Chrome: efektywny tryb nocny dla słabowidzących i nie tylko

Tzw. "tryb nocny" wybieram zawsze, gdzie tylko się da - powodowany tak gustem, jak i słabszym wzrokiem. Co ciekawe, z czasem zdałem sobie sprawę, iż istnieją dwie interpretacje tego konceptu: w jednej "trybem nocnym" nazywa się samo przyciemnienie interfejsu, w drugiej zamiana kolorów na ciemniejsze (np. poprzez ich odwrócenie). Osobiście odnajduję tą drugą koncepcję zdecydowanie bardziej efektywną - nie tylko nie rażącą wzroku, ale i nadal wyraźnie czytelną.

Tryb nocny w przeglądarce stron internetowych jest szczególnie pożądany, jako że surfowanie potrafi należeć do czynności alokujących sporo czasu. Warto więc zadbać, by czas ten był jak najbardziej komfortowy, a wczytywanie się w tekst / odszukiwanie w nim pożądanych treści wymagało możliwie mało wysiłku.

Dzięki temu, iż dzisiejsze wiodące przeglądarki są wyposażone we własne zbiory tzw. "rozszerzeń" ("dodatków", "wtyczek"), stosunkowo łatwo jest dotrzeć do różnych rozwiązań, zapewniającym tryb nocny w Naszej przeglądarce (obojętnie, czy mówimy o tytułowym Chrome, czy o Operze, Firefoxie...). Co miłe, część z nich jest obecna dla kilku różnych programów - stąd jeśli przesiądziemy się w którymś momencie na inną przeglądarkę, istnieje szansa iż nadal będziemy mogli korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Tak jest w przypadku dwóch preferowanych przeze Mnie rozszerzeń: Night Mode Pro oraz Stylish - Custom themes for any website.

Dlaczego używam dwóch rozszerzeń trybu nocnego?

Jak wspomniałem wcześniej, tryb nocny polegający na ciemnych kolorach (a nie na częściowym przygaszeniu dotychczasowych, choćby jasnych) może być uzyskiwany dwojako: poprzez zamianę kolorów na inne (nadając stronom internetowym nową paletę barw) lub ich odwrócenie (a'la negatyw). Oba rozwiązania jednakowoż nie są idealne - lecz świetnie się uzupełniają: Night Mode Pro potrafi czynić tekst bardziej czytelnym, Stylish natomiast łagodniejszym dla oka (stąd preferuję go przy dłuższej lekturze; przy czym warto zaznaczyć, iż w przypadku Stylish mamy do dyspozycji mnóstwo palet kolorów - tzw. "stylów użytkownika", Ja używam "Midnight Surfing - Global Dark Style").

Poniżej obrazek ilustrujący efekt zastosowania dwóch różnych trybów nocnych na przykładowym fragmencie strony internetowej - od lewej: widok bez trybu nocnego, widok z aktywnym rozszerzeniem Night Mode Pro, a następnie Stylish - kliknij, by powiększyć...

Ponadto z biegiem praktyki możemy przekonać się, iż na części stron internetowych to właśnie Night Mode Pro da lepsze rezultaty, podczas kiedy na innych - Stylish. Nieraz napotkamy nawet takie strony, na których jedno z rozwiązań będzie nieskuteczne (lub skuteczne niewystarczająco) - wówczas drugie może przyjść z pomocą.

Dlatego właśnie wyposażyłem się w tandem, z którego można korzystać dość wygodnie za pomocą skrótów klawiszowych. W Chrome możemy to uzyskać, otwierając stronę rozszerzeń (menu Chrome/Więcej narzędzi/Rozszerzenia), na której samym dole znajdziemy link "Skróty klawiaturowe". Po jego kliknięciu ujrzymy listę możliwych do przypisania skrótów dla różnych zainstalowanych już rozszerzeń - w tym wspomnianych Night Mode Pro oraz Stylish. Wystarczy przypisać wygodne dla Nas skróty opcjom: "Toggle Night Mode (ON / OFF)" dla Night Mode Pro oraz "Turn all styles off" dla Stylish (Ja przypisałem odpowiednio: "CTRL+SHIFT+S" oraz "CTRL+SHIFT+D"). Dzięki temu będziemy mogli bardzo wygodnie aktywować tryb nocny, jak i przełączać się między różnymi jego wariantami.

P.S.:
Ciekawą opcją części rozszerzeń trybu nocnego jest tzw. "biała lista" ("whitelist") - lista, do której dodajemy strony, na których nie chcemy, aby tryb nocny się aktywował (gdyż np. zdecydowanie nie odpowiada Nam efekt). Funkcja ta przydaje się szczególnie wtedy, gdy nie wyłączamy trybu nocnego, lecz mamy go aktywnego cały czas.

Wspomniany Night Mode Pro posiada bardzo łatwo dostępną opcję dodawania stron do "białej listy" - w Stylish niestety takowej nie odnalazłem.