Dozwolny użytek prywatny
liczba publikacji: 3pierwszy wpis: 25 Listopada 2013ostatni wpis: 20 Stycznia 2014

Próba przybliżenia subiektywnej wizji instytucji dozwolonego użytku prywatnego.

Dozwolony użytek chronionych utworów - część 1.

W stosunku do dozwolonego użytku chronionych utworów narosło sporo wątpliwości i miejskich legend. Instytucja dozwolonego użytku w skrócie pozwala na wykorzystanie utworów z pominięciem praw twórców. Co do zasady takie wykorzystywanie nie podlega opłatom ani nie jest wymagane do tego wrażenie zgody przez autora. Jednakże sama instytucja nie jest tak prosta czy też wolna od wątpliwości. Poniższy tekst stanowi próbę uporządkowania niektórych kwestii oraz próbę rozstrzygnięcia innych.

1. Dozwolony użytek prywatny

Dozwolony użytek utworów - część 2. Sieci P2P

Sieci P2P a dozwolony użytek prywatny:Często pojawia się problem, czy pliki (egzemplarze utworów) pozyskanie za pośrednictwem sieci p2p(głównie BitTorrent) są objęte dozwolonym użytkiem.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, sposób pozyskania utworu nie powinien mieć wpływu na prawo użytkownika takich plików. Jednocześnie należy wspomnieć ponownie o możliwości nadużycia prawa podmiotowego.

Dozwolony użytek utworów – część 3. Ograniczenia i wyłączenia

Sposób wykorzystania utworu

Utwory objęte dozwolonym użytkiem nie mogą być wykorzystywane w dowolny sposób. Dozwolony użytek ogranicza się bowiem do użytku osobistego. Przez użytek osobisty należy rozumieć w uproszczeniu każdy użytek, który nie jest użytkiem w celach zarobkowych. Wyłącza to zatem wykorzystywanie utworów do celów komercyjnych, które samo przez się jest nastawione na osiąganie zysku lub też z takim działaniem się wiąże.