XAMPP for Linux

Często zdarza się tak, że potrzebuje przetestować jakiś system zarządzania treścią nie tylko pod systemem Windows, ale także pod Linuksem. Dlatego właśnie niedawno musiałem zainstalować sobie darmowy serwer-XAMPP for Linux. Dokładniej jest to pakiet, który zawiera wszystkie potrzebne narzędzia do obsługi serwera WWW, czyli w skrócie są to: MySQL, serwer Apache, PHP oraz Perl.

To by było tyle, jeśli chodzi o wstęp. Teraz chciałbym pokazać jak wygląda sama instalacja programu pod Linuksem. A wygląda moim zdaniem bardzo łatwo. Jedyne, co musimy zrobić to pobrać archiwum xampp-linux-1.7.7.tar.gz ze strony projektu, a następnie wpisać w konsoli polecenie oczywiście jako administrator:

su
tar xvfz xampp-linux-1.7.7.tar.gz -C /opt

I w tak właśnie sposób został zainstalowany nasz darmowy serwer WWW pod systemem Linux. Dokładny opis tejże instalacji krok po kroku oraz uruchomienia programu znajdziemy także na stronie projektu.

Uruchomienie serwera w konsoli wygląda w następujący sposób:

[mariusz@ZEN ~]$ su
Password:
[root@ZEN mariusz]#/opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 1.7.7...
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...
XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: Starting ProFTPD...
XAMPP for Linux started.

Zatrzymanie serwera:

[root@ZEN mariusz]#/opt/lampp/lampp stop
Stopping XAMPP for Linux 1.7.7...
XAMPP: Stopping Apache with SSL...
XAMPP: Stopping MySQL...
XAMPP: Stopping ProFTPD...
XAMPP stopped.
[root@ZEN mariusz]#

Tak więc gdy serwer XAMPP został uruchomiony, wówczas pozostaje nam wpisać tylko adres w przeglądarce internetowej: http://localhost, żeby mieć dostęp wszystkich opcji programu.

W tym miejscu chciałbym napisać o problemie, na jaki się natknąłem, gdy chciałem uruchomić z poziomu przeglądarki internetowej zakładkę phpMyAdmin, która służy do zarządzania bazą danych. A był to następujący komunikat, cytuję "Cannot start session without errors, please check errors given in your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly". W wyniku, czego musiałem troszeczkę poszukać w wyszukiwarce Google i zastosować takie coś -Xampp phpMyAdmin Problem. W skrócie po naszemu polegało to na dokonaniu drobnych zmian w pliku php.ini znajdującym się w katalogu xampp/etc/.

Błąd został naprawiony, więc mogłem się w końcu zabrać za testowanie systemów zarządzania treścią. Dla przykładu pokaże jak to zrobiłem z najnowszym CMS-em PHP-Fusion 7.02.04. W którym znajduje się katalog files i całą zawartość tego katalogu kopiujemy do utworzonego wcześniej katalogu np. php, czyli dokładniej będzie wyglądać to tak - ścieżka do katalogu systemowego: opt/lampp/htdocs/php. Następnie uruchamiamy naszą przeglądarkę internetową i wpisujemy adres http://localhost/php i możemy się zabierać za instalowanie wyżej wymienionego systemu zarządzania treścią lub innej usługi wymagającej bazy danych oraz skryptów PHP. Nie będę tutaj dokładnie pisał jak się instaluje danego CMS-a, ponieważ każdego instaluje się inaczej lub po prostu nie wymaga bazy danych czy też innych opcji.

Pozdrawiam.