Opłata reprograficzna, zwana często „podatkiem od piractwa”, swojego czasu wywoływała sporo kontrowersji, przede wszystkim ze względu na mylącą nazwę potoczną. Opłata w rzeczywistości nie jest podatkiem, co jednak nie zniechęciło władz do podejmowania prób odprowadzania dzięki niej dodatkowych wpływ do budżetu.

bETXkIjV

Gwoli przypomnienia i ścisłości, „podatek od piractwa”, czyli opłata reprograficzna, tak na prawdę podatkiem nie jest. Jej wysokość stanowi maksymalnie 3% i jest doliczana do cen sprzętu umożliwiającego kopiowanie treści objętych prawem autorskim i nośników. Zebrane w ten sposób środki nie są jednak przekazywane do budżetu, co czyniłoby z nich faktyczny podatek, lecz na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Opłata reprograficzna ma zatem stanowić rodzaj zadośćuczynienia dla artystów i wytwórni w zamian za możliwość legalnego kopiowania oryginalnych nośników zakupionych w ramach oficjalnej dystrybucji. Wokół opłaty wciąż trwają dyskusje, a wśród nich powraca kwestia opodatkowania opłaty, dzięki czemu na sprzedawanych urządzeniach i nośnikach zarabiałoby również państwo.

Jak jednak informuje Dziennik Internautów, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że opłata reprograficzna nie może podlegać opodatkowaniu. Oznacza to, że „podatek od piractwa” będzie, jak dotychczas, przekazywany wyłącznie organizacjom reprezentującym wytwórnie i artystów.

bETXkIjX

Przekreśla to zatem plany objęcia nośników rzeczywistym podatkiem zbieranym przez państwo. Zarówno ceny urządzeń, które umożliwiają kopiowanie danych, jak i nośników, nie zmienią się zatem, zaś jedynym beneficjentem „podatku od piractwa” pozostaną organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Programy

Aktualizacje
Aktualizacje
Nowości
Komentarze (29)
bETXkIkT