[Python] cz.2 | Instalacja i konfiguracja

Instalacja
Python dostępny jest dla Windows, Linux, *BSD, Haiku oraz MacOS X.

Niestety nie mam większej styczności z Haiku czy MacOS X dlatego proces instalacji pokażę tylko dla użytkowników systemów Linux, Windows oraz BSD.

Dla Windows gotowy jest instalator graficzny do pobrania ze strony python.org, zainstalowany interpreter domyślnie znajdzie się w C:\Python27 (gdzie 27=2.7 to wersja którą zainstalowaliśmy).

W dowolnym systemie opartym o Linuksa python powinien być już zainstalowany, a jeśli nie to można go zainstalować za pomocą menadżera pakietów.

Zazwyczaj w systemach Uniksowych jest dostępnych kilka wersji pythona np. python 2.5, python 2.6, python 2.7, python 3.1 czy python 3.2

Debian, Ubuntu, Linux Mint:

apt-get install python

Arch Linux:

pacman -S python2

Myślę, że dla Fedory czy Gentoo instrukcje są zbędne ponieważ ich menadżery pakietów yum oraz portage zostały napisane czysto w pythonie.

FreeBSD:

cd /usr/ports/python27
make install

Tak więc po zainstalowaniu możemy w systemac Uniksowych uruchomić interpreter za pomocą polecenia "python" a w Windows wystarczy odnaleźć katalog z instalacją Pythona oraz kliknąć dwukrotnie na python/python.exe

Narzędzie do edycji kodu

Wybór w zasadzie jest prawie nieograniczony, można skorzystać z dowolnego edytora tekstowego.

Gedit

Ze swojej strony polecam program gedit, jest to prosty edytor tekstowy z kolorowaniem składni, obsługą wtyczek i automatycznych wcięć, różnych stylów itp.

Użytkownicy Windows mogą pobrać aplikację z oficjalnej strony klikając na odnośnik "gedit win32 binary".

Domyślnie w Ubuntu i Debianie (ogólnie w GNOME) gedit jest domyślnie zainstalowany.

Ze swojej strony polecam konfigurację programu tak jak przedstawia obrazek powyżej czyli;

[v] Bez rozdzielania słów
[v] Wyświetlanie numerów wierszy
[v] Wyróżnianie bieżącego wiersza
[v] Wyróżnianie pasujących nawiasów
Szerokość tabulacji: 4
[v] Wstawianie spacji zamiast tabulatorów (bardzo ważne aby zaznaczyć obowiązkowo)

Style kolorowania składni oraz tło głównego okna można ustawić w zakładce Czcionki i kolory.

GNU Nano

Pod terminal dla początkujących polecam GNU nano "nano", bardzo proste i przyjemne narzędzie.

Podstawowa obsługa nano:


Ctrl + K - wycinanie tekstu linia po linii
Ctrl + U - wklejanie wyciętego tekstu
Ctrl + C - pokazuje aktualną pozycję (w tym linię)
Ctrl + O - zapisuje plik
Ctrl + R - wczytywanie pliku
Ctrl + W - wyszukiwanie
Ctrl + X - wyjście

Notepad++

Kolejnym w miarę dobrym edytorem tekstowym w tym wypadku może być Notepad++, jest to narzędzie przeznaczone dla użytkowników Windows - można je znaleźć na oficjalnej stronie programu.