12 października – Dniem Bezpiecznego Komputera

Strona główna Aktualności

O autorze

12 października odbędzie się inauguracja Dnia Bezpiecznego Komputera (DBK), nowej cyklicznej inicjatywy edukacyjnej skierowanej do milionów użytkowników komputerów i Internautów w całej Polsce. Od tego roku data 12 października zostaje na trwale zapisana w kalendarzu najważniejszych wydarzeń jako dzień promocji bezpieczeństwa sieciowego i komputerowego.

Dzień Bezpiecznego Komputera objął swym patronatem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. W projekt włączyły się ponadto firmy oraz organizacje zajmujące się bezpieczeństwem sieci komputerowych. Są to m.in. firmy: Microsoft, Intel, Hewlett-Packard, Symantec, PKO Bank Polski, Telekomunikacja Polska, G DATA, i RSA Security, a także organizacje takie jak CERT (Computer Emergency Response Team) i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji . Wsparcia udzieliły także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Terminarz Dnia Bezpiecznego Komputera wypełniony jest szeregiem atrakcyjnych działań skierownych do: uczniów szkół i uczelni wyższych, specjalistów IT oraz wszystkich użytkowników komputerów. W tym czasie na terenie całego kraju odbędą się m.in. w 10 regionach polski seminaria dotyczące bezpieczeństwa informatycznego oraz w wybranych szkołach podstawowych i wyższych lekcje związane z zagadnieniem zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. Telewizja i radio będą emitowały materiały dotyczące sposobów zabezpieczania komputerów, ukaże się także seria publikacji prasowych na ten temat.

Podczas DBK czołowe media drukowane i elektroniczne prowadzić będą akcję edukacyjną w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem komputerów, danych i sieci oraz transakcji finansowych dokonywanych drogą elektroniczną. Tematem przewodnim programu antenowego i większości kolumn redakcyjnych będzie popularyzacja wiedzy pomocnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom, na które narażeni są powszechnie wszyscy użytkownicy komputerów i Internauci.

Więcej informacji na temat poszczególnych akcji można znaleźć na stronie internetowej: www.DzienBezpiecznegoKomputera.pl

© dobreprogramy
s