Blog (1)
Komentarze (5)
Recenzje (0)
@pinczek1MED IT

MED IT

21.11.2013 14:37

Nie będę może oryginalny, bo widziałem już wpisy na blogu na podobny temat. Mimo to chciałem trochę bardziej rozwinąć temat zastosowania IT w Medycynie.

Już na początku tego temat muszę wspomnieć, że istnieją tu całkiem inne standardy, które po prostu należy sobie przyswoić. Ale może zacznę od kilku słów o mnie.

Jak to zwykle bywa jako absolwent stanąłem przed wyzwaniem jakim było obranie odpowiedniej ścieżki kariery. Prawdę mówiąc nie wiedziałem, który kierunek obrać. Traf chciał, że trafiłem na staż do małego szpitala na mazurach i od razu postawiono przede mną odpowiedzialne zadanie założenia przynajmniej 2 komputerów z dostępnych części. Taka mała dygresja, jeśli mowa o stażystach. Po kilku tygodniach rozeznałem się w całej strukturze szpitala i razem z moim przełożonym przeprowadziliśmy niezbędne zmiany w infrastrukturze, a także przygotowaliśmy projekt rozwoju infrastruktury przy wprowadzeniu HIS (Hospital Information System) Niestety moja kadencja w tej placówce skończyła się przed rozpoczęciem prac, jednak moje uwagi i założenia zostały wdrążane. Jedyne co mogę uznać za minus, to fakt, że tak naprawdę nie zapoznałem się z obowiązującymi standardami w Med IT.

491404

Kolejnym kierunkiem mojego rozwoju były i nadal są Niemcy. Po okresie integracji, w moim przypadku było to 8 miesięcy, trafiłem do firmy zajmującej się dystrybucja sprzętu i oprogramowania kardiologicznego CIS (Cardilogy Information System). Dopiero tutaj zapoznałem się ze standardami i co mogę otwarcie powiedzieć, przyczynia się do mojego rozwoju.

Głównym tematem jaki chce dzisiaj poruszyć jest wstępny podział standardów i ich krótki opis, żeby wszystko było zrozumiałe postanowiłem z obrazować to od strony procedur przez jakie musi przejść pacjent.

Zacznę od przyjęcia. Każdy pacjent przyjęty do szpital musi być wprowadzony do sytemu. Odbywać się to może na różne sposoby, pani Krysia wprowadza podstawowe dane do sytemu HIS i pacjent jest skierowany na odpowiedni oddział. Jeśli oddziale używa innego oprogramowania, to należy przekazać te dane do subsystemu. Odbywa się to za pośrednictwem standardu Health Level Seven . Dzięki temu standardowi odbywa się komunikacja pomiędzy systemami, konfiguracja tego standardu jest bardzo prosta i elastyczna. Wymiana danych odbywać się może za pomocą pliku jak również po przez TCP/IP.

Innym przykładem transportu danych pacjenta tym razem do urządzeń jest DICOM WorkList. Ten standard jest częścią dużo większego standardu DICOM, ale o tym za chwile. DICOM WorkList jest niczym innym jak lista pacjentów, która to urządzenia pobierają z HIS lub w moim przypadku z CIS.

491409

Teraz przejdźmy do badania. Wszystkie obrazy generowane przez urządzenia są w standardzie Dicom. Istnieje również możliwość stworzenia Embaded Dicom, jest to szczególnie przydatne, jeśli jakieś wygenerowane pliki nie są w standardzie np. PDF, krzywe ciśnienia (wave forms). Transport obrazów i filmów odbywa się za pomocą DICOM Gateway, konfiguracja ogranicza się do podania po stronie urządzenia IP, portu oraz AETitle bramy. Dlaczego o tym wspominam? Jest to spowodowane przepisami prawa, gdyż wszystkie obraz i badania podczas zabiegu muszą być przechowywane do 50 lat. Za długoterminowe przechowywanie danych odpowiadają zazwyczaj firmy zajmujące się długoterminową archiwizacją PACS, z doświadczenia mogę powiedzieć, że każda firma ma swoja konfiguracje (z centralizowana, jak również specjalnie dla szpitala). Z uwagi na ten fakt bardzo często zdążają się trudności w osiągnięciu celu.

Na koniec każdego pobytu lekarz ma obowiązek sporządzenia wypisu i jeśli korzysta w tym celu z innego oprogramowania np: CIS, wypis powinien być również przetransportowany do HIS i dostępny z każdego miejsca w szpitalu. Do tego celu wykorzystywany jest również standard HL7.

W przyszłości zamierzam dokonać wpisów opisujących z osobna każdy ze standardów i ich wykorzystanie w praktyce oraz poświecę jeden wpis na kodowanie zabiegów i rozliczenia.

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (15)