowadzanie wszystkich wykonywanych w firmie robót. Z każdą robotą wiążą się etapy kameralne oraz terenowe, które użytkownik może definiować. Następnie, jednym kliknięciem może ustawiać, na jakim etapie jest dana robota, kto w firmie wykonał ten etap oraz kiedy. Ułatwi to panowanie nad wieloma, jednocześnie prowadzonymi projektami. Wreszcie aplikacja pozwala na notowanie informacji wszystkich kosztach związanych z wykonywaniem danej roboty.

Aplikacja dostępna jest dla systemów Windows oraz OS X, a dzięki elastycznemu modelowi licencjonowania, może być wykorzystywana na dowolnym wspieranym systemie, w ramach tej samej licencji. Program umożliwia pracę sieciową - przez wielu użytkowników jednocześnie. Jego bazy danych mogą znajdować się na tym samym komputerze (wbudowana baza danych SQLite oraz Firebird) lub też można podłączyć się do dowolnej wspieranej bazy SQL. mpFirma dla Geodezji obsługuje bazy: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Firebird, Interbase, MS SQL (tylko w środowisku Windows).

Najważniejsze funkcje programu

 • Zarządzanie robotami; Możliwość wprowadzania wielu informacji o wykonywanych projektach, m.in. numer działki, której dotyczy dana robota, numer KERG, dane klienta itp.
 • Możliwość definiowania listy etapów kameralnych i terenowych dla określonych typów robót;
 • Błyskawiczne oznaczanie robót, na jakim są etapie oraz kiedy został on wykonany;
 • Możliwość prowadzenia kartoteki kosztów dla każdej roboty;
 • Możliwość wystawiania różnego typu faktur, m.in. faktur VAT, proforma, WNT, Eksportowych, Zaliczek, Not wewnętrznych;
 • Możliwość tworzenia faktur zakupowych oraz faktur RR;
 • Możliwość wystawiania rachunków oraz paragonów;
 • Możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych w obcych walutach oraz w języku angielskim; Automatyczna aktualizacja bazy kursów walut;
 • Obsługa prostego spisu produktów;
 • Obsługa zamówień przychodzących i wychodzących;
 • Możliwość przygotowywania ofert dla klientów oraz wprowadzanie otrzymanych ofert;
 • Obsługa dokumentów kasowych KP/KW;
 • Narzędzie do obliczania odsetek za przeterminowane dokumenty; Możliwość wystawiania Wezwania do zapłaty oraz Wezwania przedsądowego - wraz z automatycznie naliczonymi odsetkami;
 • Rejestr oprogramowania - pozwalający na gromadzenie informacji o firmowym oprogramowaniu, jego ważności, numerach seryjnych itp.
 • Rejestr umów - pozwalający na wprowadzenie informacji o podpisywanych umowach, datach ich obowiązywania, szczególnych postanowieniach itp.
 • Rejestr haseł i PIN-ów - pozwalający na bezpieczne przechowywanie informacji o różnych hasłach, PIN-ach, danych dostępowych do serwisów społecznościowych itp.;
 • Rejestr wyciągów bankowych - pozwalający na import różnego typu wyciągów bankowych oraz rozliczanie wpłat występujących na wyciągu;

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!