Porównanie wydajności Windows Server 2012 i Linux Debian testing

Jak obiecałem proste porównanie wydajności najpopularniejszych technologii webowych (php i mysql) w realizacji Windows i Linux. Wszystko na możliwie domyślnych ustawieniach, opis instalacji jest w poprzednich wpisach mojego blogu.

PHP

Użyłem tego skryptu.

Windows

--------------------------------------
|    PHP BENCHMARK SCRIPT    |
--------------------------------------
Start : 2012-12-29 16:24:43
Server : 10.1.1.9@
PHP version : 5.4.9
Platform : WINNT
--------------------------------------
test_math         : 2.487 sec.
test_stringmanipulation  : 4.039 sec.
test_loops        : 1.363 sec.
test_ifelse        : 0.926 sec.
--------------------------------------
Total time:        : 8.815 sec.

--------------------------------------
|    PHP BENCHMARK SCRIPT    |
--------------------------------------
Start : 2012-12-29 16:24:59
Server : 10.1.1.9@
PHP version : 5.4.9
Platform : WINNT
--------------------------------------
test_math         : 2.607 sec.
test_stringmanipulation  : 4.039 sec.
test_loops        : 1.424 sec.
test_ifelse        : 0.953 sec.
--------------------------------------
Total time:        : 9.023 sec.

--------------------------------------
|    PHP BENCHMARK SCRIPT    |
--------------------------------------
Start : 2012-12-29 16:25:18
Server : 10.1.1.9@
PHP version : 5.4.9
Platform : WINNT
--------------------------------------
test_math         : 2.581 sec.
test_stringmanipulation  : 3.936 sec.
test_loops        : 1.532 sec.
test_ifelse        : 0.957 sec.
--------------------------------------
Total time:        : 9.006 sec.

Linux

--------------------------------------
|    PHP BENCHMARK SCRIPT    |
--------------------------------------
Start : 2012-12-29 16:47:00
Server : 10.1.1.9@10.1.1.9
PHP version : 5.4.4-10
Platform : Linux
--------------------------------------
test_math         : 1.537 sec.
test_stringmanipulation  : 1.526 sec.
test_loops        : 1.212 sec.
test_ifelse        : 0.867 sec.
--------------------------------------
Total time:        : 5.142 sec.

--------------------------------------
|    PHP BENCHMARK SCRIPT    |
--------------------------------------
Start : 2012-12-29 16:47:13
Server : 10.1.1.9@10.1.1.9
PHP version : 5.4.4-10
Platform : Linux
--------------------------------------
test_math         : 1.532 sec.
test_stringmanipulation  : 1.541 sec.
test_loops        : 1.212 sec.
test_ifelse        : 0.867 sec.
--------------------------------------
Total time:        : 5.152 sec.

--------------------------------------
|    PHP BENCHMARK SCRIPT    |
--------------------------------------
Start : 2012-12-29 16:47:21
Server : 10.1.1.9@10.1.1.9
PHP version : 5.4.4-10
Platform : Linux
--------------------------------------
test_math         : 1.571 sec.
test_stringmanipulation  : 1.568 sec.
test_loops        : 1.218 sec.
test_ifelse        : 0.867 sec.
--------------------------------------
Total time:        : 5.224 sec.

Widać znaczącą, prawie dwukrotną różnicę. Ciekawe, że jest ona głównie spowodowana operacjami na ciągach tekstowych.

MySQL

Żeby mieć dostęp do MySQL z osobnego komputera który wykonywał test, chwilowo wyłączyłem zaporę Windows, w Linuksie zmienił adres bindowania na używany przez serwer adres IP:

jak również zezwoliłem na dostęp do MySQL z tego komputera:

mysql> GRANT ALL ON *.* to root@'10.0.0.11' IDENTIFIED BY 'your-mysql-root-password'; 

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Test wykonano przy użyciu sysbench w następujący sposób:

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=5t6y7u* prepare --mysql-host=10.1.1.9

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=5t6y7u* --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 --mysql-host=10.1.1.9 run 

sysbench --test=oltp --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=5t6y7u* --mysql-host=10.1.1.9 cleanup 

Windows

$ sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=5t6y7u* --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 --mysql-host=10.1.1.9 run 
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

No DB drivers specified, using mysql
Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              86324
    write:              0
    other:              12332
    total:              98656
  transactions:            6166  (102.69 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         86324 (1437.67 per sec.)
  other operations:          12332 (205.38 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0445s
  total number of events:       6166
  total time taken by event execution: 480.1353
  per-request statistics:
     min:                 30.02ms
     avg:                 77.87ms
     max:                638.93ms
     approx. 95 percentile:       176.30ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      770.7500/8.36
  execution time (avg/stddev):  60.0169/0.01$ sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=5t6y7u* --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 --mysql-host=10.1.1.9 run 
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

No DB drivers specified, using mysql
Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              92540
    write:              0
    other:              13220
    total:              105760
  transactions:            6610  (110.09 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         92540 (1541.29 per sec.)
  other operations:          13220 (220.18 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0405s
  total number of events:       6610
  total time taken by event execution: 480.0557
  per-request statistics:
     min:                 31.50ms
     avg:                 72.63ms
     max:                575.66ms
     approx. 95 percentile:       150.75ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      826.2500/7.07
  execution time (avg/stddev):  60.0070/0.01

Linux

$ sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=5t6y7u* --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 --mysql-host=10.1.1.9 run 
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

No DB drivers specified, using mysql
Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              105588
    write:              0
    other:              15084
    total:              120672
  transactions:            7542  (125.61 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         105588 (1758.53 per sec.)
  other operations:          15084 (251.22 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0432s
  total number of events:       7542
  total time taken by event execution: 480.1444
  per-request statistics:
     min:                 27.44ms
     avg:                 63.66ms
     max:                1148.64ms
     approx. 95 percentile:       104.79ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      942.7500/9.23
  execution time (avg/stddev):  60.0180/0.01
$ sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --mysql-db=test --mysql-user=root --mysql-password=5t6y7u* --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 --mysql-host=10.1.1.9 run 
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

No DB drivers specified, using mysql
Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              27202
    write:              0
    other:              3886
    total:              31088
  transactions:            1943  (32.35 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         27202 (452.87 per sec.)
  other operations:          3886  (64.70 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0660s
  total number of events:       1943
  total time taken by event execution: 480.2274
  per-request statistics:
     min:                 50.11ms
     avg:                247.16ms
     max:                931.82ms
     approx. 95 percentile:       531.09ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      242.8750/1.05
  execution time (avg/stddev):  60.0284/0.01

Tu również mamy drobną różnicę na korzyść Linuksa, choć mniejszą niż w przypadku PHP.
Ciekawe, że choć przeciętne czasy Linuks ma lepsze, w obu testach maksymalnego czasu wygrywa Windows.

Wnioski

Wszystkie testy zostały wykonane na tym samym komputerze i według mnie dowodzą pewnej przewagi Linuksa. Oczywiście, możliwe jest poprawianie konfiguracji tak PHP jak i MySQL w celu osiągnięcia lepszych wyników, ale nie robiłem tego, jako że znam Linuksa zdecydowanie lepiej i mogła by wyjść pewna "stronniczość".
Czy zatem Linuksa należy używać na każdym serwerze? Niekoniecznie. Różnice choć duże nie powinny być znaczące w skali pojedynczych serwerów, zaś cześć administratorów bardziej znających Windowsa może lepiej wykorzystać swój czas niż na poznawanie innego systemu. Ponadto, na Windows Server możemy uruchomić różne środowiska, jak PHP, Python, ASP.NET (jak dobreprogramy.pl :), czego nie możemy powiedzieć o Linuksie, na którego chyba nie istnieją dobre serwery technologii Microsoftu.