MSSQL i LIMIT z mySQL'a

Mój pierwsyz post :-) Wybaczcie niedociągnięcia.

Dzisiaj przyszło mi się zmierzyć z tematem:
Implementing Virtual Mode with Just-In-Time Data Loading in the Window...

W pewnym momencie kodu znajduje się polecenie budujące zapytanie SQL:


     command.CommandText = "Select Top " + rowsPerPage + " " +
      CommaSeparatedListOfColumnNames + " From " + tableName +
      " WHERE " + columnToSortBy + " NOT IN (SELECT TOP " +
      lowerPageBoundary + " " + columnToSortBy + " From " +
      tableName + " Order By " + columnToSortBy +
      ") Order By " + columnToSortBy;
    adapter.SelectCommand = command;

Pomyślałem sobie wtedy: "ale by się przydała klauzula LIMIT z mySQL’a."
Zrobiłem test na jednej z tabel w mojej bazie danych


CREATE TABLE [dbo].[Expedition](
	[ID_Expedition] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
	[ID_Receiver] [int] NOT NULL, -- klucz obcy
	[ExpeditionDate] [datetime] NULL,
	[ExpeditionNumber] [varchar](16) NOT NULL
)

Są w niej 8192 rekordy. Postanowiłem sprawdzić jak wydajnościowo będzie się miało to zapytanie SQL.
Utworzyłem kod SQL który wyciąga po 10 kolejnych wierszy z tabeli, wrzuca do tabeli tymczasowej żeby ich nie wyświetlało w SSMS:


DECLARE @FIRST INT, @COUNT INT, @CNT INT
SET @COUNT=10
SET @FIRST=0
SET @CNT=(SELECT COUNT(*) FROM Expedition)

PRINT 'START ' + CONVERT(CHAR(28), GETDATE(), 121)
WHILE @FIRST<@CNT
BEGIN

  SELECT * INTO #tmp FROM (
  SELECT TOP (@COUNT) *
   FROM Expedition
   WHERE ID_Expedition NOT IN 
   (
   SELECT TOP (@FIRST) ID_Expedition
    FROM Expedition
    ORDER BY ID_Expedition ASC
  )
  ORDER BY ID_Expedition ASC
  ) AS A
  DROP TABLE #tmp
  SET @FIRST=@FIRST+10
END
PRINT 'END ' + CONVERT(CHAR(28), GETDATE(), 121)
GO

Czas realizacji: 3.627 sec
START 2011-06-22 13:12:49.310
END 2011-06-22 13:12:52.937

Hmmm… zacząłem się zastanawiać czy da się szybciej.
Pogrzebałem i znalazłem najbardziej powtarzające się zapytanie z podwójnym TOP i sortowaniem. Sprawdziłem:


DECLARE @FIRST INT, @COUNT INT, @CNT INT
SET @COUNT=10
SET @FIRST=0
SET @CNT=(SELECT COUNT(*) FROM Expedition)

PRINT 'START ' + CONVERT(CHAR(28), GETDATE(), 121)
WHILE @FIRST<@CNT
BEGIN

  SELECT * INTO #tmp FROM (
  SELECT TOP (@COUNT) * FROM (
   SELECT TOP (@COUNT+@FIRST) *
   FROM Expedition
   ORDER BY ID_Expedition ASC
   ) AS D ORDER BY ID_Expedition DESC
  ) AS A ORDER BY ID_Expedition ASC

  DROP TABLE #tmp

  SET @FIRST=@FIRST+10

END
PRINT 'END ' + CONVERT(CHAR(28), GETDATE(), 121)
GO

Czas realizacji: 7.140 sec
START 2011-06-22 12:54:54.467
END 2011-06-22 12:55:01.607

Hmmm…. Dwa razy dłużej. Odpada.

Pomyślałem sobie: „Zaraz zaraz. Tabela ma przecież kolumnę ID_Expedition typu IDENTITY. Zakładając, że ma kolejne ID od 1 co 1 ….”.
No to sprawdziłem:


DECLARE @FIRST INT, @COUNT INT, @CNT INT
SET @COUNT=10
SET @FIRST=1
SET @CNT=(SELECT COUNT(*) FROM Expedition)

PRINT 'START ' + CONVERT(CHAR(28), GETDATE(), 121)
WHILE @FIRST<@CNT
BEGIN

  SELECT TOP (@COUNT) * INTO #Tmp
  FROM Expedition
  WHERE ID_Expedition>=@FIRST
  ORDER BY ID_Expedition ASC

  DROP TABLE #tmp
 
  SET @FIRST=@FIRST+10
END
PRINT 'END ' + CONVERT(CHAR(28), GETDATE(), 121)
GO

Czas realizacji: 0.757 sec
START 2011-06-22 12:55:01.623
END 2011-06-22 12:55:02.390

No rewelacja. Nieporównywalnie szybciej niż pierwsze rozwiązanie.

No tak ale co będzie jak pokasuję rekordy albo będę miał jako klucz więcej niż jedną kolumnę np. przy złączeniach tabel. Tutaj postanowiłem sprawdzić jak będzie się miało w tym przypadku wydajność z ROW_NUMBER().


DECLARE @FIRST INT, @COUNT INT, @CNT INT
SET @COUNT=10
SET @FIRST=1
SET @CNT=(SELECT COUNT(*) FROM Expedition)

PRINT 'START ' + CONVERT(CHAR(28), GETDATE(), 121)
WHILE @FIRST<=@CNT
BEGIN

  SELECT TOP (@COUNT) * INTO #Tmp FROM (
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ID_Expedition ASC) AS RowNumber, *
   FROM Expedition
  ) AS a WHERE RowNumber >= @First
  ORDER BY RowNumber

  DROP TABLE #tmp
 
  SET @FIRST=@FIRST+10
END
PRINT 'END ' + CONVERT(CHAR(28), GETDATE(), 121)
GO

Czas realizacji: 2.560 sec
START 2011-06-22 12:55:02.390
END 2011-06-22 12:55:04.950

No to i tak o sekundę lepiej niż rozwiązanie na stronach Microsoftu. Ponadto w klauzuli OVER (ORDER BY ID_Expedition ASC) można umiwścić wiecej kolumn wg, których to ma być posortowane np.: OVER (ORDER BY ID_Receiver ASC, ExpeditionDate ASC).

Tak tylko chciałem sie z Wami podzielić wnioskami. :-)

Pozdrawiam.

P.S. Przydała by sie mozliwość wspawiania pustych spacji szczególnie w kodzie.