Redakcja

Jesteśmy największym i najbardziej uznanym polskim serwisem internetowym poświęconym szeroko pojętej tematyce nowych technologii. Docieramy do 5 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Według branżowego badania Megapanel realizowanego przez PBI/Gemius jesteśmy największym portalem w kategorii „Nowe technologie” w Polsce.

Publikujemy najświeższe aktualności, eksperckie poradniki i rozbudowane testy sprzętu, także w formacie wideo. Jesteśmy kopalnią wiedzy i zasobów dla wszystkich internautów.

Posiadamy starannie wyselekcjonowany katalog aplikacji dla różnych systemów operacyjnych. Od samego początku propagujemy ideę legalnego oprogramowania. Dlatego też stworzyliśmy katalog aplikacji w taki sposób, by w ramach każdej kategorii zaprezentować zarówno rozwiązania bezpłatne, niedrogie oraz w pełni profesjonalne. Wszystkie opisywane i udostępniane u nas aplikacje mają wyraźnie oznaczone licencje i dozwolony zakres ich wykorzystania.

Obok katalogu aplikacji oraz części publicystycznej, na naszym forum i platformie blogowej kwitnie duża i aktywna społeczność czytelników, którzy podzielają naszą pasję do technologii. Raz w roku, najbardziej aktywnych użytkowników zapraszamy za szczególną imprezę, HotZlot. To połączenie kilkudniowej konferencji technicznej organizowanej wraz z partnerami oraz imprezy integracyjnej dla społeczności.

Kontakt z redakcją

W składzie redakcji dobrychprogramów znajdują się pasjonaci i specjaliści legitymujący się wyższym wykształceniem, tytułami, certyfikatami oraz całym szeregiem dyplomów potwierdzających wiedzę i doświadczenie. Członkowie redakcji i stali współpracownicy biorą udział w wielu szkoleniach, występują również w roli ekspertów, regularnie uczestniczą w krajowych oraz międzynarodowych konferencjach.

Kontakt z redakcją możliwy jest pod adresem redakcja@dobreprogramy.pl.

Redaktor naczelny obszaru Technologie WP

Marcin Bartnicki

Redaktor prowadzący Dobreprogramy.pl

Oskar Ziomek

Redaktor prowadzący Fotoblogia.pl

Marcin Watemborski

Redaktor prowadzący Komorkomania.pl

Miron Nurski

Redaktor prowadzący Polygamia.pl

Arkadiusz Stando

Wydawcy

Kamila Burniewicz

Michał Prokopowicz

Arkadiusz Stando

Rafał Szramowiat

Redaktorzy

Sebastian Barysz

Krzysztof Fiedor

Adam Gaafar

Marcin Hołowacz

Przemysław Juraszek

Karol Kołtowski

Łukasz Michalik

Konstanty Młynarczyk

Karolina Modzelewska

Konrad Siwik

Współpracownicy

Kamil Dudek

Dominik Gąska

Dagmara Kottke

Klaudia Stawska-Magdziak

Informacje o wydawcy

Wirtualna Polska Media SA
ul. Żwirki i Wigury 16, 02–092 Warszawa
https://onas.wp.pl

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000580004, numer NIP: 5272645593, kapitał zakładowy 317.957.900,00 zł wpłacony w całości.