Złodzieje internetowi w rękach Policji i FBI

Strona główna Aktualności

O autorze

10 osobową grupę złodziei internetowych, w tym 19 letniego Mateusza, który był "mózgiem" dokonywanych kradzieży, zatrzymali lubelscy policjanci. Jedenasta osoba zatrzymana została w USA przez agentów FBI. Członkowie grupy okradali konta bankowe, do których hasła dostępu przechwytywali infekując słabo zabezpieczone komputery tzw. "trojanami".

Wszystko zaczęło się we wrześniu 2005 roku. Wtedy policjanci z specjalnej grupy zajmującej się przestępczością internetową tzw. "cyber patrole" zajęli się sprawą znikania poważnych kwot pieniężnych z kont internetowych jednego z dużych banków, które były dokonywane za pośrednictwem usług bankowości internetowej.

Sposób działania sprawców był następujący: sprawcy rozsyłali za pośrednictwem Internetu trojany - tzn. specjalnie napisane programy szpiegujące, które instalowały się samodzielnie na słabo zabezpieczonych komputerach podłączonych do sieci na całym świecie. Liczba zarażonych w ten sposób komputerów jest trudna do oszacowania. Zadaniem "trojana" było podpatrywanie przede wszystkim haseł dostępu do bankowych kont elektronicznych i przesyłanie tych danych na zdefiniowany wcześniej przez hakera serwer. Następnie przestępcy, wykorzystując dane zebrane przez "trojana" logowali się poprzez Internet na e-konta klientów Banku, skąd dokonywali kradzieży różnych sum pieniężnych. Pieniądze te przelewali na wcześniej założone na tzw. "słupów" rachunki bankowe, skąd następnie były wypłacane i przekazywane przez tzw. "pośredników" szefowi grupy.

W ten sposób sprawcy dokonali kradzieży z rachunków kilkudziesięciu klientów pokrzywdzonego banku kwoty ponad 290 tys. zł, dodatkowo kilka tysięcy euro z niemieckiego banku. Część z tych pieniędzy została odzyskana przez Bank w wyniku zablokowania transakcji oraz w wyniku zatrzymania osób podejrzanych przez Policję, jeszcze przed wypłatą pieniędzy z kont, na które były przelewane.

W ramach prowadzonych czynności zabezpieczono na komputerach należących do kilku klientów pokrzywdzonego Banku zainstalowane na dyskach twardych tych komputerów "trojany". W wyniku ich analizy ustalono adresy serwerów, na które trojan przesyłał dane. W większości przypadków były to serwery fizycznie zlokalizowane na terenie Stanach Zjednoczonych. Szybko nawiązano współpracę z FBI, na podstawie przekazanej przez agentów federalnych analizy trojanów, ustalono dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby użytkującej domenę zarejestrowaną na serwerze, z którym łączył się "trojan".

W okresie od 28.09.2005 do 12.05.2006 r. w toku prowadzonych przez Sekcję dw. z Przestępczością Komputerową Wydziału dw. z PG KWP w Lublinie i Sekcję Dochodzeniowo - Śledczą KMP w Lublinie równoległych czynności zatrzymano 10 osób - mieszkańców Lublina i okolic, w tym 6 tzw. słupów, na których zakładane były rachunki bankowe w różnych bankach, na które główny sprawca (mózg) dokonywał przelewów pieniędzy "wyprowadzanych" z kont pokrzywdzonego banku oraz 4 tzw. pośredników, którzy organizowali tzw. słupów.

W dniu 12.05.2006r. został zatrzymany główny sprawca przestępczego procederu, tzw. "mózg", który poprzez Internet dokonywał "przejęcia" internetowych kont bankowych. Jest to 19 letni mieszkaniec Warszawy, pochodzący z Lublina, student I roku studiów informatycznych na jednej z renomowanych warszawskich uczelni. Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa komputerowe.

W ramach prowadzonej sprawy lubelscy policjanci nawiązali ścisłą współpracę z Agencjami Rządowymi USA tj. FBI i United States Secret Service (specjalna Agencja USA zajmująca się między innymi zwalczaniem fałszerstw dotyczących środków płatniczych). Jeden ze współsprawców tych wyłudzeń mieszkający w USA został zatrzymany przez FBI.

© dobreprogramy
s