Korespondencja seryjna cz. 2

Do napisania tego tekstu przyczynił się komentarz pod moim pierwszym artykułem na ten temat pt. "Przedświąteczny problem …? Korespondencja seryjna w OpenOffice.o...

@Bu: Witam, podrzucę mój problem: moje listy seryjne są małe i zajmują 1/4 kartki A4. Z oszczędności papieru chcę na jednej kartce wydrukować listy do czterech różnych osób (na dodatek z dupleksem). Mimo prób nie mogę znaleźć rozwiązania.

Rachmistrz XXI wieku

Zacznę od wyjaśnienia słowa rachmistrz.

Wg Wikipedii

Rachmistrz to osoba zawodowo zajmująca się liczeniem (głównie przeliczaniem ksiąg przychodów i rozchodów). Dawniej rachmistrz zatrudniony był w każdym większym przedsiębiorstwie. Obecnie podobną funkcję (z nieco szerszym zakresem obowiązków) pełni księgowy.

Ja w swoich rozważaniach mam na myśli rachmistrzów spisowych, którzy już za miesiąc zaczną w całym kraju pracę.