[Bezpieczeństwo] Usuwanie poufnych danych

Witam.

Znów coś o bezpieczeństwu, tym razem o usuwaniu danych z dysku twardego.
No więc czasami trzymamy jakieś poufne dane na dyskach twardych których chcemy się pozbyć. Zwykłe skasowanie pliku jednak może nie dać pożądanego rezultatu.

Źródło obrazka: http://www.youtube.com/watch?v=FVbf9tOGwno[font]

Gdy usuwamy normalnie dane nie zostają one zniszczone, usunięty zostaje jedynie ich indeks wskazujący.
To jest jak dopiero oznaczanie pliku "do usunięcia", plik ten zostanie usunięty dopiero w przyszłości przez nadpisanie go innymi danymi.

Na systemach plików wypełnionych danymi istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że plik zostanie w krótkim czasie zamazany przez nadpisanie jego obszaru innym plikiem, lecz co do tego także nie ma pewności.

I oto tutaj pojawia się shred

Shred z angielskiego oznacza "niszczarka" i jest to trafne określenie dla tego programu.

Jego działanie opiera się o stopniowym zamazywaniu danych poprzez wielokrotne zamazywanie obszaru starego pliku. Najpierw nadpisuje go losowymi ciągami znaków a następnie samymi zerami.

Przykład nadpisywanie 20 razy i usuwania pliku:

shred -v -f -u -z -n 20

Przykładowy wynik działania programu:


shred: ./przykladowy-plik: przebieg 1/21 (random)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 2/21 (2aaaaa)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 3/21 (aaaaaa)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 4/21 (b6db6d)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 5/21 (333333)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 6/21 (5ddddd)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 7/21 (6db6db)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 8/21 (924924)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 9/21 (555555)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 10/21 (db6db6)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 11/21 (random)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 12/21 (777777)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 13/21 (249249)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 14/21 (ffffff)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 15/21 (cccccc)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 16/21 (000000)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 17/21 (492492)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 18/21 (444444)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 19/21 (bbbbbb)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 20/21 (random)...
shred: ./przykladowy-plik: przebieg 21/21 (000000)...
shred: ./przykladowy-plik: usuwanie
shred: ./przykladowy-plik: przemianowany na ./0000000000000000000000000000

Wipe - kolejne narzędzie do kasacji danych

Oprócz shreda istnieje także jeszcze kilka dobrych narzędzi do kasowania danych, jednym z nich jest Wipe który według mnie jest nieco łatwiejszy i przyjaźniejszy w obsłudze.

WIPE bez problemu obsługuje rekursywne usuwanie plików i katalogów, interaktywnie zadaje pytania jeśli nie zastosowany został przełącznik -f a także potrafi pokazać procentowy postęp przy większych plikach (przełącznik -V).

Przykładowe użycie do usunięcia całego katalogu z danymi:

wipe -i -r -V -p 20 KATALOG/ -l 2

Przykładowy wynik programu:

moja_dziewczyna_na_golasa.tar.xz: 100%
zdjecia_z_wakacji.tar.bz2: 100% 
scisle_tajne_dokumenty_rzadowe.tar.gz: 100%
powazne_dowody_na_wine_USA_w_sprawie_WTC.tar.gz: 100%      
prawdziwy_akt_urodzenia_barracka_obamy.pdf: 100%  
afera_pedofilia_wsrod_ksiezy_dowody.tar.xz: 20% 

Srm - bezpieczna implementacja rm

Srm posiada zbliżone opcje sterowania do rm ze standardowego pakietu narzędzi jednak różni się tym od rm, że potrafi bezpiecznie usunąć dane przed wypisaniem ich z indeksu :-)

Usage: srm [OPTION]... [FILE]...
Overwrite and remove (unlink) the files.

 -d, --directory   ignored (for compatability with rm(1))
 -f, --force     ignore nonexistant files, never prompt
 -i, --interactive  prompt before any removal
 -s, --simple    overwrite with single pass using 0x00
 -P, --openbsd    overwrite with three passes like OpenBSD rm
 -D, --dod      overwrite with 7 US DoD compliant passes
 -E, --doe      overwrite with 3 US DoE compliant passes
 -r, -R, --recursive remove the contents of directories
 -v, --verbose    explain what is being done
 -h, --help     display this help and exit
 -V, --version    display version information and exit

Przykładowe użycie do usunięcia katalogu:

srm -r -f -D -v /tmp/wazne-pliki-do-usuniecia

Ciekawostka: Z tego co podpowiada opcja --openbsd można się dowiedzieć, że OpenBSD domyślnie potrafi bezpiecznie usuwać pliki z dysku twardego wcześniej je zamazując.