Wzmacniacze GSM czy są legalne - stanowisko UKE

Na rynku pojawiło się wiele urządzeń służących do wzmacniania sygnału GSM, 3G, LTE i itp. 

Na wszelkiego rodzaju aukcjach internetowych można dowiedzieć się że urządzenia te mają certyfikaty i sprzedawca gwarantuje że stosowanie jego sprzętu jest zupełnie legalne. 

Kto nie chciałby mieć lepszego zasięgu GSM, szybszego transferu danych, a to wszystko w jednym zestawie za kilkaset złotych. Tego typu produkty kuszą nas co mnie nie dziwi, aż korci aby poprawić sobie działanie usługi, za którą przecież płacimy pieniądze i to w dodatku we własnym zakresie. 

Nie wymagamy tym samym żadnych inwestycji po stronie operatora, instalując takie urządzenie przecież pomagamy, ponieważ nie tylko my z tego korzystamy ale również mogą skorzystać nasi sąsiedzi. No i przecież wszyscy są zadowoleni. 

Niestety nie jest to takie proste. nasza beztroska i chęć pomocy sąsiadom może się obrodzić przeciwko nam. Urząd Komunikacji Elektronicznej jednoznacznie zakazal używania tego typu rozwiązań. 

"Z przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2... wynika, że tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadający ogólnopolską rezerwację częstotliwości mogą używać wzmacniaczy sygnału GSM."

Całość dokumentu znajdziecie tutaj. Jednocześnie załączam list jaki otrzymałem z UKE w odpowiedzi na moje pytanie dotyczące legalności stosowania tego typu rozwiązań:

"Dzień dobry,

Po analizie materiału przesłanego przez Pana w poniższym e-mailu informuję, że informacje zawarte pod linkami https://bip.uke.gov.pl/ostrzezeniawyroby-niezgodne/szkodliwe-wzmacniac... oraz https://youtu.be/_OM00FQhFjo?list=PL0pnNCiKEzWZNiAXODo_A6hvITThu1645 zawierają stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie legalności wykorzystywania wzmacniaczy GSM na terenie Polski. W dalszym ciągu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 96, z późn. zm.), którego zapis z §3 ust 1. pkt 3 określa, że jedynie przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadający ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych (telefonii komórkowej) mogą instalować urządzenia zwiększające zasięg sieci telekomunikacyjnych tzw. „Wzmacniacze GSM”. Natomiast zgodnie z §3 ust 2 Rozporządzenia, urządzenia te nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych urządzeń. Rozporządzenie, ma zastosowanie do wszystkich modeli wzmacniaczy telefonii komórkowej (GSM, E-GSM, GSM-R, DCS, UMTS i LTE) dostępnych na terenie Polski. Nie zmienia tego faktu, przeprowadzenie pozytywnej oceny zgodności. Spełnienie przez wzmacniacz telefonii komórkowej wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. „w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE” (Dz.U.UE.L.2014.153.62) oraz norm zharmonizowanych pozwala jedynie na dopuszczenie urządzenia do obrotu na terenie Polski. Nie uprawnia to w żaden sposób do montowania i użytkowania go, przez osoby prywatne. Wymagania dotyczące urządzeń radiowych zawarte w dyrektywie 2014/53/UE wdrożonej zostały do polskiego systemu prawnego między innymi ustawą z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j.:: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.). W art. 153 ust. 1 i 1b Prawa telekomunikacyjnego, wskazane zostały wymagania jakie powinno spełniać urządzenie radiowe wprowadzane do obrotu lub oddane do użytkowania. Natomiast zgodnie z art. 153 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego, "Wymagania, o których mowa w ust. 1–1b (Pt), dotyczące oddawanych do użytku i wykorzystywanych urządzeń radiowych, odnoszą się do sytuacji, w których urządzenia te są odpowiednio zainstalowane i konserwowane oraz używane zgodnie z przeznaczeniem”. Wymagania tego punktu oraz wymagania §3 ust 2 ww. Rozporządzenia mogą jedynie spełnić przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy przez wykonanie właściwej instalacji urządzenia i prowadzenie ciągłego monitorowania jego działania mogą zapewnić jego prawidłowe działanie. Niewłaściwy montaż wzmacniacza telefonii komórkowej lub niespełniającego wymagań może powodować powstanie szkodliwych zakłóceń w pracy innych urządzeń, co może doprowadzić do uniemożliwienia nawiązania połączenia w sytuacji zagrożenia życia i mienia."

Może w przyszłości zostanie znowelizowane prawo dające możliwości instalacji wzmacniaczy GSM wzmacniające sygnał na przykład tylko do 50m2 czy 100m2. Jeżeli zainteresowanie tematem bedzie duże, być może wymusi to na operatorach odpowiednie podejście do swoich klientów. na ten moment jednak jakakolwiek instalacja we własnym zakresie tego typu rozwiązań może skończyć się dla nas nieciekawie." 

Jeżeli nie wiesz czym jest wzmacniacz GSM zerknij tutaj:

Czekam na wasze opinie w tym temacie