Tworzymy programy okienowe w JAVA z Eclipse+visualswing4eclipse. Część 1

Ten cykl wpisów będzie poświęcony tworzeniu programów okienkowych z użyciem Eclipse i visualswing4eclipse. W tym wpisie o podstawach tworzenia programów z interfejsem opartym o klasę JFrame. Zaczynamy!

Wymagania


  • Działający Eclipse (Co najmniej wersja 3.3 i Java 5)
  • Doinstalowana do Eclipse wtyczka visualswing4eclipse

Instalacja wtyczki - w zależności od preferencji programisty: ręcznie (kopiowanie do katalogu .eclipse/plugins) lub dzięki „Update site”.

Przygotowanie

Najpierw tworzymy sobie projekt Java i klasę główną (tą z metodą main(String[] args)). Wewnątrz tej metody znajdzie się coś takiego:


EventQueue.invokeLater(new Runnable()
		{
				@Override
				public void run()
				{
					new Okno().setVisible(true);
				}
		});

To pozwoli na wywołanie wątku obsługi interfejsu graficznego [źródło: 1 ] i można potraktować jako szablonik służący do uruchomienia programu. Klasę okna dziedziczącą po JFrame można nazwać wg uznania, ale bez kolizji ze słowami kluczowymi.

Uwaga! Nie wolno zapomnieć o

import java.awt.EventQueue;

Teraz utworzymy klasę okna (tu: Okno). Nie będzie to klasyczna klasa Java, więc wybieramy „File › New › Other › Visual Swing Class › Frame”. Reszta rzeczy jest taka jak w przypadku „typowych” klas Java.

Zaraz po utworzeniu klasy pojawi się taki widok:

A oto jeszcze dziewiczy kod klasy okienka:


import javax.swing.JFrame;

import org.dyno.visual.swing.layouts.GroupLayout;


//VS4E -- DO NOT REMOVE THIS LINE!
public class firstWindow extends JFrame {

	private static final long serialVersionUID = 1L;

	public firstWindow() {
		initComponents();
	}

	private void initComponents() {
		setLayout(new GroupLayout());
		setSize(320, 240);
	}

}

A teraz coś pozmieniajmy...

Zanim zaczniemy zabawę mała uwaga: w zakładce Palette znajdą się wszystkie dostępne do przeciągnięcia na okno widżety nazwane tak, jak odpowiednie obiekty Swinga.

Na początek zrobimy sobie taki układ:

Sposób wykonania układu ilustruje poniższy film.

Dodamy zdarzenie obsługujące wybranie elementu z listy, gdzie wszystkie elementy są typu String przez „prawy przycisk myszy na liście › Add/Edit Events › listSelection › valueChanged”. Automatycznie zostanie dodana metoda private void jList0ListSelectionValueChanged(ListSelectionEvent event). Wypełnimy ją następującym kodem:


if(event.getSource().equals(jList0))
{
String item = jList0.getSelectedValue();
jTextArea0.setText(String.Format("This is %s", item));
}

Jeżeli źródłem sygnału jest lista jList0, w polu tekstowym wyświetli się „This is (nazwa elementu listy)”.

Tytuł okna i widoczność

Okno nie musi mieć żadnego tytułu, chociaż dowolny tytuł okna ustawiamy przez dodanie linijki

setTitle("My Title");

wewnątrz metody initComponents(). Natomiast widoczność okna będzie zapewniona przez dodanie metody setVisible(true) wewnątrz tej metody lub podczas tworzenia instancji obiektu klasy firstWindow.

Uruchamiamy program

Wystarczy tutaj standardowy sposób uruchamiania programów tworzonych w Eclipse, ale wybierzmy (jeśli pojawi się taka opcja) konfigurację „Java Application”. Wtedy pojawi się okienko tworzonego programu.

[image=app1]

Kolejne zmiany

Czas na inny przykład — zrobimy sobie program zliczający liczbę kliknięć na przycisk.

Najpierw główne okno doprowadzimy do takiego stanu:

Utworzymy sobie prywatne pole

int clicked=0;

przechowujące liczbę kliknięć.

Do przycisku jButton0 dodamy zdarzenie mouseClicked (Zaznaczamy przycisk i PPM › Add/Edit Events › Mouse › mouseClicked) i funkcja obsługująca to zdarzenie będzie wyglądać następująco:


private void jButton0MouseMouseClicked(MouseEvent event)
{
clicked++;
jTextArea0.setText(String.format("You clicked me (button) %d times.", clicked));
}

Szkielet zostanie wstawiony automatycznie, a naszym zadaniem jest wypełnienie go odpowiednimi poleceniami. Tutaj wyświetlamy tekst i zliczamy kliknięcia zgodnie z naszym zamierzeniem i prezentuje się następująco:

Podsumowanie

Mamy już podstawy pozwalające na zrozumienie istoty działania visualswing4eclipse i mamy ułatwione projektowanie interfejsu aplikacji okienkowych w Java, co nie oznacza, że nie możemy nauczyć się tworzenia programów za pomocą Swing tylko i wyłącznie dzięki kodowi.