Koniec ze spamem?

Strona główna Aktualności

O autorze

Ministerstwo Transportu i Budownictwa przygotowało projekt regulacji związanej ze zwalczaniem zjawiska spamu, ustawa miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku. Założenia projektu ustawy są bardzo restrykcyjne. Przesyłanie spamu nie było by uznawane za wykroczenie lecz za czyn zagrożony karą administracyjną do 50 tys. zł. Spamerzy ścigani by byli nie jak dotychczas na wniosek pokrzywdzonego lecz z urzędu.

Wyżej wymienione założenia wśród większości Internautów zapewne spotkają się z pozytywnym odbiorem, jednak projekt idzie dalej, a jego szczegółowe postanowienia mogą już budzić kontrowersje. Bardzo szeroki zakres rozumienia pojęcia "spam" miałby objąć oprócz poczty elektronicznej, informacje w telefonach komórkowych, czaty i fora dyskusyjne, a także reklamy pop-up. Tak szerokie pojęcie spamu, przy ściganiu "z urzędu" może wpłynąć choćby na możliwości nawiązywania kontaktów w sieci. Natomiast ograniczenia w możliwiościach publikowania reklam mogą wpłynąć negatywnie na pozycje polskich serwisów, które jak by na to nie patrzeć z reklamy się utrzymują.

Najwięcej jednak kontrowersji budzi specjalna komórka, która miałaby być powołana specjalnie na potrzeby ścigania spamowiczów o bardzo dużych uprawnieniach. Inspekcja Telekomunikacyjna miała by prawo analizować naruszenia prawa w sieci, prowadzić postępowania, nakładać kary, a także dokonywać rewizji mieszkań bez nakazu prokuratury. Jak pisze Gazeta Prawna inspekcja miałby również prawo wglądu do dokumentacji i sprzętu komputerowego oraz zabezpieczania przedmiotów. Zgromadzone przez nią materiały miałyby moc dowodową we wszelkich postępowaniach.

Więcej informacji na temat projektu "ustawy antyspamowej" znaleźć można w artykule zamieszczonym w Gazecie Prawnej Koniec ze spamami.

© dobreprogramy
s