Wieści z frontu: Angular 2 i webpack — lepsze komponenty

Angular 1,5 a następnie 2.0 wprowadził do swojego frameworka koncepcję komponentów. Od tego czasu koncepcja ta mocno weszła w codzienne życie developerów frontendowych. Ja się do takich nie zaliczam, ale coś tam czasem "na froncie" robię i jest pewna rzecz, która irytowała mnie od zawsze.

Kiedy tworzymy komponent, robimy to w ten sposób, żeby był on możliwie generyczny i autonomiczny.