nbnotify 0.4 - Instalator, edycja konfiguracji "w locie"

Witam, dzisiaj poświęciłem około godzinkę na pracę nad projektem nbnotify i oto lista zmian.

No więc poszło...

webnull@tealc ~/Praca/python/dpnotify $ git push
Enter passphrase for key '/home/webnull/.ssh/gkey':
Counting objects: 23, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.61 KiB, done.
Total 12 (delta 6), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:webnull/nbnotify.git
04a53b3..b8901e6 master -> master

Instalacja

Zmienił się sposób instalacji na bardziej zgodny ze standardami panującymi w pythonie - od teraz używamy tylko i wyłącznie setup.py do "surowej" instalacji aplikacji w systemie.

Dla systemów opartych o Debiana i Arch Linux przygotowane zostały pakiety dostępne do pobrania z serwerów lustrzanych:

Paczkownia
s1.Paczkownia

Aby ręcznie zainstalować aplikację należy wykonać (jako root):

cd /tmp
git clone http://github.com/webnull/nbnotify
cd nbnotify
./setup.py install
./setup.py install_data

Edycja konfiguracji w locie

Od teraz po włączeniu demona będzie on monitorować datę zapisu pliku ~/.nbnotify/config i jeśli wykryje, że plik został niedawno nadpisany wczyta konfigurację od nowa co oznacza, że można dodawać od tej wersji nowe linki bez ponownego uruchamiania aplikacji!

11/09/2012 21:51:44, configCheckChanges: Reloading configuration...
11/09/2012 21:51:44, addPage: Adding dobreprogramy.pl/webnull/dpnotify-integracja-blogow-dobrychprogramow-z-Linuksowym-pulpitem,35907.html

Plany na kolejne wydanie

Najpierw chciałbym przenieść kod pobierający komentarze z blogów dobreprogramy.pl do wtyczki a następnie dodać obsługę RSS oraz GNU Gettext do obsługi tłumaczeń językowych.

Aby dokonać tych wszystkich zmian musiałbym jeszcze wzbogacić API wtyczek, ale to już jako zależność można potraktować ; )

Mam nadzieję, że aplikacja dobrze będzie Wam służyć ; )