Blog (29)
Komentarze (1k)
Recenzje (0)
@okokok6. DNS - cz. 5 - SPF (Windows Server 2012)

6. DNS - cz. 5 - SPF (Windows Server 2012)

15.12.2012 18:13, aktualizacja: 17.12.2012 16:41

Będzie krótko i to już koniec serii o DNS :)

Rekord SPF (Sender Policy Framework) umożliwia sprawdzenie, przyjmującym pocztę serwerom SMTP, czy serwer wysyłający e-maile z danej domeny jest do tego uprawniony. Jest to tak na prawdę zwykły rekord tekstowy. Dla zapewnienia kompatybilności ze starszymi implementacjami serwerów/klientów DNS w domenie powinny znajdować się 2 rekordy SPF zawierające dokładnie tą samą wartość, jeden typu SPF, a drugi TXT.

Na początku każdego rekordu SPF musi się znajdować definicja wersji. Obecnie jest to "v=spf1". W dalszej części znajdują się mechanizmy wraz z odpowiednimi kwalifikatorami. Mechanizmem może być np. adres IPv4 serwera. Kwalifikator określa co zrobić z e-mailami pochodzącymi z danego źródła/mechanizmu.

Kwalifikatory

Kwalifikator to pojedynczy znak umieszczony przed definicją mechanizmu:

  • "+" - PASS - oznacza że dane źródło jest upoważnione do wysyłania maili z domeny. Jeśli przed określeniem danego mechanizmu nie ma kwalifikatora, przyjmuje się że jest to "+".
  • "?" - NEUTRAL - To źródło będzie traktowane jak gdyby w ogóle go nie było...
  • "~" - SOFTFAIL - Maile z tego źródła będą odrzucane lub przyjmowane, ale oznaczane jako SPAM.
  • "-" - FAIL - Wiadomości z tego źródła będą zawsze odrzucane.

Mechanizmy

Zaraz po kwalifikatorze znajduje się "mechanizm", czyli określenie źródła:

  • "ipv4:192.168.137.101" - Adres IPv4 - 192.168.137.101
  • "ipv6:2001:db8::1428:57ab" - Adres IPv6 - ipv6:2001:db8::1428:57ab
  • "a" - Każdy rekord A w domenie
  • "mx" - Każdy serwer SMTP przyjmujący pocztę dla tej domeny
  • "all" - Każdy host w Internecie

Przykłady


przykladowa.local. IN TXT "v=spf1 mx -all"

Każdy serwer SMTP przyjmujący pocztę dla domeny przykladowa.local. może także ją wysyłać. Poczta pochodząca z innych hostów w całym Internecie będzie odrzucona.


przykladowa.local. IN TXT "v=spf1 a -all"

Poczta pochodząca z dowolnego hosta w domenie będzie przyjęta. Z innych odrzucona.


przykladowa.local. IN TXT "v=spf1 ipv4:192.168.137.101 -all"

Poczta przychodząca z IP 192.168.168.137.101 będzie przyjęta. Pozostałe wiadomości odrzucone.


przykladowa.local. IN TXT "v=spf1 a mx ipv4:192.168.137.202 -all"

Poczta przychodząca z każdego hosta w domenie, serwera SMTP przyjmującego pocztę i IP 192.168.137.102 będzie przyjęta. Pozostała będzie odrzucona.


przykladowa.local. IN TXT "v=spf1 mx -ipv4:192.168.137.101 -all"

Poczta przychodząca z dowolnego serwera SMTP przyjmującego pocztę, z pominięciem hosta o IP 192.168.137.101 będzie przyjęta. Pozostała zostanie odrzucona.

Konfiguracja

Windows nie pozwala na dodanie rekordu typu SPF, więc dodamy tylko rekord TXT.

1. Uruchamiamy Server manager i z menu Tools wybieramy DNS.
1. Uruchamiamy Server manager i z menu Tools wybieramy DNS.
2. Wybieramy Forward Lookup Zones, a następnie przykladowa.local. i klikamy na przycisk New Record
2. Wybieramy Forward Lookup Zones, a następnie przykladowa.local. i klikamy na przycisk New Record
3. Tworzymy nowy rekord typu TXT.
3. Tworzymy nowy rekord typu TXT.
4. Pole Record name pozostawiamy puste, a w pole Text wpisujemy v=spf1 mx -all. W ten sposób, na wysyłanie e-maili z naszej domeny, pozwolimy tylko serwerom odbierającym serwerom SMTP.
4. Pole Record name pozostawiamy puste, a w pole Text wpisujemy v=spf1 mx -all. W ten sposób, na wysyłanie e-maili z naszej domeny, pozwolimy tylko serwerom odbierającym serwerom SMTP.
5. Gotowe
5. Gotowe

Pozostałe części

InternetWindowsSerwery
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (6)