Blog (29)
Komentarze (476)
Recenzje (0)

Samowystarczalne aplikacje Pythona cz. 2

@iluzionSamowystarczalne aplikacje Pythona cz. 2
16.02.2012 21:44

W poprzednim wpisie opisałem jak w prosty sposób z plików .py (.pyw) zbudować samowystarczalne aplikacje Pythona. Podałem zalety i wady tego rozwiązania. Najpoważniejszą wadą jest dość duży rozmiar aplikacji. Poza tym zamiast plików zip, których zawartość należy rozpakować, lepszy byłby instalator exe, który zainstaluje aplikację i np. utworzy na pulpicie skrót do programu.

W tym wpisie skorzystamy z narzędzi cx_freeze, upx oraz NSIS. Pierwszy z nich działa podobnie do py2exe, drugi posłuży do znacznego zredukowania rozmiarów plików, a trzeci do utworzenia instalatora.

Spolszczenie interfejsu

Załóżmy, że napisaliśmy aplikację z interfejsem graficznym wykorzystującym PySide lub PyQt4. Aby dokonać spolszczenia interfejsu skopiujmy plik qt_pl.qm z katalogu [code]C:\Python27\Lib\site-packages\PyQt4\translations[/code] do folderu zawierającego główny plik naszej aplikacji, np. main.pyw.

Plik main.pyw może mieć postać:

# -*- coding: utf-8 -*-

import sys

from PySide.QtCore import QTranslator
from PySide.QtGui import QApplication

from my_form import MyForm

app = QApplication(sys.argv)
mytranslator = QTranslator()
mytranslator.load('qt_pl')
app.installTranslator(mytranslator)
myapp = MyForm()
myapp.show()
app.exec_()

Po zastosowaniu klasy QTranslator i załadowaniu pliku qt_pl.qm otrzymujemy program z polskim interfejsem.

setup.py

Przechodzimy do napisania skryptu setup.py. Przykładowy plik może wyglądać tak:

# -*- coding: utf-8 -*-

from cx_Freeze import setup, Executable

exe = Executable(
         script = "main.pyw",
         base = "Win32GUI",
         icon = "my_icon.ico",
         compress = True,
         appendScriptToExe = True,
         appendScriptToLibrary = False,
         copyDependentFiles = True
         )

setup(
   name = "Samowystarczalny",
   version = "1.0",
   description = "Samowystarczalna aplikacja Pythona",
   author = "Krystian",
   author_email = "my_email@my_email.my",
   executables = [exe],
   options = {
         'build_exe' : {
                'excludes' : [],
                'packages' : ["encodings"],
                'include_files' : ["qt_pl.qm"],
                'compressed' : True,
                'create_shared_zip' : False,
                }
         }
   )

Opis użytych poleceń oraz ogólną zasadę działania cx_freeze znajdziemy w (niedawno odświeżonej) dokumentacji.

Budowa aplikacji

Uruchamiamy wiersz poleceń (cmd) i przechodzimy do folderu z plikiem głównym main.pyw, plikiem setup.py oraz plikami qt_pl.qm, my_icon.ico i wydajemy polecenie:

setup.py build

W wyniku działania polecenia otrzymujemy folder build/exe.win32-2.7.

Kompresja upx

Nietrudno zauważyć, że największe pliki w folderze build to pliki biblioteki Qt. Do ich zmniejszenia wykorzystamy program upx.

Po pobraniu i rozpakowaniu programu wydajemy kolejno polecenia:

upx --ultra-brute QtCore4.dll
upx --ultra-brute QtGui4.dll
upx --ultra-brute PySide.QtCore.pyd
upx --ultra-brute PySide.QtGui.pyd

uwzględniając właściwą ścieżkę do programu upx oraz kompresowanych plików.

Opcja ultra-brute daje najlepsze rezultaty, chociaż na efekt końcowy będziemy musieli chwilę poczekać. Otrzymane w ten sposób pliki warto "zachować na później" i w miarę potrzeby nadpisywać oryginalne pliki tymi o dużo mniejszym rozmiarze.

Utworzenie instalatora

Na koniec przydałoby się stworzenie instalatora dla naszego programu. W tym celu można skorzystać z NSIS.

Spakujmy do formatu zip zawartość katalogu build/exe.win32-2.7 (zawartość, a nie katalog exe.win32-2.7!!!) nadając mu wybraną przez nas nazwę, np. Samowystarczalny.zip.

Następnie uruchamiamy NSIS:

406477

Interesuje nas opcja Installer based on ZIP file.

406479

Wskazujemy plik zip, definiujemy domyślą lokalizację instalowanego programu i wciskamy "Generate". W wyniku działania programu otrzymujemy wygodny instalator w postaci pojedynczego pliku exe.

Utworzenie deinstalatora, skrótów do programu itd. wymaga modyfikacji plików znajdujących się w folderze [code]C:\Program Files (x86)\NSIS\Contrib\zip2exe[/code] i nie jest przedmiotem tego wpisu. Zainteresowanych odsyłam do dokumentacji programu NSIS lub tutoriali dostępnych w internecie.

Poniżej przedstawię jedynie zawartość pliku modern.nsh.

;Change this file to customize zip2exe generated installers with a modern interface

!include "MUI.nsh"

!insertmacro MUI_PAGE_DIRECTORY
!insertmacro MUI_PAGE_INSTFILES

!insertmacro MUI_LANGUAGE "Polish"
Programowanie
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (3)