Screen - program do "demonizowania" procesów

Witam, zapewne większość z Was zna prosty i wygodny program screen który pozwala minimalizować procesy na serwerach czy desktopach tak aby nawet po wylogowaniu nie zostały wyłączone.

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze, w tym artykule pokażę jego podstawowe zastosowanie.

Dla kogo jest przeznaczony ten artykuł? - Dla początkujących administratorów bądź majstrów Linuksowych.

Proces uruchomiony poprzez screen

Został zdemonizowany kombinacją CTRL+A+D

No więc tak, sam program posiada sporo funkcji którym można się przyjrzeć przez polecenie screen --help, jednak ja podam te najważniejsze, najczęściej używane.

Żeby wystartować dany program w nowej wirtualnej konsoli należy wywołać:

screen nazwa-polecenia

Następnie aby zdemonizować proces czyli rzucić w tło należy przytrzymać klawisz CTRL a następnie wcisnąć kolejno "a" i "d".

Można także uruchomić dane polecenie od razu zdemonizowane poprzez:

screen -dmS nazwa-sesji polecenie

Jest to przydatne, gdy np. przy starcie systemu musimy uruchomić jakiś program przykładem serwer gry - wtedy możemy do /etc/rc.local wrzucić taką zawartość:

su gra -c "screen -dmS serwer-gry /home/gra/bin/plik-uruchamajacy-serwer"

Powyższe polecenie uruchomi /home/gra/bin/plik-uruchamajacy-serwer jako użytkownik "gra" - bez uprawnień użytkownika root.

Oczywiście zdemonizowany proces można przywrócić przy pomocy odpowiedniego polecenia:


screen -rD nazwa-sesji

Jeżeli nie pamiętamy nazwy sesji, chcemy po prostu zobaczyć jakie sesje są aktywne należy wykonać:

screen -ls

Pozostałe funkcje programu screen widoczne są po wpisaniu screen --help

Use: screen [-opts] [cmd [args]]
 or: screen -r [host.tty]

Options:
-a      Force all capabilities into each window's termcap.
-A -[r|R]   Adapt all windows to the new display width & height.
-c file    Read configuration file instead of '.screenrc'.
-d (-r)    Detach the elsewhere running screen (and reattach here).
-dmS name   Start as daemon: Screen session in detached mode.
-D (-r)    Detach and logout remote (and reattach here).
-D -RR    Do whatever is needed to get a screen session.
-e xy     Change command characters.
-f      Flow control on, -fn = off, -fa = auto.
-h lines   Set the size of the scrollback history buffer.
-i      Interrupt output sooner when flow control is on.
-l      Login mode on (update /var/run/utmp), -ln = off.
-list     or -ls. Do nothing, just list our SockDir.
-L      Turn on output logging.
-m      ignore $STY variable, do create a new screen session.
-O      Choose optimal output rather than exact vt100 emulation.
-p window   Preselect the named window if it exists.
-q      Quiet startup. Exits with non-zero return code if unsuccessful.
-r      Reattach to a detached screen process.
-R      Reattach if possible, otherwise start a new session.
-s shell   Shell to execute rather than $SHELL.
-S sockname  Name this session <pid>.sockname instead of <pid>.<tty>.<host>.
-t title   Set title. (window's name).
-T term    Use term as $TERM for windows, rather than "screen".
-U      Tell screen to use UTF-8 encoding.
-v      Print "Screen version 4.00.03 (FAU) 23-Oct-06".
-wipe     Do nothing, just clean up SockDir.
-x      Attach to a not detached screen. (Multi display mode).
-X      Execute <cmd> as a screen command in the specified session.

PS. Jeżeli pojawi się Wam błąd "Cannot open your terminal '/dev/pts/0' - please check." należy wykonać polecenie script /dev/null - to powinno załatwić wszystko.